Popis nástroja Dr. Watson for Windows (Drwtsn32.exe)

S U H R N

Tento článok popisuje nástroj Dr. Watson for Windows, ktorý je súčasťou systému Windows XP a slúži ako ladiaci nástroj chýb v programoch.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Dr. Watson for Windows je ladiaci nástroj chýb v programoch, ktorý zhromažďuje informácie o počítači pri výskyte chyby (alebo zlyhania používateľského režimu) určitého programu. Pracovníci technickej podpory potom môžu informácie získané a zaznamenané nástrojom Dr. Watson využiť na diagnostiku chyby programu. Ak nástroj Dr. Watson zistí chybu, vytvorí textový súbor (Drwtsn32.log), ktorý je možné doručiť pracovníkom technickej podpory metódou, ktorú si sami vyberú. K dispozícii máte aj možnosť vytvoriť súbor s výpisom o stave pri zlyhaní, čo je binárny súbor, ktorý môže programátor načítať do ladiaceho nástroja.


Poznámka. Systém Windows XP ponúka aj službu hlásenia chýb, ktorá v počítači monitoruje výskyt zlyhaní v používateľskom režime alebo v režime jadra (chybové hlásenia o zastavení alebo chybové hlásenia, ktoré sa zobrazujú na modrej obrazovke, ako aj udalosti nesprávneho vypnutia), ktoré majú vplyv na operačný systém a všetky programy. Táto služba vám v prípade výskytu chyby umožňuje poslať správu o chybe do spoločnosti Microsoft. Keďže všetky správy o chybách sú dôverné a anonymné, pracovníci služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft nemajú prístup k správam o chybách, ktoré pošlete do spoločnosti Microsoft prostredníctvom Internetu s použitím služby hlásenia chýb. Preto je možné, že budete musieť pracovníkovi služieb technickej podpory zaslať súbor denníka nástroja Dr. Watson for Windows. Ďalšie informácie o službe hlásenia chýb v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

310414 POSTUP: Konfigurovanie a používanie hlásenia chýb v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak sa vyskytne chyba programu, nástroj Dr. Watson for Windows sa spustí automaticky. Ak chcete konfigurovať nástroj Dr. Watson, použite tento postup:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
  2. Zadajte príkaz drwtsn32 a potom kliknite na tlačidlo OK.
Na základe predvoleného nastavenia má súbor denníka nástroja Dr. Watson názov Drwtsn32.log a ukladá sa do nasledovného umiestnenia:

jednotka:\Documents and Settings\All Users.WINNT\Application Data\Microsoft\Dr Watson
Poznámka. Drwatson.exe je starší ladiaci nástroj, ktorý bol súčasťou predchádzajúcich verzií systému Windows NT. Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste v systéme Windows XP nepoužívali nástroj Drwatson.exe, ale nástroj Drwtsn32.exe.

Vlastnosti

ID článku: 308538 – Posledná kontrola: 28. 4. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky