Moderná politika životného cyklu

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

Moderná politika životného cyklu sa vzťahuje na produkty, ktoré sú neustále udržiavané a podporované. Politika platí za predpokladu, že sú splnené tieto 3 kritériá:

  1. Zákazníci musia mať všetko najaktuálnejšie, čo sa týka požiadaviek udržiavania a licencií zverejnených pre daný produkt alebo službu.
  2. Zákazníci musia vlastniť práva na používanie produktu alebo služby.
  3. Microsoft musí v súčasnosti ponúkať podporu pre daný produkt alebo službu.


Pri produktoch, ktoré sa spravujú podľa modernej politiky životného cyklu, spoločnosť Microsoft vydá oznámenie minimálne 12 mesiacov pred ukončením podpory, ak nie je k dispozícii nasledujúci produkt alebo služba – s výnimkou bezplatných služieb alebo uvádzacích vydaní.

Pri produktoch v rámci existujúcich politík životného cyklu (napríklad Business, Developer, a Desktop Operating System 10-year Lifecycle Policy) bude spoločnosť Microsoft poskytovať servis a technickú podporu len určitý čas. Produkty, ktoré už boli uvedené s existujúcimi politikami životného cyklu, budú naďalej podporované podľa zverejneného dátumu ukončenia podpory

Ďalšie podrobnosti nájdete v najčastejších otázkach o modernej politike.

Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.
 

Vlastnosti

ID článku: 30881 – Posledná kontrola: 6. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)