Prevod základných a dynamických diskov v systéme Windows XP Professional

S U H R N

Tento článok popisuje, ako previesť základný disk na dynamický disk a ako zmeniť dynamický disk späť na základný disk pomocou modulu Správa diskov v systéme Windows XP Professional.


Systém Windows XP Professional podporuje dva typy diskového ukladacieho priestoru: základný a dynamický. Základný diskový ukladací priestor používa disky s oblasťami. Základný disk obsahuje základné zväzky (primárne oblasti, rozšírené oblasti a logické jednotky).


Dynamický diskový ukladací priestor používa disky so zväzkami a obsahuje funkcie, ktoré základné disky nemajú, ako je napríklad schopnosť vytvoriť zväzky, ktoré obsahujú viac diskov (rozložené a prekladané zväzky).


Všeobecné poznámky

Pred zmenou základného disku na dynamický venujte pozornosť nasledovným bodom:

 • Musíte mať najmenej 1 megabajt (MB) voľného miesta na každom disku s hlavným zavádzacím záznamom (MBR), ktorý chcete previesť. Tento priestor sa automaticky vyhradí, keď sa v systéme Microsoft Windows 2000 alebo Windows XP Professional vytvorí oblasť alebo zväzok. Nemusí však byť k dispozícii pre oblasti alebo zväzky, ktoré sú vytvorené v iných operačných systémoch.
 • Pri prevode na dynamický disk sa existujúce oblasti alebo logické jednotky na základnom disku prevedú na jednoduché zväzky na dynamickom disku.
 • Po prevode na dynamický disk nie je možné dynamické zväzky zmeniť späť na oblasti. Najprv musíte odstrániť všetky dynamické zväzky na disku a potom previesť dynamický disk späť na základný disk. Ak chcete zachovať údaje, musíte ich najprv zálohovať alebo presunúť na iný zväzok.
 • Po prevode na dynamický disk je lokálny prístup na dynamický disk obmedzený na systém Windows XP Professional a Windows 2000.
 • Ak disk obsahuje viacero inštalácií systému Windows XP Professional alebo Windows 2000, nekonvertujte ho na dynamický disk. Vykonaním konverzie sa položky oblasti pre všetky oblasti na disku odstránia, s výnimkou systémových a zavádzacích zväzkov pre aktuálny operačný systém.
 • Dynamické disky nie sú podporované na prenosných počítačoch a v systéme Microsoft Windows XP Home Edition.
Nezabudnite, že skôr ako zmeníte dynamický disk späť na základný disk, je potrebné všetky existujúce zväzky z disku odstrániť. Ak chcete údaje zachovať, zálohujte ich alebo presuňte na iný zväzok.


Prevod základného disku na dynamický disk

Pri prevode základného disku na dynamický disk postupujte nasledovne:
 1. Prihláste sa ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača.
 4. V ľavej časti okna kliknite na položku Správa diskov.
 5. V pravej dolnej časti okna dvakrát kliknite na základný disk, ktorý chcete previesť, a potom kliknite na položku Konvertovať na dynamický disk.


  POZNÁMKA: Musíte kliknúť pravým tlačidlom myši na sivú oblasť v ľavej časti okna podrobností, ktorá obsahuje názov disku. Kliknite pravým tlačidlom myši napríklad na položku Disk 0.
 6. Začiarknite políčko vedľa disku, ktorý chcete konvertovať (ak ešte nie je začiarknuté), a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ak chcete zobraziť zoznam zväzkov na disku, kliknite na položku Podrobnosti.
 8. Kliknite na položku Konvertovať.
 9. Po zobrazení výzvy na potvrdenie konverzie kliknite na tlačidlo Áno a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prevod dynamického disku na základný disk

Pri zmene dynamického disku na základný disk postupujte nasledovne:

 1. Zálohujte všetky údaje na všetkých zväzkoch na disku, ktorý chcete skonvertovať na základný disk.
 2. Prihláste sa ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
 3. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 4. Kliknite na položku Výkon a údržba, kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača.
 5. V ľavej časti okna kliknite na položku Správa diskov.
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na zväzok na dynamickom disku, ktorý chcete skonvertovať na základný disk, a potom kliknite na položku Odstrániť zväzok.
 7. Po zobrazení výzvy na odstránenie zväzku kliknite na tlačidlo Áno.
 8. Zopakujte štvrtý a piaty krok pre každý zväzok na dynamickom disku.
 9. Keď ste odstránili všetky zväzky z dynamického zväzku, kliknite pravým tlačidlom myši na dynamický disk, ktorý chcete zmeniť na základný disk, a potom kliknite na položku Konvertovať na základný disk.


  POZNÁMKA: Musíte kliknúť pravým tlačidlom myši na sivú oblasť v ľavej časti okna podrobností, ktorá obsahuje názov disku. Kliknite pravým tlačidlom myši napríklad na položku Disk 1.


O D K A Z Y

Ďalšie informácie o práci s dynamickými diskami získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

175761 Dynamický a základný ukladací priestor v systéme Windows 2000 a Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
222189 Popis skupín diskov v nástroji Správa diskov systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
254105 Hardvérové obmedzenia dynamického disku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o používaní pomôcky príkazového riadka Diskpart na správu diskov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

300415 Popis pomôcky príkazového riadka Diskpart (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o konfigurácii základných diskov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

309000 Používanie nástroja Správa diskov na konfiguráciu základných diskov v systéme Windows XP

Ďalšie informácie o konfigurácii dynamických diskov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

308424 Používanie nástroja Správa diskov na konfiguráciu dynamických diskov v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o vytvorení zrkadleného zväzku zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

307880 Vytvorenie zrkadleného zväzku na vzdialenom počítači so systémom Windows 2000 pomocou počítača so systémom Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o vytvorení zväzku RAID-5 zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

309043 Použitie systému Windows XP na vytvorenie zväzku RAID-5 na vzdialenom počítači so systémom Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 309044 – Posledná kontrola: 24. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky