Vyhľadávanie podľa kritéria „Slovo alebo výraz“ v súbore nemusí fungovať

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

P R I Z N A K Y

Ak vyhľadávate súbory obsahujúce text pomocou kritéria vyhľadávania Slovo alebo výraz v súbore, výsledky vyhľadávania nemusia obsahovať súbory obsahujúce zadaný text. Napríklad súbory typu .log, .dll, .js, .asp, .xml, .xsl, .hta, .css, .wsh, .cpp, .c a .h alebo súbory bez prípony názvu súboru sa nemusia zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania, aj keď obsahujú zadaný text. Tento problém sa môže vyskytnúť aj v prípade, ak zadáte názov alebo typ súboru do poľa „Časť alebo celý názov dokumentu“.

P R I C I N A

Pre typ súboru obsahujúceho zadaný text nie je zaregistrovaná súčasť filtra, alebo daná súčasť ignorovala text, ktorý ste zadali. V systéme musí byť zaregistrovaná platná súčasť filtra pre typ súboru, ktorý má byť zahrnutý vo výsledkoch vyhľadávania pri použití kritéria vyhľadávania Slovo alebo výraz v súbore. Systém Windows XP registruje súčasti filtrov iba pre typy súborov, ktoré sú priradené k bežným typom dokumentov. Systém Windows XP obsahuje nasledovné štandardné súčasti filtrov:

 • Mimefilt.dll: Filtruje súbory typu MIME (Multipurpose Internet Mail Extension).
 • Nlhtml.dll: Filtruje súbory typu HTML, verzie 3.0 alebo staršej.
 • Offfilt.dll: Filtruje súbory balíka Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint).
 • Query.dll: Filtruje obyčajné textové súbory (predvolený filter) a binárne súbory (nulový filter).
Súčasti filtrov môžu ignorovať časť textu z dôvodu jeho formátu alebo obsahu. Napríklad filter súborov HTML 3.0 (Nlhtml.dll) ignoruje text, ktorý sa nachádza v poznámkach v súbore HTML (napríklad súbor s príponou .htm alebo .asp), pretože tento text sa pri otvorení súboru v prehľadávači nezobrazuje.


V systéme Microsoft Windows 2000 a starších verziách systému Windows sa zadaný obsah vyhľadáva vo všetkých súboroch. Systém Windows XP neprehľadáva všetky súbory z dôvodu zvýšenia výkonu pri vyhľadávaní a predchádzania vedľajším výsledkom. Toto správanie sa vyskytuje bez ohľadu na to, či sa pri vyhľadávaní používa indexovacia služba.

R I E S E N I E

Metóda 1

Ak chcete vyriešiť tento problém pre nasledovné typy súborov, získajte najnovší balík Service Pack pre systém Windows XP alebo z lokality Windows Update nainštalujte aktualizáciu „Windows XP Application Compatibility Update, October 25, 2001“.

.386
.aifc
.aiff
.asm
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.c
.cda
.cpl
.cpp
.css
.cur
.cxx
.def
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.h
.hpp
.hta
.htt
.hxx
.idl
.inc
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.js
.latex
.log
.m1v
.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mpv2
.mydocs
.pl
.rle
.rmi
.png
.rc
.rtf
.sit
.snd
.tgz
.url
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.xml
.xsl
.ZFSendToTarget
Ďalšie informácie o tejto aktualizácii nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

309447 Pri vyhľadávaní obsahu sa zadaný reťazec nevyhľadáva vo všetkých typoch súborov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o získaní najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322389 Ako získať najnovší balík Windows XP Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak chcete tento problém odstrániť pre iné typy súborov, nainštalujte program, ktorý zaregistruje filter pre typ súboru, ktorý chcete zahrnúť do vyhľadávania. Ak nie je dostupný žiadny program, ktorý poskytuje daný filter, môžete pre daný typ súboru použiť filter pre obyčajné textové súbory nasledujúcim spôsobom. Pridajte kľúč PersistentHandler pod typ súboru v časti HKEY_CLASSES_ROOT a nastavte jeho (predvolenú) reťazcovú hodnotu na nasledovnú hodnotu:

{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
Ak chcete textový filter použiť napríklad pre súbory typu .zzz, databáza Registry musí obsahovať nasledovné nastavenie:

HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Default) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Po pridaní tejto hodnoty do databázy Registry sa zmeny prejavia po odlhásení a opätovnom prihlásení do systému.

POZNÁMKY:
 • Filter pre obyčajný text nemusí fungovať pre všetky typy súborov. Ak pridanie filtra pre obyčajný text nefunguje pre požadovaný typ súboru, obráťte sa na výrobcu daného typu súboru za účelom získania potrebného filtra.
 • Filter súborov HTML 3.0 (Nlhtml.dll) ignoruje text, ktorý sa nachádza v poznámkach v súbore HTML (napríklad súbor s príponou .htm alebo .asp). Ak chcete vyhľadávať text nachádzajúci sa v poznámkach v súboroch HTML, použite filter obyčajného textu alebo nižšie popísanú metódu 2.

Metóda 2

Ak chcete nakonfigurovať systém Windows XP tak, aby prehľadával všetky súbory bez ohľadu na ich typ, získajte najnovší balík Service Pack pre systém Windows XP a potom zapnite možnosť Indexovať typy súborov s neznámou príponou.


Ak použijete túto metódu, systém Windows XP bude zadaný text vyhľadávať vo všetkých typoch súborov, čo však môže ovplyvniť výkon funkcie vyhľadávania. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Hľadať (alebo ukážte na položku Hľadať a potom kliknite na položku Súbory alebo priečinky).
 2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie a potom kliknite na položku S indexovacou službou (rýchlejšie miestne hľadanie).
 3. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie indexovacej služby (rozšírené). Indexovaciu službu nemusíte zapínať.
 4. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Zobraziť alebo skryť strom konzoly.
 5. V ľavej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na položku Indexovacia služba v lokálnom počítači a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 6. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Indexovať súbory s neznámou príponou a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Zatvorte konzolu indexovacej služby.
Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
Správcovia siete môžu toto nastavenie nakonfigurovať úpravou databázy Registry. Hodnotu DWORD s názvom FilterFilesWithUnknownExtensions je potrebné nastaviť na hodnotu 1 v nasledovnom kľúči databázy Registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
Ďalšie informácie o získaní najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322389 Ako získať najnovší balík Windows XP Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

D A L S I E I N F O R M A C I E

Súčasti filtrov sú zahrnuté ako súčasť indexovacej služby, ktorá je základnou službou systému Windows XP. Táto služba extrahuje obsah zo súborov a vytvára indexovaný katalóg, ktorý zabezpečuje efektívne a rýchle vyhľadávanie. Indexovacia služba extrahuje obsah filtrovaním – používaním súčastí filtra, ktoré rozpoznávajú formát súborov. Súčasť filtra zahŕňa rozhranie IFilter, ktoré zabezpečuje metódy čítania súboru za účelom extrahovania jeho textu a vlastností. Indexovacia služba potom zlučuje extrahované informácie do katalógov indexov, čím zefektívňuje vyhľadávania. Ďalšie informácie o rozhraní IFilter nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Vlastnosti

ID článku: 309173 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky