Možnosti HAL po nastavení systému Windows XP alebo Windows Server 2003

S U H R N

Tento článok popisuje možnosti vrstvy HAL (Hardware Abstraction Layer), ktorých zoznam je v Správcovi zariadení a možností, ktoré sú dostupné po spustení inštalátora systému Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows Server 2003.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Správca zariadení systému Windows XP a správca systému Windows Server 2003 zobrazujú obmedzené možnosti zmeny typu HAL kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ovládač. Správca zariadení Microsoft Windows 2000 vám umožní vybrať akýkoľvek typ vrstvy HAL. Ak vyberiete nesprávnu vrstvu HAL, pravdepodobne nebude možné spustiť systém Windows 2000 alebo sa môžu vyskytnúť iné problémy. Hoci výbery sú teraz obmedzené, vrstvu HAL môžete zmeniť len ak ste si istí, že vybratá vrstva HAL v danom systéme funguje. Je známe, že uvedené možnosti sú kompatibilné s väčšinou systémov. V niektorých systémoch sa však môžu vyskytnúť problémy.

Keď inštalujete nasledujúce vrstvy HAL do počítača so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003, zobrazia sa nasledujúce možnosti HAL správcu zariadení:

„Štandardný počítač“, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)

 • Štandardný počítač

„MPS Uniprocessor PC“, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

 • Štandardný počítač
 • MPS Uniprocessor
 • MPS Multiprocessor

„MPS Multiprocessor PC“, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

 • Štandardný počítač
 • MPS Multiprocessor

„Osobný počítač s rozhraním ACPI“, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)

 • Štandardný počítač
 • Osobný počítač s rozhraním ACPI

„ACPI Uniprocessor MPS“, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

 • Štandardný počítač
 • Osobný počítač s rozhraním ACPI
 • ACPI Uniprocessor
 • ACPI Multiprocessor

„ACPI Multiprocessor PC“, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

 • Štandardný počítač
 • Osobný počítač s rozhraním ACPI
 • ACPI Multiprocessor
 • MPS Multiprocessor

Poznámky

 1. Bežným príznakom pri zavádzaní nesprávnej kópie do počítača je, že kópia nástroja Sysprep prestane odpovedať na reštartovanie a hlási nasledujúce chybové hlásenie:
  Stop 0x0000007b
 2. Ak sa počas inštalácie alebo použitím obrazu System Preparation Image (Sysprep) vynúti nesprávna vrstva HAL, správny zoznam vrstiev HAL sa zobrazí len po vykonaní novej inštalácie systému Windows XP alebo Windows Server 2003. Vrstvu HAL nie je možné zmeniť na inú vrstvu, než aká je uvedená v Správcovi zariadení.
 3. Správca zariadení nepovoľuje zmenu z vrstvy z Non-ACPI HAL na ACPI HAL. Pre tento typ zmeny je potrebné použiť novoinštalovaný systém Windows XP alebo Windows Server 2003. Zmenu z vrstvy ACPI HAL na Non ACPI HAL je možné vykonať len z dôvodu riešenia problémov.
 4. V systéme Windows XP a v novších verziách rozpoznávajú vrstvy ACPI Uniprocessor HAL a MPS Uniprocessor HAL prítomnosť viac ako jedného procesora a hlásia identifikáciu MP. Funkcia Plug and Play zistí, že sa zmenil zoznam identifikácií hardvéru uzla zariadenia a prevedie uzol zariadenia späť cez proces zisťovania nového hardvéru. Preto po pridaní druhého procesora sa automaticky nainštalujú súbory MP (vrstvy HAL a jadrá) a vy nemusíte ručne aktualizovať ovládač v Správcovi zariadení.
 5. Spoločnosť Microsoft nepodporuje spustenie inej vrstvy HAL, ako by inštalátor systému Windows zvyčajne nainštaloval do počítača. Napríklad, spustenie vrstvy PIC HAL v počítači APIC nie je podporované. Aj keď sa zdá, že by konfigurácia mohla fungovať, spoločnosť Microsoft netestuje túto konfiguráciu a môžete mať problémy s výkonom a prerušovaním. Spoločnosť Microsoft tiež nepodporuje výmenu súborov, ktoré používa vrstva HAL na manuálne zmeny typov HAL.
 6. Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste prepli vrstvy HAL len v prípade riešenia problémov alebo pri riešení hardvérových problémov.
 7. Ak vytvoríte kópiu Sysprep, kópia musí obsahovať správny typ HAL pre cieľový počítač. Nasledujúci zoznam popisuje počítače, ktoré môžu zaviesť konkrétnu kópiu Sysprep založenú na type HAL v zdrojovom počítači:
  • Môžete zaviesť kópiu Sysprep vytvorenú v počítači, ktorý používa štandardný počítač, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll) na počítač, ktorý používa nasledujúce typy HAL:
   • Štandardný počítač, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
  • Môžete zaviesť kópiu Sysprep vytvorenú v počítači, ktorý používa Osobný počítač s rozhraním ACPI, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll) na počítač, ktorý používa nasledujúce typy HAL:
   • Osobný počítač s rozhraním ACPI, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
  • Môžete zaviesť kópiu Sysprep vytvorenú v počítači, ktorý používa procesor MPS Uniprocessor PC, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll) na počítač, ktorý používa nasledujúce typy HAL:
   • MPS Uniprocessor PC, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
   • MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
  • Môžete zaviesť kópiu Sysprep vytvorenú v počítači, ktorý používa procesor MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll) na počítač, ktorý používa nasledujúce typy HAL:
   • MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
   • MPS Uniprocessor PC, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
  • Môžete zaviesť kópiu Sysprep vytvorenú v počítači, ktorý používa procesor ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll) na počítač, ktorý používa nasledujúce typy HAL:
   • ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
   • ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
  • Môžete zaviesť kópiu Sysprep vytvorenú v počítači, ktorý používa procesor ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll) na počítač, ktorý používa nasledujúce typy HAL:
   • ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
   • ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
Poznámka Možnosti správcu zariadení momentálne neobsahujú verziu APIC vrstvy HAL, keď zmeníte vrstvu HAL na systém APIC. Aj napriek tomu, že nainštalovaná vrstva PIC HAL môže fungovať, po nainštalovaní rýchlej opravy do počítačov s operačným systémom Windows Server 2003 a balíkom Service Pack 1 si môžete vybrať uprednostňovanú verziu APIC.

Ďalšie informácie o rýchlej oprave pre systém Windows Server 2003 Service Pack 1 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

923425 Ak sa pokúsite zmeniť typ počítača pomocou správcu zariadení v operačnom systéme Windows Server 2003, nebudete mať možnosť prechodu z novšej verzie na staršiu verziu vrstvy HAL, ktorá je nastavená na používanie rozšíreného programovateľného radiča prerušení s jedným procesorom (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
299340 Ako vynútiť vrstvu HAL (Hadware Abstraction Layer) počas inovácie alebo inštalácie systému Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o spôsobe preinštalovania systému Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na toto číslo článku:

315341 Vykonanie priamej inovácie (preinštalovania) systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 309283 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky