Inovácia na Windows 10: Informácie o plánovaní a oznámeniach s postupmi

Platnosť bezplatnej inovácie systému Windows 10 prostredníctvom aplikácie Získať Windows 10 (GWX) skončila 29. júla 2016.Ďalšie informácie o inovácii systému Windows 10 získate kliknutím sem.

V zvyšnej časti tohto článku nájdete staršie informácie o oznámeniach z aplikácie Získať Windows 10 (GWX) dostupné pred ukončením ponuky na bezplatnú inováciu na Windows 10.

Summary

Windows 10 je najlepším a najbezpečnejším systémom Windows v histórii a inovácia naň je jednoduchá a ešte stále bezplatná. Ak používate Windows 7 alebo 8.1, nezabudnite inováciu dokončiť pred uplynutím platnosti ponuky – do 29. júla 2016. Najčastejšie otázky o bezplatnej inovácii nájdete tu.

Keďže sa propagačná akcia umožňujúca bezplatnú inováciu blíži ku koncu, sprístupňujeme niekoľko nových funkcií, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby zákazníci boli informovaní o ukončení ponuky a vedeli, aké kroky môžu podniknúť na vykonanie inovácie. Nižšie sú uvedené bližšie informácie o niektorých z týchto funkcií, ako aj pokyny na kontrolu stavu inovácie a zmenu naplánovanej inovácie alebo nastavení oznámení. Počas sprístupňovania týchto nových funkcií sa niektorým zákazníkom môžu dočasne naďalej zobrazovať predchádzajúce oznámenia a obrazovky inovácie.


 • Ak sa vám po odomknutí Windowsu zobrazuje oznámenie na celú obrazovku, kliknite sem.
 • Ak sa vám zobrazuje oznámenie z aplikácie Získať Windows 10, kliknite sem.
  • Ak máte nainštalovanú staršiu verziu aplikácie Získať Windows 10, môže sa vám zobrazovať iné oznámenie. Kliknutím sem zobrazíte oznámenia zo starších verzií aplikácie Získať Windows 10.
 • Ak vás zaujíma, ako vypnúť oznámenia, kliknite sem.

Oznámenia z aplikácie Získať Windows 10

Ponuka bezplatnej inovácie sa blíži ku koncu. Ak ste si inováciu ešte nenaplánovali, z aplikácie Získať Windows 10 sa vám môže zobraziť oznámenie „Inovujte na Windows 10 ešte dnes!“ • Ak chcete začať s inováciou na Windows 10, vyberte možnosť Inovovať.
 • Ak chcete naďalej používať aktuálnu verziu Windowsu, vyberte možnosť Odmietnuť bezplatnú ponuku. Keď potvrdíte, že chcete bezplatnú ponuku odmietnuť, vaše zariadenie sa označí a pridá medzi zariadenia, ktorým sa prestanú zobrazovať oznámenia o ponuke inovácie na Windows 10, ktorej platnosť uplynie 29. júla.
Poznámka: Ak kliknete na červené tlačidlo X, obrazovka sa zatvorí a nebude potrebné vykonať žiadne ďalšie kroky. Toto oznámenie je navrhnuté tak, aby sa zobrazovalo každých niekoľko dní, až kým nevyberiete jednu z možností uvedených vyššie.


Zmena naplánovanej inovácie

Ak ste si naplánovali inováciu a chcete ju pred20. júlom 2016 zmeniť alebo ak chcete naplánovanú inováciu zrušiť, postupujte takto:
 1. Kliknutím na ikonu Windows v dolnej časti obrazovky otvorte aplikáciu Získať Windows 10 (GWX):
 2. Ak chcete naplánovanú inováciu zmeniť alebo zrušiť, vyberte možnosť Znova naplánovať.
 3. Vyberte čas, na ktorý chcete inováciu znova naplánovať, a potom vyberte možnosť Potvrdiť.
 4. Ak chcete inováciu zrušiť, vyberte možnosť Zrušiť naplánovanú inováciu. Na ďalšej obrazovke to potvrďte.

Keď naplánujete inováciu, 15 minút pred jej spustením sa zobrazí pripomenutie. Po zobrazení tohto pripomenutia môžete kliknúť na položku Potrebujem viac času a zmeniť plán inovácie alebo inováciu zrušiť.
Po20. júli 2016 už nebudete môcť naplánovať inováciu na Windows ani jej naplánovanie zmeniť. (Inováciu však budete môcť zrušiť alebo vykonať okamžite.) Ak ste už inováciu naplánovanú mali, po otvorení aplikácie Získať Windows 10 sa bude aj naďalej zobrazovať naplánovaný čas, ako aj možnosti Zrušiť naplánovanú inováciu a Inovovať.Pätnásť minút pred začatím inovácie sa zobrazí obrazovka s pripomenutím, no inštaláciu už nebudete môcť odložiť.Inováciu môžete zrušiť kliknutím na položku Zrušiť naplánovanú inováciu na obrazovke s pripomenutím alebo po spustení aplikácie Získať Windows 10.Oznámenia po odomknutí Windowsu

Ak používate Windows 7 SP1 alebo Windows 8.1, po odomknutí Windowsu sa môže zobraziť oznámenie na celej obrazovke s informáciou o blížiacom sa konci platnosti ponuky bezplatnej inovácie. Kliknutím sem zobrazte článok KB 3173040 s ďalšími informáciami o tomto oznámení.
Ak používate zastaranú verziu Windowsu 7 alebo Windowsu 8, namiesto toho sa vám môže na celej obrazovke zobraziť oznámenie s možnosťami na aktualizáciu. Kliknutím sem zobrazte článok KB 3163589 s ďalšími informáciami.
Vypnutie oznámení

Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali kontextové oznámenia o ponuke bezplatnej inovácie, môžete oznámenia vypnúť a skryť aplikáciu GWX. Ak inovovať nechcete, pred vykonaním nasledujúcich krokov na vypnutie hlásení by ste si pomocou pokynov uvedených vyššie mali tiež overiť, že ste zrušili naplánovanú inováciu. (Poznámka: Ak už inovácia je naplánovaná, pripomenutie, ktoré sa zobrazuje 15 minút pred spustením inovácie, sa zobrazí aj v prípade, ak sú oznámenia vypnuté.)
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh (alebo ho stlačte a podržte) a vyberte položku Vlastnosti.
 2. Na karte Panel úloh prejdite nadol do časti Oblasť oznámení a vyberte položku Prispôsobiť…
 3. V okne Ikony v oblasti oznámení vyberte pre ikonu GWX možnosť Skryť ikonu a oznámenia.Nezabúdajte, že ak chcete zistiť stav inovácie a vykonať zmeny, môžete kliknutím na ikonu Windows v oblasti oznámení kedykoľvek znova spustiť aplikáciu GWX.


Vlastnosti

ID článku: 3095675 – Posledná kontrola: 7. 11. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky