Pridanie položiek do ponuky Odoslať kam v systéme Windows XP

S U H R N

V tomto článku je popísaný spôsob použitia príkazu Odoslať kam a postup zmeny obsahu priečinka SendTo.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Pomocou príkazu Odoslať kam môžete rýchlo odoslať súbor do rôznych umiestnení, napríklad na disketu, pracovnú plochu, inej osobe pomocou e-mailu alebo do priečinka Moje dokumenty. Priečinok SendTo obsahuje odkazy na cieľové umiestnenia, ktoré sa zobrazujú v ponuke Odoslať kam. Každý používateľ má v počítači vlastný priečinok SendTo, ktorého obsah možno prispôsobiť.


Ak pridáte do priečinka SendTo nové umiestnenia, tieto umiestnenia sa zobrazia v ponuke Odoslať kam. Túto ponuku zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom na súbor a ukázaním na položku Odoslať kam.

Použitie príkazu Odoslať kam

V programe Windows Prieskumník alebo v okne Tento počítač kliknite pravým tlačidlom na súbor a ukážte na príkaz Odoslať kam. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na umiestnenie, kam chcete súbor odoslať. Súbor sa odošle alebo spustí vo zvolenom cieľovom umiestnení.


Cieľové umiestnenia ponuky Odoslať kam môžu obsahovať nasledujúce položky:

 • diskové jednotky (lokálne alebo sieťové),
 • faxové tlačiarne,
 • tlačiarne,
 • programy systému Windows,
 • komprimované (zazipované) priečinky,
 • pracovná plocha,
 • príjemcovia pošty,
 • priečinok Moje dokumenty.

Pridanie cieľového umiestnenia do ponuky Odoslať kam

V predvolenom nastavení zobrazuje systém Windows XP v ponuke Odoslať kam nasledujúce príkazy (umiestnenia):

 • Komprimovaný (zazipovaný) priečinok
 • Pracovná plocha – vytvoriť odkaz
 • Príjemca pošty
 • Moje dokumenty
 • Disketa 3,5 palca (A:)
 • Jednotka CD
Ak chcete pridať cieľové umiestnenie do ponuky Odoslať kam, musíte pridať odkaz do priečinka SendTo. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz sendto a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Pridajte cieľové umiestnenie vykonaním jednej z nasledujúcich akcií:
  • Vybraté položky môžete do priečinka SendTo presunúť pomocou myši. Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Tu vytvoriť odkazy.
   -alebo-
  • V ponuke Súbor ukážte na príkaz Nový a potom kliknite na príkaz Odkaz.


   Postupujte podľa pokynov sprievodcu vytvorením odkazu.
  V priečinku SendTo sa vytvorí nový odkaz, ktorý sa zobrazí v ponuke Odoslať kam.
POZNÁMKA: Priečinok SendTo môžete otvoriť aj nasledujúcim postupom:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. Kliknite dvakrát na jednotku, kde je nainštalovaný systém Windows (ak počítač neobsahuje viac jednotiek, zvyčajne je to jednotka C).
 3. Ak sa po otvorení jednotky nezobrazia jej položky, kliknite v oblasti Systém – úlohy na príkaz Zobraziť obsah jednotky.
 4. Dvakrát kliknite na priečinok Documents and Settings.
 5. Dvakrát kliknite na priečinok používateľa, ktorého ponuku Odoslať kam chcete upraviť (zvyčajne svoju vlastnú).
 6. Dvakrát kliknite na priečinok SendTo.
 7. V predvolenom nastavení je priečinok SendTo skrytý. Ak sa priečinok nezobrazuje, kliknite v ponuke Nástroje na príkaz Možnosti priečinka a potom na karte Zobrazenie kliknite na prepínač Zobraziť skryté súbory a priečinky.
POZNÁMKA: Ak chcete umiestnenie pridať do ponuky Odoslať kam ďalších používateľov počítača, nemusíte opakovať celý postup. Stačí skopírovať odkaz do priečinkov SendTo ďalších používateľov.

Odstránenie cieľového umiestnenia z ponuky Odoslať kam

Ak chcete odstrániť cieľové umiestnenie z ponuky Odoslať kam, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz sendto a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite pravým tlačidlom na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť. Odkaz sa odstráni.

O D K A Z Y

Ak chcete získať ďalšie informácie o príkaze Odoslať kam, kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na položku Pomoc a technická podpora a do poľa Hľadať zadajte príkaz Odoslať kam. Po stlačení klávesu ENTER sa zobrazia nájdené články.
Vlastnosti

ID článku: 310270 – Posledná kontrola: 14. 12. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky