Postup pri zmene mena a informácií o spoločnosti po nainštalovaní systému Windows XP

V tomto článku sa popisuje nezdokumentovaný a nepodporovaný parameter príkazového riadka. Spoločnosť Microsoft nepodporuje a neodporúča používanie tohto parametra. Tento článok slúži ako informácia. Používanie tohto parametra je na vlastné riziko.

S U H R N

V tomto článku sa popisuje postup pri zmene mena a informácií o spoločnosti po nainštalovaní systému Microsoft Windows XP.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Pri inštalácii systému Windows sa v inštalačnom programe požaduje zadanie vášho mena a prípadne aj názvu organizácie. Tieto registračné informácie sú uvedené v časti Oprávnený používateľ na karte Všeobecné v položke Systém. Ak chcete tieto informácie zobraziť, kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Ovládací panel, potom kliknite na položku Výkon a údržba a nakoniec na položku Systém.


Ak chcete, aby sme za vás vykonali zmenu mena a informácií o spoločnosti po nainštalovaní systému Windows do počítača, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Zadajte svoje meno a informácie o spoločnosti počas inštalácie automatickej opravy.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete po nainštalovaní systému Windows zmeniť v počítači svoje meno a informácie o spoločnosti, postupujte nasledovne:


Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 4. Ak chcete zmeniť názov spoločnosti, postupujte nasledovne:


  Na pravej table dvakrát kliknite na položku RegistrovanáOrganizácia. V časti Údaje hodnôt zadajte požadovaný názov a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak chcete zmeniť meno registrovaného vlastníka, postupujte nasledovne:


  Na pravej table dvakrát kliknite na položku RegistrovanýVlastník. V časti Údaje hodnôt zadajte požadovaný názov a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor ukončite Editor databázy Registry.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o inštalácii systému Windows XP sa nachádzajú v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:

286463 Poznámky k vydaniu pre inštaláciu systému Windows XP nachádzajúce sa v súbore Pro.txt
306824 Poznámky k vydaniu pre inštaláciu systému Windows XP nachádzajúce sa v súbore Home.txt
Vlastnosti

ID článku: 310441 – Posledná kontrola: 7. 6. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky