Po zadaní kódu Product Key pri inštalácii systému Windows XP sa zobrazí chybové hlásenie

S U H R N

Pri pokuse o inštaláciu systému Microsoft Windows XP sa po zadaní kódu Product Key zobrazí chybové hlásenie.

Tento článok obsahuje viacero postupných metód, pomocou ktorých môžete vyriešiť tento problém a nainštalovať systém Windows XP.

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.
Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Príznaky problému

Pri pokuse o inštaláciu systému Microsoft Windows XP sa zobrazí jedno z nasledovných chybových hlásení:
Zadaný kód CD Key je neplatný. Skúste znova.
Kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows je neplatný. So žiadosťou o platný kód Product Key sa obráťte na správcu systému alebo predajcu. Ak máte podozrenie, že ste si zakúpili nelegálny softvér spoločnosti Microsoft, môžete tiež odoslať e-mail oddeleniu spoločnosti Microsoft Corporations pre boj s počítačovou kriminalitou na adresu nekradni@microsoft.com. Všetky osobné údaje, ktoré odošlete tomuto oddeleniu, sa považujú za prísne dôverné.

Metódy na odstránenie problému

Tento problém môžete odstrániť pomocou siedmych metód. Použite nasledovných sedem metód v poradí, v akom sú uvedené. Pokyny v každej metóde vás budú sprevádzať každým krokom a vysvetlia vám spôsob overenia vyriešenia problému.

Metóda 1: Zadanie správneho kódu Product Key

 1. Zadajte správny kód Product Key a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova zadajte správny kód Product Key pomocou číselných klávesov na klávesnici (nie pomocou číselnej klávesnice) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Ak sa chybové hlásenia stále zobrazujú, použite metódu 2.
Poznámka: Ak nemôžete nájsť správny kód Product Key, kontaktujte službu technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Metóda 2: Vypnutie antivírusového softvéru

 1. Vypnite antivírusový softvér.


  Poznámka: Ďalšie informácie o spôsobe vypnutia antivírusového softvéru nájdete v dokumentácii dodávanej s antivírusovým softvérom alebo sa obráťte na výrobcu antivírusového softvéru.
 2. Vypnite antivírusové nastavenia v systéme BIOS (Basic Input/Output System) počítača.


  Poznámka: Ďalšie informácie o spôsobe vypnutia antivírusových nastavení v systéme BIOS počítača nájdete v dokumentácii, ktorá sa dodáva spolu s počítačom, alebo sa obráťte na výrobcu počítača.
 3. Pokúste sa znova nainštalovať systém Windows XP. Ak sa chybové hlásenia stále zobrazujú, použite metódu 3.

Metóda 3: Kontrola poškodenia inštalačného disku CD a pevného disku

 1. Skontrolujte poškodenie na inštalačnom disku CD, ako sú napríklad škrabance alebo praskliny.
 2. Ak je inštalačný disk CD poškodený, vymeňte ho.
 3. Skontrolujte poškodenie na pevnom disku.
 4. Ak je pevný disk poškodený, vymeňte ho.
 5. Pokúste sa znova nainštalovať systém Windows XP. Ak sa chybové hlásenia stále zobrazujú, použite metódu 4.

Metóda 4: Overenie správnosti systémového dátumu

 1. Overte, či je systémový dátum správne nastavený v nastaveniach pamäte CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) pre počítač.


  Poznámka: Ďalšie informácie o spôsobe nastavenia systémového dátumu v nastaveniach pamäte CMOS pre počítač nájdete v dokumentácii, ktorá sa dodáva spolu s počítačom, alebo sa obráťte na výrobcu počítača.
 2. Pokúste sa znova nainštalovať systém Windows XP. Ak sa chybové hlásenia stále zobrazujú, použite metódu 5.

Metóda 5: Reštartovanie systému Windows bez akýchkoľvek dodatočných ovládačov

 1. Reštartujte systém Windows bez akýchkoľvek dodatočných ovládačov. Táto akcia poskytne prostredie na čistú inštaláciu.

  Poznámka:Ďalšie informácie o možnostiach spustenia systému Windows bez akýchkoľvek dodatočných ovládačov nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  192926 Riešenie problémov so systémom Windows 98 pomocou čistého spustenia počítača (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
  267288 Vykonanie čistého spustenia počítača so systémom Windows Millennium Edition (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
  310353 Konfigurácia systému Windows XP na čisté spustenie

 2. Pokúste sa znova nainštalovať systém Windows XP. Ak sa chybové hlásenia stále zobrazujú, použite metódu 6.

Metóda 6: Inštalácia systému Windows XP v príkazovom riadku

Krok 1: Reštartovanie systému Windows v režime systému MS-DOS

Windows 95 alebo Windows 98
 1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start) a potom na položku Vypnúť (Shut Down).
 2. Kliknite na položku Restart in MS-DOS mode (Reštartovať v režime MS-DOS) a potom kliknite na tlačidlo OK.
Windows 2000 a staršie verzie
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku My Computer (Tento počítač).
 2. Vložte prázdnu disketu do jednotky A a potom kliknite pravým tlačidlom na ikonu Floppy (A:) (Disketová jednotka (A:)).
 3. Kliknite na položku Format (Formátovať) a potom kliknutím začiarknite políčko Create an MS-DOS startup disk (Vytvoriť spúšťaciu disketu systému MS-DOS).
 4. V dialógovom okne Format (Formátovať) kliknite na položku Start (Spustiť) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Po dokončení formátovania diskety kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Close (Zavrieť).
 6. Reštartujte počítač.

Krok 2: Inštalácia systému Windows XP

 1. Po reštartovaní počítača zadajte do príkazového riadku reťazec Jednotka:\setup.exe a stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: V tomto kroku je Jednotka zástupný symbol pre jednotku, ktorá obsahuje inštalačný disk CD systému Windows XP.
 2. Spustí sa Inštalátor systému Windows XP. Ak sa chybové hlásenia stále zobrazujú, použite metódu 7.

Metóda 7: Kopírovanie inštalačných súborov na pevný disk

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz command a stlačte kláves ENTER.


  Poznámka: Ak používate systém Windows XP alebo novšiu verziu, namiesto príkazu command zadajte príkaz cmd.
 2. Do príkazového riadka zadajte príkaz cd\ a stlačte kláves ENTER.
 3. Zadajte príkaz md wincd a stlačte kláves ENTER.


  Vytvorí sa nový priečinok s názvom Wincd.
 4. Zadajte príkaz xcopy Jednotka:\*.* wincd /V a stlačte kláves ENTER.


  Poznámka: V tomto kroku je Jednotka zástupný symbol pre jednotku, ktorá obsahuje inštalačný disk CD systému Windows XP.

  Obsah inštalačného disku CD systému Windows XP sa skopíruje do priečinka Wincd.
 5. Zadajte príkaz cd wincd a stlačte kláves ENTER.
 6. Zadajte príkaz setup.exe a stlačte kláves ENTER.


  Spustí sa Inštalátor systému Windows XP.

Vlastnosti

ID článku: 310637 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky