SK0464:Popis nástroja Windows System File Checker

S U H R N

Tento článok popisuje nástroj System File Checker (Sfc.exe), ktorý je použitý s vlastnosťou Ochrana súborov systému Windows (Windows File Protection, WFP).

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nástroj System File Checker umožňuje správcovi počítača skontrolovať všetky chránené súbory overením ich verzií. Nástroj System File Checker navyše kontroluje a obnovuje priečinok %Systemroot%\System32\Dllcache. Ak je priečinok Dllcache poškodený alebo nepoužiteľný, obsah tohto priečinka môžete opraviť použitím príkazu sfc /scanonce alebo sfc /scanboot.

Syntax nástroja System File Checker
Sfc [/Scanonce] [/Scanboot] [/Cancel] [/Quiet]
-
Sfc.exe: kontroluje všetky chránené systémové súbory a nahrádza nesprávne verzie správnymi verziami od spoločnosti Microsoft.

-/Scanonce: pri nasledujúcom spustení jedenkrát skontroluje všetky chránené systémové súbory.

-/Scanboot: pri každom spustení systému skontroluje všetky chránené systémové súbory.

-/Cancel: zruší všetky vykonávané kontroly chránených systémových súborov.

-/Quiet: bez upozornenia používateľa nahradí všetky nesprávne verzie súborov.

-/Enable: povolí normálnu činnosť WFP.

-/Purgecache: vymaže vyrovnávaciu pamäť súborov.

-/Cachesize=x: nastaví veľkosť vyrovnávacej pamäte súborov.


Viac informácií o vlastnostiach programu Ochrana súborov systému Windows získate, keď kliknete na nasledujúce číslo článku v databáze Knowledge Base spoločnosti Microsoft:

222193 Description of the Windows 20000 Windows File Protection Feature.
Vlastnosti

ID článku: 310747 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky