Získanie inštalačných diskiet systému Windows XP pre inštaláciu spúšťanú z diskiet

Ak ste zákazníkom z radu malých podnikov, ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a vzdelávania získate na lokalite podpory pre malé podniky.

Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows XP s balíkom Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

ÚVOD

Zavádzacie inštalačné diskety systému Windows XP sa dajú získať v spoločnosti Microsoft, dajú sa však iba prevziať. Tieto zavádzacie inštalačné diskety slúžia na spustenie inštalačného programu na počítačoch, na ktorých nemožno použiť spúšťací disk CD-ROM. Ak sa dá váš počítač spustiť z disku CD-ROM alebo pomocou sieťovej inštalácie, dôrazne odporúčame, aby ste radšej použili niektorý z týchto postupov.


Budúce produkty už nebudú inštaláciu použitím zavádzacích inštalačných diskov podporovať. Nainštalovanie budúcich operačných systémov spoločnosti Microsoft bude vyžadovať možnosť spustenia z jednotky CD alebo použitie zavedenia PXE zo siete. Ďalšie informácie o používaní zavedenia PXE získate na webovej stránke RIS and PXE requirements na webovej lokalite Microsoft TechNet.

Získanie náhradného disku

Click here to show/hide solution


Ak ste si systém Windows XP zakúpili v priebehu posledných 30 dní, je možné, že ho budete môcť vrátiť v predajni, v ktorej ste ho zakúpili, a získať náhradu v rámci 30-dňovej záruky vrátenia peňazí spoločnosti Microsoft. Informácie o 30-dňovej záruke vrátenia peňazí môžu byť uvedené na obale produktu.

Ak chcete získať náhradný disk, môžete sa tiež obrátiť na oddelenie Order Desk spoločnosti Microsoft na telefónnom čísle v USA (800) 360-7561 a požiadať o náhradu za poškodený disk. Ak sa nachádzate mimo USA, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Microsoft. Ak chcete vyhľadať príslušnú pobočku, prejdite na webovú lokalitu Microsoft Worldwide.

Kto by mal prevziať inštalačné diskety?

Click here to show/hide solution
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Informácie o verziách zavádzacích inštalačných diskiet, ktoré sú k dispozícii na prevzatie, získate na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Krok 2: Spustenie programu na vytvorenie inštalačných diskiet

Click here to show/hide solution
 

Keď prevezmete inštalačné diskety, prevzatý súbor obsahuje jeden veľký programový súbor. Keď tento prevzatý súbor spustíte, extrahujú sa z neho jednotlivé súbory a potom sa zobrazí nasledujúce hlásenie: 
This program creates the Setup boot disks for Windows XP. To create these disks, you must to provide 6 blank, formatted, high-density disks.

Please specify the floppy drive to copy the images to:
Zadajte písmeno disketovej jednotky (obvykle je to jednotka A). Po zadaní písmena disketovej jednotky sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
Insert one of these disks into drive písmeno jednotky. This disk will become the Windows XP Setup Boot Disk.

Press any key when you are ready.
Po stlačení ľubovoľného klávesu sa spustí extrakcia prevzatého súboru a kopírovanie súborov. Po zobrazení príslušných výziev vkladajte jednotlivé diskety, až kým sa nevytvorí všetkých šesť diskiet. V prípade prerušenia procesu je nutné znovu spustiť prevzatý súbor programu na vytvorenie všetkých šiestich diskov.

Dbajte na to, aby ste každú disketu správne označili číslom, ktoré určí program. Počas inštalácie je diskety nutné použiť v správnom poradí.

Krok 3: Spustenie počítača pomocou prvej inštalačnej diskety na spustenie novej inštalácie systému Windows XP

Click here to show/hide solution
 

Po vytvorení všetkých šiestich diskiet vložte prvú disketu do disketovej jednotky a potom reštartujte počítač. Počítač musí byť nakonfigurovaný na spúšťanie z disketovej jednotky. Môže byť preto potrebné zmeniť nastavenia systému BIOS daného počítača. 

Spustí sa proces inštalácie. Po zobrazení výziev vložte príslušné ďalšie diskety. Na dokončenie procesu inštalácie bude potrebné použiť disk CD-ROM so systémom Windows XP.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Windows XP Service Pack na disku zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Ak chcete získať obraz Windows XP Service Pack 3 – ISO-9660 CD ISO, prejdite na webovú stránku Windows XP Service Pack 3 – súbor obrazu ISO-9660 CD.
Vlastnosti

ID článku: 310994 – Posledná kontrola: 31. 10. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky