SK0506:Chybové hlásenie „Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_Or_Equal“ počas inovácie na systém Windows XP

P R I Z N A K Y

Počas inovácie počítača zo systému Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Windows Millennium Edition (Me) na systém Windows XP sa môže stať, že sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Stop 0x0000000A irql_not_less_or_equal

P R I C I N A

K tejto situácii môže dôjsť v takom prípade, ak sa na vašom počítači nachádza nekompatibilný hardvér alebo nekompatibilný ovládač zariadenia.

R I E S E N I E

Ak sa zobrazí takéto chybové hlásenie, problém vyriešite podľa nasledujúcich krokov:
  1. Reštartujte počítač a pozrite sa, či máte možnosť pre návrat späť do predchádzajúceho systému. Ak nemáte túto možnosť návratu, pokračujte krokom 3.
  2. Po štarte počítača v systéme Windows 98 alebo Windows Me odinštalujte všetky antivírusové programy a programy na správu zavádzania systému (ako napríklad Roxio GoBack) a potom „čisto zaveďte“ systém počítača použitím informácií v jednom z nasledovných článkov z databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:

    267288 How to Perform a Clean Boot in Windows Millennium Edition,

    192926 How to Perform Clean-Boot Troubleshooting for Windows 98.

    Po štarte počítača do prostredia po „čistom zavedení“ systému skúste inováciu na systém Windows XP. Ak proces inovácie nefunguje a zobrazí sa to isté chybové hlásenie, problém môže byť v hardvéri.
  3. Odstráňte všetok nepotrebný hardvér z počítača. Odpojte všetky zariadenia USB (Universal Serial Bus) a tlačiarne, z počítača odstráňte sieťový adaptér, zvukovú kartu, sériové adaptéry atď.
  4. Ak sa chybové hlásenie zobrazuje opakovane, možno bude potrebné prepísať BIOS na základnej doske počítača. Informácie o tom, ako to urobiť, získate od výrobcu počítača alebo na internetovej stránke výrobcu základnej dosky.
POZNÁMKA: Ak potrebujete pomoc pri krokoch 3 a 4, kontaktujte výrobcu hardvéru. Zmena hardvéru alebo BIOS môže mať za následok stratu záruky. Ak nechcete vykonávať zásahy do hardvérovej konfigurácie počítača, môžete počítač zveriť autorizovanému servisnému miestu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Viac informácií o riešení problémov počas inštalácie systému Windows XP získate po kliknutí na číslo článku z databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft uvedeného nižšie:

310064 HOW TO: Troubleshoot Windows XP Setup Problems When You Upgrade from Windows 98 or Windows Me.

Produkty iných spoločností popisované v tomto článku sú vyrábané spoločnosťami nezávislými od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť týkajúcu sa funkčnosti alebo spoľahlivosti týchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 311564 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky