Zapnutie automatického prihlásenia správcu v konzole na obnovenie Recovery Console

ÚVOD

Tento článok obsahuje krokový postup na konfiguráciu automatického prihlásenia správcu pre konzolu na obnovenie. Ak nakonfigurujete automatické prihlásenie správcu, konzolu na obnovenie Recovery Console bude môcť na získanie prístupu do počítača použiť hociktorý používateľ. Nezobrazí sa výzva na zadanie hesla správcu.

Konfigurácia automatického prihlásenia správcu pre konzolu na obnovenie Recovery Console

Ak chcete nastaviť automatické prihlásenie správcu pre konzolu na obnovenie Recovery Console, po prihlásení s oprávneniami správcu vykonajte nasledujúce kroky:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
  2. V pravej časti okna kliknite na položku Prepnúť na klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na položku Lokálna politika zabezpečenia.
  3. Rozbaľte položku Nastavenie zabezpečenia, potom položku Lokálne politiky a potom kliknite na položku Možnosti zabezpečenia.
  4. Dvakrát kliknite na položku Konzola na obnovenie: Povoliť automatické prihlásenie správcu a nastavte ju na hodnotu Povoliť.

    Politika okamžite vstúpi do platnosti. Nezabudnite otvoriť doplnok Local Security Policy a overte, že aktívnym nastavením pre danú politiku je nastavenie indikujúce, že je politika zapnutá.
Pri ďalšom spustení konzoly na obnovenie sa výzva na zadanie hesla nezobrazí.

Po dokončení tohto postupu sa údaj hodnoty SecurityLevel DWORD v databáze Registry nastaví na hodnotu 1 v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
na začiatok

O D K A Z Y

307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
308402 Pri prihlásení do konzoly na obnovenie v systéme Windows XP sa zobrazí chybové hlásenie upozorňujúce na neplatnosť hesla (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
298444 Popis pomôcky na aktualizovanie politiky skupiny (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 312149 – Posledná kontrola: 24. 4. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky