How to Extract .OBJ Routines from .LIB Files Using LIB.EXE

Zastarané vyhlásenie týkajúce sa obsahu databázy KB

Tento článok sa týka produktov, ku ktorým už spoločnosť Microsoft neposkytuje technickú podporu. Preto sa tento článok ponúka tak, „ako je“, a už nebude aktualizovaný.

Summary

The following steps will guide you when trying to extract .OBJ routines from QB.LIB, using the library manager LIB.EXE. QB.LIB is provided on the QuickBasic release disk.

More Information

 1. Get a cross-reference listing file of QB.LIB to identify the name of the routine to be extracted. You can do this by using the library manager LIB.EXE as follows:
    LIB QB.LIB,listfile;
  If "CON" is used as the name of the list file, then the listing file will appear on the screen. The listing for QB.LIB looks like the following:
    ABSOLUTE..........absolute     INT86OLD..........int86old
  INT86XOLD.........int86old INTERRUPT.........intrpt
  INTERRUPTX........intrpt

  absolute Offset: 00000010H Code and data size: cH
  ABSOLUTE

  intrpt Offset: 000000e0H Code and data size: 107H
  INTERRUPT INTERRUPTX

  int86old Offset: 000002a0H Code and data size: 11eH
  INT86OLD INT86XOLD
  ABSOLUTE

  intrpt Offset: 000000e0H Code and data size: 107H
  INTERRUPT INTERRUPTX

  int86old Offset: 000002a0H Code and data size: 11eH
  INT86OLD INT86XOLD
 2. To extract one of the .OBJ routines, use the library manager command "*module-name", where module-name is the name of the .OBJ routine inside the library. The following is an example:
    LIB QB.LIB *intrpt;
  Once executed, a copy of intrpt will be placed in the working directory with the same name and .OBJ extension. Remember, the routines are listed in lowercase.
For additional Library Manager command symbols refer to Page 231 of the "Microsoft QuickBasic: Learning to Use" manual.


The Library Manager (LIB.EXE) is provided with the QuickBasic Compiler Versions 4.00 and later; however, it is not provided with QuickBasic Versions 3.00 and earlier versions. LIB.EXE is also provided with the Microsoft Macro Assembler.
Vlastnosti

ID článku: 31339 – Posledná kontrola: 21. 11. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky