Chybové hlásenie „NTLDR chýba“ pri inštalácii alebo inovácii systému Windows XP v počítači so systémom Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 255220

P R I Z N A K Y

Táto sekcia je určená pre skúsených používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o tom nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Pri pokuse o inštaláciu systému Windows XP alebo o inováciu na systém Windows XP v počítači so systémom Microsoft Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition sa môže pri prvom reštartovaní počas procesu inštalácie zobraziť nasledovné chybové hlásenie:

NTLDR chýba.
Reštartujte stlačením klávesu.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak bola existujúca inštalácia systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition naklonovaná a potom použitá na jednotke, ktorá má inú geometriu než zdrojová jednotka.

Ako príklad možno použiť situáciu, kedy je systém Windows 98 nainštalovaný na jednotke s veľkosťou 4 gigabajty (GB). Inovujete počítač na pevný disk s veľkosťou 30 GB a pomocou nástroja na vytváranie kópií diskov od iného výrobcu vytvoríte zrkadlovú kópiu pôvodnej inštalácie systému Windows 98, ktorú potom vložíte na novú jednotku. Neskôr vykonáte inováciu na systém Windows XP. V tomto prípade sa dostávate do situácie, kedy systém Windows XP inštalujete na naklonovanú kópiu systému Windows 98.

Tento problém sa vyskytuje len v prípade, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • Systémová alebo spúšťacia oblasť je sformátovaná systémom súborov FAT32.
 • Počítač sa spúšťa pomocou rozšírení INT-13 (ide o oblasť väčšiu než 7,8 GB a typ identifikátora System ID v tabuľke oblastí je 0C).
 • Hodnota Heads (sides) (alebo počet hlavičiek a strán) v zázname FAT32 BIOS Parameter Block (BPB) z dôvodu klonovania nezodpovedá geometrii fyzického disku.
Spúšťací kód systémov Windows 95, Windows 98 a Windows Millennium Edition hodnotu počtu hlavičiek v zázname BPB ignoruje a umožní spustenie počítača aj v prípade, že je táto hodnota neplatná. Spúšťací kód systémov Microsoft Windows 2000 a Windows XP však túto hodnotu vyžaduje, a pokiaľ nie je správna, systém sa nepodarí spustiť.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, opravte hodnotu počtu hlavičiek (strán) v zázname FAT32 BPB, aby mohlo spustenie systému Windows XP pokračovať. Túto hodnotu možno aktualizovať prepísaním spúšťacieho kódu systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition. Postupujte nasledovne:

 1. Reštartujte počítač zo spúšťacej diskety systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition, ktorá obsahuje súbor Sys.com. (V predvolenom nastavení sa tento súbor na diskete nachádza.)
 2. Vytvorte záložnú kópiu súboru Msdos.sys v hlavnom adresári systémovej jednotky. Ak to chcete vykonať, zadajte do príkazového riadka nasledovné príkazy:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. Zadaním príkazu sys c: potom prepíšte spúšťací kód systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition správnym záznamom BPB. Ak bola táto operácia úspešná, prejdite na krok 4.

  Ak používate systém Windows Millennium Edition a zobrazí sa nasledovné chybové hlásenie, znamená to, že z inštalácie systému Windows Millennium Edition bol odstránený jeden alebo viaceré súbory:
  Systémový súbor sa nedá nájsť v štandardnom umiestnení na jednotke C:
  Pomocou nasledovných pokynov skopírujte správne súbory na jednotku tak, aby ich príkaz sys mohol používať:
  1. Zadajte nasledovné príkazy. Každý príkaz potvrďte stlačením klávesu ENTER:
   c:
   cd\windows
   Ak je systém Windows nainštalovaný v inom priečinku než Windows, vyššie uvedený príkaz musíte príslušným spôsobom upraviť.
  2. Zadaním nasledovného príkazu sa pokúste prejsť do priečinka Command:

   cd command
   Ak sa zobrazí chybové hlásenie, že zadaná cesta sa nenašla, vytvorte priečinok Command zadaním nasledovného príkazu a potom znova zadajte príkaz cd command:
   md command
  3. Zadaním nasledovného príkazu prejdite do priečinka EBD:

   cd ebd
   Ak sa zobrazí chybové hlásenie, že zadaná cesta sa nenašla, vytvorte priečinok EBD zadaním nasledovného príkazu a potom znova zadajte príkaz cd ebd:
   md ebd
  4. Do priečinka EBD skopírujte zadaním nasledovných príkazov súbor Io.sys z hlavného priečinka pevného disku a premenujte ho na súbor Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys je súbor, ktorý súbor Sys.com vyžaduje.
  5. Prejdite späť na jednotku A a potom zadajte nasledovné príkazy:
   a:
   sys c:
  Zadaním nasledovných príkazov obnovte pôvodný súbor Msdos.sys. Každý príkaz potvrďte stlačením klávesu ENTER:

  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Stlačením klávesu Y prepíšte existujúci súbor Msdos.sys. Ako potvrdenie prepísania súboru sa zobrazí hlásenie, že bol skopírovaný 1 súbor.
 4. Reštartujte počítač do systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition a potom sa znova pokúste o inštaláciu alebo inováciu systému Windows XP.

  Poznámka. Alternatívnym postupom je, že po spustení príkazu sys c: spustíte konzolu na obnovenie a potom pomocou príkazu fixboot prepíšete spúšťací kód systému Windows XP. Tento postup obyčajne umožní pokračovať v pôvodnej inštalácii.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

178947 Súbor databázy Registry sa nenašiel. Služby databázy Registry... (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
318948 Chybové hlásenie „NTLDR chýba alebo je poškodený“ počas inovácie na systém Windows 2000 alebo Windows NT 4.0 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
320397 Ak systém Windows nie je aktualizovaný a v koreňovom priečinku sa nachádza priveľa súborov, systém Windows sa nemusí spustiť a môže sa zobraziť chybové hlásenie „NTLDR chýba“

883275 Počítač sa nedá spustiť po úprave povolení v systémoch Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
812492 Chybové hlásenie pri spustení počítača z nesystémového disku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
315261 Počítač sa nespustí po zmene aktívnej oblasti pomocou nástroja Správa diskov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ak sa vám tu uvedené články nepomôžu vyriešiť problém alebo ak sa problémy prejavujú inak, ako tie, čo sa popisujú v článku, ďalšie informácie vyhľadajte v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Potom zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo zadajte popis problému do poľa Search Support (KB).
Vlastnosti

ID článku: 314057 – Posledná kontrola: 8. 2. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky