Používanie systémových súborov na vytvorenie zavádzacej diskety pre ochranu pred nemožnosťou spustiť systém Windows XP

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom101668 .

ÚVOD

Ak máte v počítači nainštalovaný procesor Intel x86 a vyskytlo sa poškodenie záznamu spúšťania pre aktívnu oblasť alebo súborov potrebných na spustenie systému Windows, počítač pravdepodobne nebudete môcť spustiť. Tento článok popisuje spôsob vytvorenia spúšťacej diskety. Spúšťacia disketa umožňuje spustenie počítača v prípade poškodenia spúšťacieho záznamu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Spúšťaciu disketu systému Windows vytvorte pri prvej inštalácii systému Windows do počítača. Táto disketa sa líši do spúšťacej diskety systému MS-DOS. Celý operačný systém Windows sa na rozdiel od systému MS-DOS nezmestí na jednu disketu. Spúšťacia disketa systému Windows obsahuje len súbory, ktoré sú potrebné na spustenie operačného systému so zvyšnými súbormi systému Windows nainštalovanými na pevnom disku. Pri vytváraní spúšťacej diskety postupujte nasledovne:
 1. Vložte prázdnu disketu do jednotky A a potom ju naformátujte použitím systému Windows XP.
 2. Z hlavného priečinka systémovej oblasti pevného disku (napríklad C:\-) skopírujte nasledujúce súbory na disketu:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Možno budete musieť zo súborov odstrániť atribúty Skrytý, Systémový a Iba na čítanie.
 3. V prípade ich odstránenia obnovte atribúty Skrytý, Systémový a Iba na čítane na pevnom disku.
 4. Ak súbory Bootsect.dos alebo Ntbootdd.sys zostávajú v systémovej oblasti, opakujte kroky 2 až 4, čím tieto súbory skopírujete na zavádzaciu disketu.
Ak disketu naformátujete v systéme Windows XP, spúšťací záznam smeruje na súbor NTLDR. Po spustení súbor NTLDR načíta výber položiek dostupného operačného systému zo súboru Boot.ini. Ak vyberiete operačný systém Windows, súbor NTLDR spustí súbor Ntdetect.com a potom presunie kontrolu na súbor Osloader.exe. Ak vyberiete operačný systém MS-DOS alebo OS/2, súbor NTLDR načíta súbor Bootsect.dos.
Vlastnosti

ID článku: 314079 – Posledná kontrola: 7. 3. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky