Použitie príkazu Convert.exe na konverziu oblasti na systém súborov NTFS

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 214579 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

S U H R N

Systém Windows XP podporuje dva systémy súborov na pevnom disku: systém súborov FAT (file allocation table) a systém súborov NTFS. V tomto článku je vysvetlené, ako konvertovať oblasť FAT na oblasť NTFS, a zaoberá sa aj okolnosťami, ktoré je pri tom nutné brať do úvahy.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Súčasťou systému Windows XP je aj pomôcka Convert.exe na konvertovanie oblasti FAT na oblasť NTFS. Pomôcka Convert.exe sa jednoducho používa, existujú však určité obmedzenia, ktoré je pred jej použitím nutné vziať do úvahy.

Pred konverziou oblasti FAT na oblasť NTFS by ste mali vziať do úvahy nasledovné obmedzenia:

 • Konverzia je jednosmerný proces. Po konverzii oblasti na systém súborov NTFS už danú oblasť nie je možné skonvertovať späť na systém súborov FAT. Ak chcete danú oblasť znovu obnoviť ako oblasť FAT, musíte ju preformátovať na systém súborov FAT, čo vedie k vymazaniu všetkých údajov z oblasti. Údaje sa potom obnovia zo zálohy.
 • Po konverzii jednotky v počítači na systém súborov NTFS nie je možné odstrániť systém Windows XP a vrátiť sa tak k používaniu systému Windows 98 alebo Windows Millenium Edition (Me).
 • Oblasť systému počítača typu RISC nie je možné skonvertovať na systém súborov NTFS. Špecifikácia ARC vyžaduje, aby systémová oblasť bola vo formáte FAT. Môžete vytvoriť malú oblasť FAT (s veľkosťou 1 megabajt) pre systémovú oblasť a potom inštalovať systém Windows v oblasti NTFS (zavádzacia oblasť).
 • Pomôcka Convert.exe vyžaduje, aby na jednotke bolo k dispozícii určité voľné miesto na konverziu systému súborov.Ďalšie informácie o veľkosti miesta na disku, ktoré je potrebné na konverziu, získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  156560 Na konverziu zväzku zo systému súborov FAT na NTFS je potrebné voľné miesto (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
POZNÁMKA: Aj keď je pravdepodobnosť poškodenia alebo straty údajov počas konverzie systému súborov FAT na NTFS malá, odporúča sa, aby ste pred spustením príkazu convert vykonali úplné zálohovanie údajov na disku, ktorý budete konvertovať. Skôr ako budete pokračovať, je vhodné skontrolovať integritu záložnej kópie.

Ak chcete konvertovať oblasť FAT na systém súborov NTFS, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do príkazového riadka zadajte príkaz CONVERT písmeno jednotky: /FS:NTFS.
 3. Pomôcka Convert.exe sa pokúsi konvertovať oblasť na systém súborov NTFS.
Počas používania programu Convert sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:

Convert cannot gain exclusive access to the jednotka:, so it cannot convert it now. Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts (Y/N)?
Toto chybové hlásenie sa zobrazuje v nasledovných troch prípadoch:

 • Ak spustíte príkaz CONVERT a aktuálny adresár sa nachádza na jednotke, ktorá sa má konvertovať (ak napríklad zadáte CONVERT F: /FS:NTFS v príkazovom riadku F:\>).

  Ak chcete odstrániť tento problém, kliknite na tlačidlo Áno v chybovom hlásení a potom reštartujte počítač alebo vyberte priečinok na inej jednotke a znova zadajte príkaz.
 • Ak je v určitom programe otvorený niektorý súbor na jednotke, ktorá sa má konvertovať.

  Ak chcete odstrániť tento problém, kliknite na tlačidlo Áno v chybovom hlásení a umožnite konverziu jednotky pri najbližšom reštarte počítača, alebo zatvorte všetky programy, ktoré môžu používať súbory na jednotke. Nezabúdajte, že sa to týka aj používateľov, ktorí sa prostredníctvom siete pripájajú k súborom a k stránkovaciemu súboru na jednotke.
 • Ak sa pokúšate konvertovať oblasť, v ktorej je spustený operačný systém.

  Konverziu zavádzacej oblasti nie je možné vykonať, keď je spustený operačný systém. Pri konverzii zavádzacej oblasti je vždy potrebné spustiť príkaz CONVERT, kliknúť na tlačidlo Áno v chybovom hlásení a potom reštartovať počítač. Oblasť sa skonvertuje pri najbližšom reštarte počítača. Ako alternatívu môžete spustiť počítač v inštalácii systému Windows XP, ktorá sa nachádza v inej oblasti, a skonvertovať zavádzaciu oblasť z tejto inštalácie systému Windows XP.
Ďalšie informácie o rozdieloch medzi systémami súborov FAT a NTFS a o výhodách a nevýhodách týchto systémov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

100108 Prehľad súborových systémov FAT, HPFS a NTFS (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 314097 – Posledná kontrola: 29. 12. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky