SK0476:Chybové hlásenie „16-bit MS-DOS Subsystem“ po inštalácii programu

Upozornenie: tento článok obsahuje informácie o úprave záznamov v databáze Registry. Pred úpravou databázy Registry sa uistite, že ste ju zálohovali, a že rozumiete postupom na obnovu databázy Registry v prípade akýchkoľvek problémov. Viac informácií o spôsobe zálohovania, obnovy a úprav databázy Registry získate, ak kliknete na číslo nasledujúceho článku v databáze Knowledge Base spoločnosti Microsoft:

256986 Description of the Microsoft Windows Registry.

P R I Z N A K Y

Po inštalácii programu na vašom počítači sa môže pri pokuse o spustenie 16-bitového programu zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení:

16 bit MS-DOS Subsystem
drive:\program path
XXXX. An installable Virtual Device Driver failed DLL initialization. Choose 'Close' to terminate the application.
alebo
16 bit MS-DOS Subsystem
drive:\program path
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers. VDD. Virtual Device Driver format in the registry is invalid. Choose 'Close' to terminate the application.
V niektorých prípadoch, ak kliknete na tlačidlo Ignorovať, program funguje správne, ale chybové hlásenie sa zobrazuje pri každom spustení 16-bitovej aplikácie.

P R I C I N A

Toto správanie sa môže objaviť, ak je poškodený nasledujúci kľúč databázy Registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
Toto správanie sa môže objaviť po inštalácii 16-bitovej aplikácie alebo programu, ktorý používa 16-bitový inštalačný program, ktorý nie je plne kompatibilný so systémom Microsoft Windows XP. Toto správanie sa môže objaviť aj vtedy, ak je súbor Command.com, ktorý je v počítači nainštalovaný, poškodený alebo má nesprávnu verziu.

R I E S E N I E

Keď chcete odstrániť tento problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1.Spustite editor databázy Registry (Regedt32.exe alebo Regedit.exe).

Poznámka: v systéme Microsoft Windows XP sú nástroje Regedt32.exe a Regedit.exe integrované do jedného programu, ktorý kombinuje vlastnosti oboch nástrojov na úpravu databázy Registry systému Microsoft Windows 2000.

2.Nájdite a zvoľte nasledujúci kľúč:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD.

3.V ponuke Úpravy (Edit) kliknite na položku Odstrániť (Delete).

4.V ponuke Úpravy (Edit) sa presuňte na položku Nové (New) a kliknite na položku Hodnota viacnásobného reťazca (Multi-string Value).

5.Do poľa Názov (Value Name) zadajte VDD a stlačte kláves Enter.

6.Ukončite editor databázy Registry.


If the issue continues to occur, verify that the proper version of the Command.com file is installed in the systemroot/System32 folder on your computer.


Ak sa problém stále objavuje, skontrolujte správnosť verzie súboru Command.com, ktorý je nainštalovaný v priečinku %systemroot%/System32 na vašom počítači.

Verzia súboru Command.com v systéme Windows XP má atribúty podobné nasledujúcim:

Veľkosť Dátum Čas
------------------------------
50620 08-23-2001 4:00 A.M.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že sa jedná o problém produktov uvedených na začiatku tohto článku.
Vlastnosti

ID článku: 314452 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky