Obmedzenia súborového systému FAT32 v systéme Windows XP

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 184006 .

S U H R N

V tomto článku sú vysvetlené obmedzenia súborového systému FAT32 v systéme Windows XP.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Pri používaní súborového systému FAT32 majte na zreteli nasledovné obmedzenia:

 • Klastre nemôžu mať veľkosť 64 a viac kilobajtov (kB). Ak majú klastre veľkosť 64 kilobajtov alebo viac, niektoré programy (napríklad inštalačné) nemusia správne vypočítať veľkosť miesta na disku.
 • Zväzok so súborovým systémom FAT32 musí obsahovať minimálne 65 527 klastrov. Na zväzku, ktorý používa súborový systém FAT32, nie je možné zmeniť veľkosť klastra tak, aby obsahoval menej ako 65 527 klastrov.
 • Ak vezmete do úvahy nasledujúce premenné, maximálna veľkosť disku je približne 8 terabajtov: Maximálny možný počet klastrov na zväzku FAT32 je 268 435 445, pričom veľkosť klastra je maximálne 32 kB spolu s miestom potrebným pre tabuľku FAT.
 • Veľkosť klastra na zväzku FAT32 nie je možné zmeniť tak, aby veľkosť tabuľky FAT bola väčšia ako 16 megabajtov (MB) mínus 64 kB.
 • Nie je možné formátovať zväzok väčší ako 32 gigabajtov (GB) pomocou súborového systému FAT32 počas procesu inštalácie systému Windows XP. Systém Windows XP môže pripojiť a podporovať zväzky FAT32 väčšie ako 32 GB (čo je predmetom iných obmedzení), ale nie je možné vytvoriť zväzok FAT32 väčší ako 32 GB pomocou nástroja na formátovanie počas inštalácie. Ak potrebujete formátovať zväzok väčší ako 32 GB, použite na jeho formátovanie súborový systém NTFS. Ďalšou možnosťou je spustenie pomocou spúšťacej diskety systému Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Millenium Edition a použitie nástroja na formátovanie, ktorý sa nachádza na disku.


  Ďalšie informácie o používaní spúšťacej diskety systému Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Windows Millenium Edition na formátovanie pevného disku zobrazíte kliknutím na nižšie uvedené číslo článku databázy Microsoft Konwledge Base:

  255867 Používanie nástrojov Fdisk a Format na vytvorenie alebo opakované vytvorenie oblastí pevného disku
  POZNÁMKA: Pri pokuse o formátovanie oblasti FAT32 väčšej ako 32 GB počas procesu inštalácie systému Windows XP nastane pred koncom procesu zlyhanie operácie a môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
  Správa logických diskov: Veľkosť zväzku je príliš veľká.
 • Systém MS-DOS, pôvodná verzia systému Microsoft Windows 95, systém Microsoft Windows NT 4.0 a jeho staršie verzie nerozpoznávajú oblasti FAT32 a nie je ich možné spustiť zo zväzku FAT32.
 • Na oblasti FAT32 nie je možné vytvoriť súbor väčší ako (2^32)-1 bajtov (čo predstavuje hodnotu o bajt menšiu ako 4 GB).
Ďalšie informácie o súborovom systéme FAT32 zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

310525 Popis súborového systému FAT32 v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.) (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o konvertovaní zväzku FAT32 na NTFS zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

307881 POSTUP: Konverzia zväzku FAT16 alebo FAT32 na NTFS
Vlastnosti

ID článku: 314463 – Posledná kontrola: 24. 6. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky