Riešenie problémov s neznámymi zariadeniami, ktoré sú uvedené v Správcovi zariadení v systéme Windows XP

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 244601 .

ÚVOD

Správca zariadení zobrazuje všetky zariadenia, ktoré sú inštalované v počítači so systémom Windows XP. V Správcovi zariadení sa môže zobraziť zariadenie, ktoré bude uvedené ako Neznáme zariadenie vedľa žltého otáznika. Zistenie príčiny zobrazenia tohto neznámeho zariadenia môže byť náročné, pretože existuje len málo indícií, čo daný problém generuje. V tomto článku sa vysvetľujú možné príčiny zobrazenia neznámeho zariadenia v Správcovi zariadení.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Hlavný dôvod, prečo sa v Správcovi zariadení zobrazuje položka Neznáme zariadenie, je to, že zariadenie nepracuje správne. V záujme vyriešenia tohto problému získajte aktualizovaný ovládač pre dané zariadenie.

Skúste nasledujúce postupy, aby mohol systém Windows rozpoznať dané zariadenie.

Postup 1: Windows Update

Navštívte nasledujúcu lokalitu spoločnosti Microsoft, aby ste zistili, či táto webová lokalita automaticky zistí aktualizovaný ovládač pre dané zariadenie. Nainštalujte všetky odporúčané ovládače.

Postup 2: Prevzatie a inštalácia najnovšieho ovládača z Internetu

Keď preberáte ovládač z Internetu, prevezmite verziu ovládača pre systém Windows XP, ak sa uvádzajú viaceré verzie systému Windows. Použite jeden z nasledovných postupov:
 • Navštívte webovú lokalitu výrobcu počítača, ak bolo zariadenie dodané s počítačom.
 • Navštívte webovú lokalitu výrobcu zariadenia, ak bolo zariadenie inštalované po zakúpení počítača.
 • Navštívte webovú lokalitu výrobcu zariadenia, ak bolo zariadenie predinštalované v počítači a výrobca počítača nemá aktualizovaný ovládač.
Na webovej lokalite výrobcu prejdite do sekcie Ovládače alebo Prevzatie a vyhľadajte názov zariadenia. Prevezmite a nainštalujte verziu ovládača pre systém Windows XP.

Sekcia pre pokročilých používateľov

Táto sekcia je určená pre pokročilých používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o možnostiach získania pomoci nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Príčiny zobrazenia neznámych zariadení v Správcovi zariadení

 • Zariadenie nemá ovládač: Ak zariadenie nemá k dispozícii ovládač, Správca zariadení zobrazí zariadenie ako Neznáme zariadenie a zaradí ho do vetvy Ostatné zariadenia. Ide o bežné správanie v prípade zariadení Universal Serial Bus (USB) a zariadení Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) 1394. Keď zobrazíte vlastnosti tohto zariadenia v Správcovi zariadení, môže sa v nich zobraziť stav Kód chyby 1 alebo Kód chyby 10.

  Poznámka. Väčšina zariadení USB a IEEE 1394 je navrhnutá tak, aby pracovali správne aj bez dodatočných ovládačov. Tieto zariadenia sú konfigurované ovládačmi, ktoré sú súčasťou systému Windows a ktoré sú určené pre tieto typy zberníc. Ak však zariadenie nespolupracuje s dodanými ovládačmi v systéme Windows, je potrebné nainštalovať ďalší ovládač. Ak zbernica nedokáže identifikovať zariadenie, interpretuje ho ako kompozitné zariadenie a takto ho potom uvádza v Správcovi zariadení.

 • Používate ovládač zariadenia určený pre systém Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Windows 95: V systéme Windows XP nie je možné používať virtuálne súbory ovládača zariadenia (.vxd), ktoré boli bežné v ovládačoch v systéme Windows 98 alebo Windows 95. Ak sa ich pokúsite inštalovať v počítači so systémom Windows XP, zariadenie sa môže v Správcovi zariadení zobraziť ako Neznáme. Táto situácia zvyčajne nastane, keď výrobca ovládača nerozlišuje správne medzi dvoma rôznymi ovládačmi alebo predpokladá, že sa v systéme Windows XP dajú použiť súbory .vxd zo systému Windows 98 alebo Windows 95.

 • Nerozpoznaná identifikácia zariadenia: Každé hardvérové zariadenie má špeciálny identifikátor, ktorý používa technológia Plug and Play. Tento identifikátor môže tvoriť číslo rôznych typov, napr. ID dodávateľa, ID zariadenia, ID podsystému, ID dodávateľa podsystému alebo ID revízie. Ak sa ID zariadenia nezobrazuje alebo ho systém Windows XP nerozpoznal, Správca zariadení môže toto zariadenie zobraziť ako Neznáme.

  Poznámka: Takéto zariadenia môžu byt vytvárané softvérovými programami, ktoré požadujú virtuálnu väzbu na hardvér. Zobrazenie neznámeho zariadenia v Správcovi zariadení tiež spôsobujú zariadenia, ktoré premosťujú rôzne typy zberníc, napríklad ovládač zariadenia, ktorý umožňuje zariadeniu v paralelnom porte emulovať zbernicu SCSI alebo AT Attachment Packet Interface (ATAPI).

 • Chybný hardvér alebo firmvér: Chybný hardvér alebo firmvér môže zapríčiniť, že sa zariadenie zobrazí v Správcovi zariadení ako Neznáme zariadenie. Ovládače čisto softvérových zariadení neodovzdávajú identifikáciu zariadenia a neexistuje žiadny štandardný postup inštalácie týchto zariadení. Niektorí výrobcovia inštalujú zariadenie pomocou inštalačného programu InstallShield alebo podobnou metódou. Majte na pamäti, že softvér inštalovanými inými metódami sa nemusí po odstránení v Správcovi zariadení úplne odstrániť. Preto je dobré vykonať kontrolu databázy Registry a overiť, či sa odstránili všetky položky.

Riešenie problémov pre pokročilých používateľov

Riešenie problémov so softvérom
Ak chcete zistiť, či je neznáme zariadenie vytvorené softvérom, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Spustenie počítača v núdzovom režime

  Aj keď o nejde o 100-percente spoľahlivú metódu, spustenie počítača v núdzovom režime môže byť jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zistiť, či neznáme zariadenie vytvoril softvér.


  Ak chcete spustiť počítač v núdzovom režime, stlačte po jeho reštartovaní kláves F8. V zobrazenej ponuke Windows Advanced Options vyberte pomocou klávesov so šípkami položku Safe Mode a stlačte kláves ENTER. Ak sa neznáme zariadenie v Správcovi zariadení nezobrazuje, je pravdepodobné, že nejde o hardvérové zariadenie.
 • Skontrolujte priečinok Startup.

  Ak máte podozrenie, že zobrazovanie neznámeho zariadenia zapríčiňuje určitý program, skontrolujte v počítači priečinok Startup. Zistíte tak, ktoré programy sú konfigurované na spustenie zároveň so spustením systému. Priečinok Startup sa na pevnom disku nachádza na nasledovnom mieste, kde C predstavuje jednotku, na ktorej je inštalovaný systém Windows, a hodnota profil používateľa je profilom používateľa:
  C:\Documents and Settings\profil používateľa\Start Menu\Programs
 • Použitie nástroja Systémové informácie

  Nástroj Systémové informácie môže byť užitočný, ak je potrebné určiť príčinu zobrazenia neznámeho zariadenia.


  Ak chcete použiť nástroj Systémové informácie na zobrazenie zoznamu programov, ktoré sa spúšťajú, keď sa spúšťa počítač, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz msinfo32 a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Rozbaľte položku Softvérové prostredie a potom dvakrát kliknite na položku Programy v ponuke Pri spustení.


   Zobrazí sa zoznam programov, ktoré sú konfigurované na spúšťanie spolu s počítačom.


   Skontrolujte denník udalostí, či sa v ňom neuvádzajú chyby týkajúce sa ľubovoľného z týchto programov. Ak nájdete udalosť, ktorá sa týka programu uvedeného v tomto zozname, tento program odstráňte. Majte na pamäti, že ak program vytvorí neznáme zariadenie, nemusí to nutne znamenať, že program nepracuje správne. Program nemusí správne pracovať v prípade, že závisí od spustenia súvisiaceho zariadenia.

  Ak chcete použiť nástroj Systémové informácie na zobrazenie problémových zariadení, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz msinfo32 a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Rozbaľte položku Súčasti a potom dvakrát kliknite na položku Problémové zariadenia.


   V časti okna s podrobnosťami sa zobrazí zoznam potenciálne problémových nainštalovaných zariadení v počítači.
   • Stĺpec Zariadenie zobrazuje bežný názov zariadenia alebo názov súvisiaceho ovládača.
   • V stĺpci Identifikácia zariadenia PnP sú uvedené identifikácie zariadení, napríklad identifikátor Peripheral Component Interconnect (PCI) ID, identifikátor ISA ID, identifikátor iného typu zbernice alebo neznámy typ.
   • Stĺpec Kód chyby zobrazuje kód chyby priradený určitému problému. V mnohých prípadoch pomôže kód chyby Správcu zariadení identifikovať príčinu vytvorenia neznámeho zariadenia. Ak napríklad počítač zobrazí chybové hlásenie upozorňujúce na chybný alebo chýbajúci ovládač zariadenia, v závislosti od typu zariadenia môžu byť v časti Problémové zariadenia zobrazené tri typy položiek:
    • Identifikácia zariadenia PnP PCI:

     Názov zariadenia | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Kód chyby
    • Identifikácia zariadenia PnP ISA:

     Názov zariadenia | ?\PNP0000\0
    • Chybný alebo nekompatibilný ovládač zariadenia:

     Názov zariadenia | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Zobrazenie súboru Setupapi.log.

  Ak má zariadenie názov, ktorý dáva zmysel, použite informácie v súbore Setupapi.log na určenie príčiny zobrazenia neznámeho zariadenia. Súbor Setupapi.log sa predvolene nachádza v priečinku %SystemRoot%.


  V niektorých prípadoch môže byť uvedený názov zariadenia zavádzajúci. Zariadenie môže byť napríklad v Správcovi zariadení uvedené ako sériové zariadenie, v skutočnosti však nejde o zariadenie pripojené do sériového portu. Táto situácia zvyčajne nastáva, keď je k dispozícii len čiastočná identifikácia Plug and Play a Správca zariadení zariadenie interpretuje ako sériové zariadenie. K takejto interpretácii môže dôjsť, pretože zariadenie odovzdá kompatibilnú identifikáciu. Aj v tomto prípade možno problém vyriešiť vyhľadaním spúšťaného programu, ktorý sa nespráva korektne.


  Majte na pamäti, že v prípade neznámeho zariadenia vytvoreného softvérovým programom nemusí jednoduché odstránenie neznámeho zariadenia v Správcovi zariadení fungovať. Musíte odstrániť program a potom reštartovať počítač. Ak sa aj po spustení počítača v núdzovom režime v Správcovi zariadení zobrazuje neznáme zariadenie, požiadajte o pomoc pri odstránení neznámeho zariadenia oddelenie služieb technickej podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft.
Riešenie problémov s hardvérom
Ak chcete identifikovať príčinu zobrazenia neznámeho zariadenia, postupujte nasledovne:

 • Odstránenie hardvérového zariadenia z počítača

  Postupne po jednom odstraňujte zariadenia, až kým sa neznáme zariadenie neprestane v Správcovi zariadení zobrazovať. Tento postup môže byť časovo náročný a nevedie vždy k spoľahlivému výsledku.
 • Kontrola, či je ovládač zariadenia digitálne podpísaný

  Keď inštalujete ovládač zariadenia a systém Windows zistí, že ovládač nie je digitálne podpísaný, môže sa zobraziť chybové hlásenie a možnosť inštaláciu zrušiť alebo v nej pokračovať. Toto hlásenie sa zobrazí len v prípade, že je počítač konfigurovaný na zobrazenie upozornenia vždy, keď sa inštalačný program pokúsi o inštaláciu ovládača zariadenia bez digitálneho podpisu.


  Poznámka: Aj ovládač zariadenia, ktorý je digitálne podpísaný, sa môže v Správcovi zariadení zobraziť ako neznáme zariadenie.


  Podrobnejšie informácie o podpisovaní ovládačov pre systém Windows nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Inštaláciu ovládačov zariadení, ktoré neobsahujú digitálny podpis, je možné zablokovať. Túto možnosť použite, ak chcete predísť škodlivým pokusom o destabilizovanie počítača. Postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz control sysdm.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Hardvér.
 3. V časti Ovládače kliknite na položku Podpisovanie ovládačov a potom na položku Blokovať (nikdy nenainštalovať nepodpísaný softvér ovládača).
 4. Dva razy kliknite na tlačidlo OK.
Na zobrazenie zoznamu ovládačov zariadení inštalovaných v počítači bez digitálneho podpisu použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Zobrazenie súboru Setupapi.log.

  Vyhľadajte položky, ktoré sa podobajú na nasledovný príklad:
  The file (C:\Windows\inf\ntapm.inf) is not digitally signed, ignoring driver date.
  Installing section epatapi_inst from C:\documents and settings\meno používateľa\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\meno používateľa\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf) was installed for Parallel ATAPI Adapter.. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information.
  Copying file C:\documents and settings\meno používateľa\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd to C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  An unsigned or incorrectly signed driver (C:\documents and settings\meno používateľa\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) was installed for Parallel ATAPI Adapter.. Error 0xe000022f: The third-party INF does not contain digital signature information.
 • Použitie nástroja Overenie podpisu súboru

  Nástroj Overenie podpisu súboru zobrazí zoznam všetkých nepodpísaných ovládačov, ktoré sú inštalované v počítači. Vytvorí denník Sigverif.txt, ktorý sa uloží v priečinku %SystemRoot%. Na zobrazenie súboru použite ľubovoľný textový editor (napr. program Poznámkový blok). Pri použití nástroja Overenie podpisu súboru na zobrazenie ovládačov, ktoré nie sú digitálne podpísané, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz sigverif a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Kliknite na tlačidlo Spresniť, kliknite na kartu Hľadanie a potom kliknite na položku Hľadať ďalšie súbory, ktoré nie sú digitálne podpísané.
  3. Začiarknite políčko Vrátane podpriečinkov a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať.
  4. Vyhľadajte a vyberte priečinok %SystemRoot%\System32\Drivers, kliknite dva razy na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.
  Prezrite si zoznam a potom sa obráťte na výrobcu ovládača, aby vám poskytol informáciu ako získať aktualizovaný ovládač, ktorý je digitálne podpísaný.
Zariadenia USB založené na staršej verzii rozhrania USB môžu vytvárať fiktívne zariadenia, ktoré sa zobrazia, keď zariadenie pripojíte, a zmiznú, keď zariadenie odpojíte. Môže sa tiež stať, že zariadenie pracuje správne, no vytvorí nesúvisiace neznáme zariadenie. Toto správanie zväčša zapríčiňuje zastaraný alebo nesprávne konfigurovaný firmvér. V takomto prípade požiadajte výrobcu zariadenia o aktualizovaný firmvér.


Fiktívne zariadenie sa môže zobraziť, ak ste manuálne nainštalovali ovládač zariadenia Plug and Play, ktoré už počítač rozpoznal a nainštaloval. Tento problém vyriešite odstránením fiktívneho zariadenia.

Podobné problémy a riešenia pre pokročilých používateľov

Ďalšie informácie o používaní Správcu zariadení na správu zariadení v systéme Windows XP nájdete v článkoch v databáze Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledujúce čísla:

283658 Správa zariadení v systéme Windows XP

307970 Konfigurácia zariadení pomocou Správcu zariadení v systéme Windows XP

304514 Konfigurácia Správcu zariadení na zobrazovanie podrobných informácií

310126 Odstraňovanie konfliktov zariadení pomocou Správcu zariadení

283361 Správca zariadení zobrazuje zariadenie aj po pokuse o odstránenie zariadenia

310123 Vysvetlenie kódov chýb generovaných Správcom zariadení v systéme Microsoft Windows XP Professional

Ďalšie informácie o nástroji Systémové informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:

308549 Popis nástroja Windows XP Systémové informácie (Msinfo32.exe)

300887 Používanie prepínačov nástroja Systémové informácie (MSINFO32)

Ďalšie informácie o riešení problémov pomocou nástroja Msconfig nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledujúce čísla:

310560 Riešenie problémov s konfiguráciou v systéme Windows XP použitím Pomôcky konfigurácie systému

Ak vám tu uvedené články nepomôžu vyriešiť problém alebo ak sa problémy prejavujú inak, ako tie, čo sa popisujú v článku, ďalšie informácie vyhľadajte v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Potom zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo zadajte popis problému do poľa Search Support (KB).

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 314464 – Posledná kontrola: 7. 6. 2013 – Revízia: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Pripomienky