Úprava skupinovej politiky pre programy, ktoré sa spúšťajú pri prihlásení používateľa v počítači so systémom Windows XP

Tento článok je určený pre skúsených používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do pokročilej konfigurácie, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

S U H R N

V tomto článku sa popisuje, ako možno pomocou modulu skupinovej politiky vytvoriť alebo upraviť zoznam programov, ktoré sa spúšťajú automaticky pri prihlásení do počítača so systémom Microsoft Windows XP.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Systém Windows XP má dve odlišné politiky spustenia:
 • Spustiť pri prihlásení používateľa
 • Politika Spustiť pri prihlásení používateľa pre staršie programy

Politika Spustiť pri prihlásení používateľa

Ak chcete vytvoriť alebo upraviť zoznam programov, ktoré sa spúšťajú automaticky pri prihlásení do počítača, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec mmc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Pridať alebo odstrániť modul.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 4. V zozname Dostupné samostatné moduly kliknite na položku Editor objektov politiky skupiny, kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Poznámka: Ak nechcete upraviť politiku lokálneho počítača, kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte požadovaný objekt skupinovej politiky. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť, keď prejdete späť do dialógového okna Výber objektu politiky skupiny.
 5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom v dialógovom okne Pridať alebo odstrániť modul kliknite na tlačidlo OK.
 6. V ľavej table modulu Politika skupiny rozbaľte položku Politika lokálneho počítača, rozbaľte položku Konfigurácia počítača a potom rozbaľte položku Šablóny pre správu.
 7. Rozbaľte objekt System, kliknite na objekt Logon a potom v pravej table dvakrát kliknite na položku Run these programs at user logon.
 8. Kliknite na položku Enabled a potom na položku Show.
 9. Kliknite na tlačidlo Add zadajte názov požadovaného spustiteľného súboru programu (.exe) alebo dokumentu a kliknite na tlačidlo OK. Ak sa súbor nenachádza v priečinku %Systemroot%, musíte k súboru zadať cestu.
 10. Zopakovaním kroku 9 pridajte ďalšie položky do zoznamu Items to run at logon.
 11. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

  Položky pridané do zoznamu Items to run at logon sa spustia automaticky pri najbližšom prihlásení do systému Windows na počítači. Zoznam týchto položiek sa nachádza v nasledovnom kľúči databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Politika Spustiť pri prihlásení používateľa pre staršie programy

Staršie typy programov, ktoré sú nastavené na spustenie pri prihlásení do počítača, sú uvedené v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Do tejto kategórie možno zahrnúť mnoho programov od iných dodávateľov, ako je napríklad RealAudio.

Zoznam starších typov programov na spustenie možno zapnúť alebo vypnúť. Nemožno ho priamo upraviť v rámci modulu skupinovej politiky. Ak chcete pridať položky do zoznamu programov, ktoré sa spúšťajú automaticky pri prihlásení do počítača, prečítajte si časť „Politika Spustiť pri spustení systému“ tohto článku.

Ak chcete určiť, či sa majú spustiť programy uvedené v zozname starších typov programov na spustenie pri prihlásení do počítača, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec mmc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Pridať alebo odstrániť modul.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 4. V zozname Dostupné samostatné moduly kliknite na položku Editor objektov politiky skupiny, kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Poznámka: Ak nechcete upraviť politiku lokálneho počítača, kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte požadovaný objekt skupinovej politiky. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť, keď prejdete späť do dialógového okna Výber objektu politiky skupiny.
 5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom v dialógovom okne Pridať alebo odstrániť modul kliknite na tlačidlo OK.
 6. V ľavej table modulu Politika skupiny rozbaľte položku Politika lokálneho počítača, rozbaľte položku Konfigurácia počítača a potom rozbaľte položku Šablóny pre správu.
 7. Rozbaľte objekt System, kliknite na objekt Logon a potom v pravej table dvakrát kliknite na položku Do not process the legacy run list.
 8. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Kliknite na položku Not Configured, ak chcete pri prihlásení používateľa spustiť staršie typy programov.
  • Kliknite na položku Enabled, ak pri prihlásení používateľa nechcete spustiť staršie typy programov.
  • Kliknite na položku Disabled, ak chcete pri prihlásení používateľa spustiť staršie typy programov.
  Poznámka: Staršie typy programov, ktoré sú nastavené na spúšťanie pri prihlásení do počítača, môžu byť takisto uvedené v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Ak chcete určiť, či chcete pri prihlásení do počítača spustiť programy v zozname pre jednorazové spustenie, vykonajte kroky uvedené v časti „Politika Spustiť pri prihlásení používateľa pre staršie programy“ tohto článku. V kroku 6 kliknite na položku Do not process the run once list a potom aktivujte alebo deaktivujte politiku.
Poznámka: Aby sa uplatnili zmeny popísané v tomto článku, musíte sa odhlásiť zo systému a potom sa znova prihlásiť. Ak máte počítač so systémom Windows XP, ktorý je odpojený od domény, rýchle prepnutie používateľov nepostačí.

Ďalšie informácie o kľúčoch Run a RunOnce databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

179365 INFORMÁCIE: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce a Startup

Ďalšie informácie o kľúči RunOnce databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

310593 Popis kľúča RunOnceEx databázy Registry

Ďalšie informácie o používaní editora skupinovej politiky v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

307882 Použitie Editora politiky skupiny na spravovanie politiky lokálneho počítača v systéme Windows XP

Ďalšie informácie o používaní pomôcky Msconfig na zmenu zoznamu programov spúšťaných pri spustení systému Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

310560 Riešenie problémov s konfiguráciou v systéme Windows XP použitím Pomôcky konfigurácie systému

Poznámka: Na testovacie účely sa táto akcia dá vykonať aj pomocou karty Startup v pomôcke Msconfig.

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Ak vám články uvedené vyššie nepomôžu pri úprave skupinovej politiky, vyhľadajte ďalšie informácie v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 2. Zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo popis problému do textového poľa Hľadať: Technická podpora (KB) a stlačte kláves ENTER.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

270035 Zakázanie programov spúšťaných pri spustení systému Windows XP Home Edition alebo Windows Vista

Vlastnosti

ID článku: 314488 – Posledná kontrola: 30. 7. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky