Postup pri zmene šetriča obrazovky prihlasovacieho okna v systéme Windows XP

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 185348 .


S U H R N

V tomto krokovom postupe sa popisuje zmena šetriča obrazovky prihlasovacieho okna v systéme Microsoft Windows XP. Konkrétne sa v tomto článku uvádza postup pri zmene typu šetriča obrazovku, ktorý sa spustí, a postup pri zmene časového limitu pred spustením šetriča a nastavení jeho zapínania pred samotným prihlásením.


Keď spustíte systém Windows, môže sa zobraziť uvítacia obrazovka systému Windows XP, ktorá používateľa vyzve začať kliknutím na meno používateľa, alebo sa môže zobraziť dialógové okno Víta vás systém Windows s výzvou na prihlásenie stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+DEL. Ak nestlačíte žiadny kláves počas 10 minút, na základe predvoleného nastavenia sa v systéme Windows spustí šetrič obrazovky (Logon.scr).


Zmena šetriča obrazovky prihlasovacieho okna

Pri zmene šetriča obrazovky prihlasovacieho okna postupujte nasledovne:

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedt32 a kliknite na tlačidlo OK.
 3. V okne editora databázy Registry vyhľadajte nasledovný kľúč:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. V pravej table dvakrát kliknite na položku SCRNSAVE.EXE.
 5. V dialógovom okne Úprava textovej hodnoty zadajte názov požadovaného šetriča obrazovky do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete v prihlasovacom okne použiť napríklad šetrič obrazovky Mystifikácia, zadajte reťazec ssmyst.scr.


  DÔLEŽITÉ: Nezabudnite zadať správnu cestu k šetriču obrazovky. Ak sa šetrič obrazovky nachádza v kľúči %SystemRoot%\System32, zadanie explicitnej cesty nie je nutné.
 6. Kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor ukončite Editor databázy Registry.
Šetrič obrazovky sa zmení na zadaný požadovaný šetrič.


Zmena časového limitu šetriča obrazovky prihlasovacieho okna

Zmeniť tiež možno časový limit, ktorý uplynie, kým sa šetrič obrazovky spustí. Predvolený limit je 600 sekúnd (10 minút).


Pri zmene časového limitu, ktorý uplynie pred spustením šetriča obrazovky prihlasovacieho okna, postupujte nasledovne:Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedt32 a kliknite na tlačidlo OK.
 3. V okne editora databázy Registry vyhľadajte nasledovný kľúč:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. V pravej časti okna dvakrát kliknite na položku ScreenSaveTimeOut.
 5. V dialógovom okne Úprava textovej hodnoty zadajte do poľa Údaj hodnoty počet sekúnd, ktoré uplynú do spustenia šetriča, a kliknite na tlačidlo OK. Ak napríklad chcete, aby sa šetrič obrazovky spustil po 5 minútach, zadajte hodnotu 300.
 6. Kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor ukončite Editor databázy Registry.
Časový limit pred spustením šetriča obrazovky sa týmto zmenil na hodnotu, ktorú ste zadali.


Vypnutie šetriča obrazovky prihlasovacieho okna

Ak chcete, aby sme šetrič obrazovky prihlasovacieho okna zapli alebo vypli za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete vypnúť šetrič obrazovky prihlasovacieho okna, postupujte nasledovne:


Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedt32 a kliknite na tlačidlo OK.
 3. V okne editora databázy Registry vyhľadajte nasledovný kľúč:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. V pravej časti okna dvakrát kliknite na položku ScreenSaveActive.
 5. V dialógovom okne Úprava textovej hodnoty zadajte hodnotu 0 do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor ukončite Editor databázy Registry.
Šetrič obrazovky prihlasovacieho okna je týmto vypnutý.


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie týkajúce sa zmeny prihlasovacieho okna a preferencií vypínania nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

291559 Postup pri zmene prihlasovacieho okna a preferencií vypínania v systéme Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 314493 – Posledná kontrola: 7. 6. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky