Politika spoločnosti Microsoft týkajúca sa duplikovania diskov s inštaláciami systému Windows

S U H R N

Keď nasádzate duplikovanú inštaláciu systému Windows alebo obraz inštalácie systému Windows, pred vytvorením obrazu je potrebné použiť nástroj System Preparation (Sysprep). Nástroj Sysprep pripraví inštaláciu systému Microsoft Windows na duplikovanie, auditovanie a poskytnutie zákazníkov. V prípade systémov Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 je nástroj Sysprep súčasťou súboru Deploy.cab v rámci najnovšieho balíka Service Pack. V prípade novších verzií systému Windows je nástroj Sysprep súčasťou operačného systému a nachádza sa v nasledujúcom priečinku:
%windir%\system32\sysprep

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nástroj Sysprep je zodpovedný za odstránenie údajov týkajúcich sa konkrétneho počítača zo systému Windows, ako je napríklad identifikátor SID počítača. Počas inštalácie systému Windows sa vypočítava identifikátor SID počítača tak, aby obsahoval štatisticky jedinečné 96-bitové číslo. Identifikátor SID je predponou používateľského konta a identifikátorov SID kont skupín, ktoré sa vytvárajú v počítači. Identifikátor SID počítača sa kombinuje spolu s relatívnym ID (RID) konta, čím vzniká jedinečný identifikátor konta.

V nasledujúcom príklade sú uvedené identifikátory SID štyroch lokálnych používateľských kont. Všimnite si, že pri pridávaní nových kont sa prírastkovo zvyšujú len posledné štyri číslice.
HKEY_USERS v lokálnom počítači

S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-500 Správca
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1000 Používateľ 1a
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1001 Používateľ 2
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1002 Používateľ 3
Klonovanie alebo duplikovanie inštalácie bez vykonania odporúčaných krokov môže viesť k vzniku duplicitných identifikátorov SID. V prípade odpojiteľných médií môže duplicitný identifikátor SID poskytovať kontu prístup k súborom aj napriek tomu, že povolenia systému súborov NTFS pre dané konto výslovne zakazujú prístup k daným súborom. Keďže identifikátor SID identifikuje počítač alebo doménu aj používateľa, na zachovanie podpory aktuálnych a budúcich programov je nevyhnutné, aby boli identifikátory SID jedinečné. Ďalšie informácie o problémoch, ktoré sa môžu vyskytovať po naklonovaní inštalácie systému Windows 8 alebo Windows Server 2012 nájdete v časti Informácie týkajúce sa systémov Windows 8 a Windows Server 2012.

Okrem identifikátora SID počítača je potrebné vyčistiť, generalizovať alebo špecializovať množstvo ďalších komponentov a súčastí, aby bolo možné vytvoriť obraz systému. Nižšie sú uvedené niektoré príklady:
 • denníky udalostí,
 • nastavenie siete,
 • nastavenie programu Windows Media Player,
 • nastavenie prostredia,
 • informácie o licenciách.

Poznámka: Tento zoznam nie je úplný.

Podporované sú nasledujúce operačné systémy, ktoré boli pripravené pomocou nástroja Sysprep a následne zaznamenané vo forme obrazu:
 • Windows NT Workstation 4.0,
 • Windows NT Server 4.0 (samostatný server, nie primárne ani záložné radiče domény),
 • Windows 2000 Professional,
 • Windows 2000 Server (obraz systému je potrebné vytvoriť pred spustením nástroja DCPromo),
 • Windows 2000 Advanced Server,
 • Windows XP Home Edition,
 • Windows XP Professional,
 • Windows Server 2003, Standard Edition,
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition,
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition,
 • Windows Server 2003, Web Edition,
 • všetky verzie systému Windows Vista,
 • všetky verzie systému Windows Server 2008,
 • všetky verzie systému Windows 7,
 • všetky verzie systému Windows Server 2008 R2,
 • všetky verzie systému Windows 8,
 • všetky verzie systému Windows Server 2012.
Počítače nastavené pomocou iných nástrojov na duplikovanie identifikátorov SID, než je nástroj System Preparation, nie sú podporované. Patria sem napríklad nasledujúce nástroje:
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Poznámka: Ak bol obraz vytvorený bez použitia nástroja Sysprep, obnovenie súladu počítača s požiadavkami prostredníctvom spustenia nástroja Sysprep po nasadení obrazu nie je podporované. Nástroj Sysprep je potrebné spustiť pred vytvorením obrazu.

Informácie týkajúce sa systémov Windows 8 a Windows Server 2012

Ak naklonujete obraz systému Windows 8 alebo Windows Server 2012 s cieľom jeho použitia vo viacerých súbežných inštanciách a nástroj Sysprep spustíte správne, vyskytnú sa problémy, v dôsledku ktorých nebudú fungovať oznámenia doručované bez vyžiadania. Môže sa vyskytnúť napríklad nasledujúce problémy:
 • Oznámenia na dlaždiciach, štítkoch a kontextové oznámenia sa neaktualizujú, aj keď je internetové pripojenie k dispozícii.
 • Aplikácie využívajúce oznámenie RAW nepracujú podľa očakávania. Môže ísť napríklad o výrazne zníženú úroveň funkčnosti v aplikáciách Pošta, Kalendár a Správy.
 • Synchronizácia zmien v nastaveniach cestovných profilov a bezpečnosti rodiny trvá dlho. 


Poznámka: Tieto problémy sa nevyskytnú, ak obraz zduplikujete na účely zálohovania alebo migrácie na nový pevný disk alebo na nové zariadenie a nespustíte pôvodnú a skopírovanú verziu súčasne. 

Ak chcete vyriešiť tieto problémy, použite jeden z nasledujúcich postupov:
 • Nakonfigurujte počítače pomocou príkazu Sysprep /generalize a potom nasaďte obraz.
 • Existujúce používateľské konto nahraďte novým kontom. Identifikátor zariadení sa ukladá v rámci používateľského profilu. Pre každé nové konto NTUser pridané do počítača sa vytvorí nový identifikátor.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o nástroji Windows System Preparation Tool získate na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Windows XPWindows Server 2003Windows 7Windows 8 a Windows Server 2012


Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.


Vlastnosti

ID článku: 314828 – Posledná kontrola: 17. 11. 2012 – Revízia: 1

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1

Pripomienky