Nastavenie stavu klávesu NUM LOCK pri prihlásení v systéme Windows XP

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 262625 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

S U H R N

Tento článok opisuje postup nastavenia stavu klávesu NUM LOCK pri prihlasovaní na stav zapnuté. Tento stav môžete nastaviť pomocou súboru skriptu, ktorý sa spúšťa buď pri spustení, alebo v prípade systému Windows XP Professional prostredníctvom politiky skupiny.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Keďže profily v systéme Windows XP po odhlásení používateľa zachovávajú stav klávesu NUM LOCK, na spustenie tohto skriptu na nastavenie úvodného stavu je možné použiť príkaz runonce. Nepoužívajte ho však ako prihlasovací skript.

Stav klávesu NUM LOCK je špecifický pre každého používateľa. V predvolenom nastavení je kláves NUM LOCK vypnutý.


Tento článok predpokladá používanie programu Microsoft Windows Script Host. Systém Windows XP obsahuje funkciu Microsoft Windows Script Host vo verzii 5.6. Spoločnosť Microsoft dôrazne odporúča prevziať najnovšiu verziu funkcie Windows Script Host na skontrolovanie správnej funkčnosti skriptu. Najnovšie informácie o skriptovaní v systéme Windows nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Konfigurácia skriptu

Ak chcete konfiguráciou skriptu zmeniť stav klávesu NUM LOCK, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Poznámkový blok.
 2. Skopírujte nasledujúci kód a následne ho prilepte do textového súboru:
  set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"
 3. Uložte súbor ako "numlock.vbs" (vrátane úvodzoviek). Vytvorí sa tak správne súbor s príponou .vbs. Ikona programu Poznámkový blok sa zmení na ikonu skriptu.

Spustenie skriptu zo spúšťacieho priečinka

Ak chcete nakonfigurovať skript na lokálne spúšťanie, skopírujte súbor Numlock.vbs do spúšťacieho priečinka používateľa, ktorý sa zvyčajne nachádza na ceste profilu používateľa.

Ak chcete nakonfigurovať skript na spúšťanie pre všetkých používateľov, skopírujte súbor Numlock.vbs do spúšťacieho priečinka v profile All Users. Predvolená cesta pre tento priečinok je Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup.

Spúšťanie skriptu pomocou politiky skupiny

Majte na zreteli, že na spúšťanie skriptu pomocou politiky skupiny je potrebný systém Windows XP Professional, nie Windows XP Home Edition.

Ak chcete nakonfigurovať novovytvorený skript na spúšťanie pomocou politiky skupiny, skopírujte najprv súbor skriptu Numlock.vbs do priečinka prihlasovacieho skriptu politiky skupiny.

Predvolená cesta pre lokálny prihlasovací skript je %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\User Computer\Scripts\Logon.

Cesta pre prihlasovací skript domény je %SysVolFolder%\Sysvol\Sysvol\DomainName\Scripts.

Po skopírovaní skriptu do príslušného umiestnenia postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz mmc a následným kliknutím na tlačidlo OK spustite konzolu Microsoft Management Console (MMC).
 2. V ponuke Konzola kliknite na položku Pridať alebo odstrániť modul.
 3. Kliknite na položku Pridať, kliknite na možnosť Politika skupiny a následne kliknite na položku Pridať.
 4. Kliknite na príslušný objekt politiky skupiny. Predvoleným výberom je lokálny počítač, ale môžete kliknúť na možnosť Prehľadávať a vybrať iný objekt politiky skupiny.
 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť, potom na tlačidlo Zavrieť a následne na tlačidlo OK.
 6. V module Group Policy Management vyhľadajte priečinok User Configuration\Windows Settings\Scripts (Logon/Logoff). (Priečinok Computer Configuration môžete nahradiť priečinkom User Configuration.)
 7. Dvakrát kliknite na objekt Prihlasovací skript, kliknite na položku Pridať, kliknite na položku Prehľadávať a následne kliknite na skript Numlock.vbs.
 8. Kliknite na tlačidlo Otvoriť a potom na tlačidlo OK.
 9. Kliknite na tlačidlo OK a následne zavrite konzolu Group Policy Management Console.
Ak chcete povoliť zapnutie klávesu NUM LOCK skôr, ako sa používateľ prihlási stlačením klávesov CTRL+ALT+DEL, zmeňte predvolené správanie pomocou Editora databázy Registry. Informácie o postupe nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
154529 Zapnutie klávesu NUM LOCK pre prihlasovaciu obrazovku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 314879 – Posledná kontrola: 27. 11. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky