Automatizácia nástroja Čistenie disku v systéme Windows XP

S U H R N

V tomto článku sa popisuje spôsob použitia možností príkazového riadka na konfiguráciu nástroja Čistenie disku (Cleanmgr.exe) na automatické čistenie určitých súborov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nástroj Cleanmgr.exe je určený na vymazávanie nepotrebných súborov z pevného disku počítača. Ak chcete, aby nástroj Cleanmgr.exe vymazával určité súbory, na ich určenie môžete použiť možnosti príkazového riadka. Potom môžete pomocou nástroja Plánované úlohy naplánovať konkrétny čas, kedy sa má úloha spustiť.

Ak chcete spustiť nástroj Čistenie disku, spustite príkaz Cleanmgr.exe, alebo kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Programy, potom na položku Príslušenstvo, položkuSystémové nástroje a kliknite na položku Čistenie disku.


Nástroj Čistenie disku podporuje nasledujúce možnosti príkazového riadka:
 • /d písmeno jednotky: - Táto možnosť určuje jednotku, ktorú chcete pomocou nástroja Čistenie disku vyčistiť.

  Poznámka. Prepínač /d nie je možné použiť s prepínačom /sagerun: n.
 • /sageset: n - Táto možnosť zobrazí dialógové okno Nastavenia Čistenia disku a vytvorí tiež kľúč databázy Registry, v ktorom sa uloží nastavenie, ktoré vyberiete. Hodnota n, ktorá je uložená v databáze Registry, slúži na zadanie úloh, ktoré má nástroj Čistenie disku spustiť. Hodnota n môže byť ľubovoľným celým číslom v rozsahu od 0 do 65535. Ak chcete mať k dispozícii všetky možnosti, keď používate možnosť /sageset, môže sa požadovať zadanie jednotky, na ktorej je inštalovaný systém Windows.
 • /sagerun: n - Táto možnosť spustí zadané úlohy, ktoré sú priradené hodnote n, ak sa používa možnosť \sageset. Všetky jednotky v počítači sa enumerujú a vybratý profil sa spustí proti každej jednotke.

  V okne Plánované úlohy by ste napríklad po spustení príkazu cleanmgr /sageset:11 mohli spustiť príkaz:
  cleanmgr /sagerun:11
  Tento príkaz spustí nástroj Čistenie disku a zahrnie možnosti, ktoré ste zadali príkazom cleanmgr /sageset:11.
Možnosti pre súbory, ktoré zadáte pre nástroj Čistenie disku pomocou príkazu /sageset a /sagerun, zahŕňajú:
 • Dočasné inštalačné súbory - Ide o súbory vytvorené inštalačným programom, ktorý už nie je spustený.
 • Prevzaté súbory programov - Prevzaté súbory programov sú ovládacie prvky ActiveX a aplety Java, ktoré sa automaticky preberajú z Internetu pri prezeraní určitých stránok. Tieto súbory sa dočasne ukladajú v priečinku Downloaded Program Files na pevnom disku. Pri použití tejto možnosti je k dispozícii tlačidlo Zobraziť súbory, ktoré môžete použiť na zobrazenie súborov predtým, než ich program Čistenie disku odstráni. Tlačidlo otvorí priečinok C:\Winnt\Downloaded Program Files.
 • Dočasné internetové súbory - Priečinok Dočasné internetové súbory obsahuje webové stránky, ktoré sú uložené na pevnom disku z dôvodu ich rýchlejšieho prezerania. Nástroj Čistenie disku odstráni tieto stránky, personalizované nastavenia viažuce sa na jednotlivé stránky však zostanú nezmenené. Aj pri použití tejto možnosti je k dispozícii tlačidlo Zobraziť súbory, ktoré otvorí priečinok C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5.
 • Staré súbory pomôcky Chkdsk - Keď nástroj Chkdsk zisťuje chyby na disku, môže uložiť niektoré fragmenty stratených súborov ako súbory do koreňového priečinka na disku. Tieto súbory sú nepotrebné.
 • Kôš - Kôš obsahuje súbory, ktoré ste odstránili z počítača. Takéto súbory sa natrvalo odstránia, až keď vyprázdnite Kôš. Pri použití tejto možnosti je k dispozícii tlačidlo Zobraziť súbory, ktoré otvorí Kôš.
 • Dočasné súbory - Programy niekedy ukladajú dočasné informácie do priečinka Temp. Pred ukončením si program zvyčajne svoje dočasné informácie odstráni. Bezpečne môžete odstrániť dočasné súbory, ktoré ste za posledný týždeň neupravovali.
 • Dočasné súbory offline - Dočasné súbory offline sú lokálne kópie nedávno použitých sieťových súborov. Tieto súbory sa automaticky ukladajú do vyrovnávacej pamäte, aby sa dali použiť aj po odpojení od siete. Tlačidlo Zobraziť súbory otvorí priečinok Súbory offline.
 • Súbory offline - Súbory offline sú lokálnymi kópiami sieťových súborov, ktoré ste si vybrali a ktoré chcete mať dostupné offline, aby sa s nimi dalo pracovať aj po odpojení od siete. Tlačidlo Zobraziť súbory otvorí priečinok Súbory offline.
 • Komprimovanie starých súborov - Systém Windows môže dlhší čas nepoužívané súbory komprimovať. Komprimovaním súborov sa šetrí miesto na disku, pričom súbory je možné aj naďalej používať. Žiadne súbory sa neodstránia. Rôzne súbory sa dajú komprimovať s rôznou úrovňou kompresie, takže informácia o mieste na disku, ktoré sa uvoľní, je približná. Tlačidlo Možnosti slúži na zadanie počtu dní, ktoré uplynú, kým program Čistenie disku nepoužívaný súbor skomprimuje.
 • Katalógové súbory pre službu Indexovanie obsahu - Indexovacia služba zrýchľuje a vylepšuje vyhľadávanie súborov udržiavaním indexu súborov, ktoré sú na disku. Tieto katalógové súbory pochádzajú z predchádzajúceho indexovania a možno ich bezpečne odstrániť.
Ak zadáte čistenie jednotky, ktorá obsahuje inštaláciu systému Windows, všetky tieto možnosti sú dostupné na karte Čistenie disku. Ak zadáte ľubovoľnú inú jednotku, na karte Čistenie disku budú dostupné len možnosti Kôš a Katalógové súbory pre službu Indexovanie obsahu.

Karta Ďalšie možnosti obsahuje možnosti na čistenie súčastí systému Windows alebo inštalovaných programov.
 • Možnosť Súčasti systému Windows uvoľní miesto na disku odstránením voliteľných súčastí systému Windows, ktoré nepoužívate. Kliknutím na položku Vyčistiť sa spustí Sprievodca súčasťami systému Windows.
 • Možnosť Nainštalované programy uvoľní miesto na disku odstránením nepoužívaných programov. Kliknutím na položku Vyčistiť sa spustí možnosť Zmeniť alebo odstrániť programy nástroja Pridanie alebo odstránenie programov.
Vlastnosti

ID článku: 315246 – Posledná kontrola: 22. 1. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky