Chybové hlásenie „Nesprávna funkcia" pri prístupe na jednotku CD-ROM, DVD-ROM alebo CD-RW

P R I Z N A K Y

Keď pristupujete na jednotku CD-ROM, DVD-ROM alebo CD-RW po inovácii na systém Microsoft Windows XP, môže sa zobraziť nasledujúce hlásenie, kde hodnota jednotka je písmenom jednotky CD-ROM, DVD-ROM alebo CD-RW, na ktorú sa snažíte získať prístup:
Jednotka nie je prístupná. Nesprávna funkcia.

P R I C I N A

Táto chyba sa môže vyskytnúť, keď je v počítači nainštalovaný program Easy CD Creator na nahrávanie diskov CD od spoločnosti Roxio a ak jeho verzia nie je kompatibilná so systémom Windows XP.

Systém Windows XP nepoodporuje program Easy CD Creator, verziu 4.x a staršie.

R I E S E N I E

Ak chcete túto chybu odstrániť, použite jednu z nasledujúcich metód, ktorá sa viaže na vašu verziu nahrávacieho programu.
  • Ak máte program Easy CD Creator 3.x alebo 4.x, odstráňte ho z počítača a požiadajte spoločnosť Roxio o inováciu na verziu programu Easy CD Creator, ktorú systém Windows XP podporuje. Informácie ako postupovať pri odstránení programu z počítača získate od spoločnosti Roxio alebo v dokumentácii k programu.

    Ak chcete spoločnosť Roxio kontaktovať, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti:
  • Ak používate program Easy CD Creator 5.0x, nainštalujte si aktualizáciu programu Easy CD Creator pre systém Windows XP, ktorú môžete získať od spoločnosti Roxio. Informácie ako aktualizáciu prevziať a nainštalovať nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Roxio:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o riešení problémov s programom Easy CD Creator v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce čísla a zobrazení príslušného článku databázy Microsoft Knowledge Base:

285910 Pri spustení programu Easy CD Creator v systéme Windows XP sa zobrazujú chybové hlásenia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
310628 Program Easy CD Creator 5.0 nefunguje v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
311806 Systém Windows XP sa pri pokuse o vypnutie počítača reštartuje (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Informácie o možnostiach kontaktovania spoločnosti Roxia získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku:
65416 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60781 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

60782 Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 315350 – Posledná kontrola: 22. 1. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky