V Správcovi zariadení sa nezobrazujú zariadenia, ktoré nie sú pripojené k počítaču so systémom Windows XP

P R I Z N A K Y

Po kliknutí na príkaz Zobraziť skryté zariadenia v ponuke Zobraziť v Správcovi zariadení sa zobrazia iba zariadenia, ovládače a tlačiarne nepodporujúce službu Plug and Play. Zariadenia, ktoré sú nainštalované, ale nepripojené k počítaču (napríklad zariadenie USB alebo zástupné zariadenia), sa v Správcovi zariadení nezobrazia ani po kliknutí na príkaz Zobraziť skryté zariadenia.

R I EŠ E N I E

Ak chcete napraviť toto správanie a dosiahnuť, aby sa zariadenia po kliknutí na príkaz Zobraziť skryté zariadenia zobrazili, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Príkazový riadok.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  set devmgr_show_nonpresent_devices=1
 3. Zadajte nasledujúci príkaz do príkazového riadka a potom stlačte kláves ENTER:
  start devmgmt.msc
 4. Odstráňte problém so zariadeniami a ovládačmi v Správcovi zariadení.

  POZNÁMKA: Kliknite na príkaz Zobraziť skryté zariadenia v ponuke Zobraziť v Správcovi zariadení, aby sa zobrazili zariadenia, ktoré nie sú pripojené k počítaču.
 5. Po vyriešení problému zavrite Správcu zariadení.
 6. Do príkazového riadka zadajte príkaz exit.

  Zapamätajte si, že po zatvorení okna príkazového riadka sa v systéme Windows vymaže premenná devmgr_show_nonpresent_devices=1, ktorú ste zadali v kroku 2. Systém takto zamedzí zobrazovaniu zástupných zariadení po kliknutí na príkaz Zobraziť skryté zariadenia.
Ak ste vývojárom alebo pokročilým používateľom a chcete dosiahnuť zobrazovanie zariadení, ktoré nie sú pripojené k počítaču, vykonajte globálne nastavenie tejto premennej prostredia:


Ak chcete, aby sme globálne nastavenie premennej prostredia vykonali za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa


Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na položku Spustiť a ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • Po spustení balíka kliknite na príkaz Zobraziť skryté zariadenia v ponuke Zobraziť v Správcovi zariadení, aby sa zobrazili zariadenia, ktoré nie sú pripojené k počítaču.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, uložte riešenie Fix it na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustite v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač.
 2. Kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie.
 4. Kliknite na kartu Premenné prostredia.
 5. Premenné nastavte v poli Systémové premenné.
POZNÁMKA: Tento postup použite iba na riešenie problémov, na účely vývoja alebo vtedy, ak chcete používateľom zabrániť v náhodnom odinštalovaní vyžadovaného zariadenia, ktoré nie je pripojené k počítaču (napríklad zariadenia USB alebo doku, ktorý nie je pripojený k prenosnému počítaču).

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.

S T A V

Toto správanie je predvolené.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Okrem zobrazovaných zariadení existujú v Správcovi zariadení dva typy skrytých zariadení:

 • Bežne skryté, nezobrazované zariadenia (ovládače, tlačiarne a ďalšie zariadenia nepodporujúce službu Plug and Play)

  a
 • fantómové zariadenia, ktoré nie sú pripojené k počítaču
Vlastnosti

ID článku: 315539 – Posledná kontrola: 22. 4. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky