Systém Windows aktualizovať klienta systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2: jún 2016

Informácie o tejto aktualizácii

Táto aktualizácia obsahuje niekoľko vylepšení klienta Windows Update v systéme Windows 7 Service Pack 1 (SP1) a Windows Server 2008 R2 SP1. Ide o nasledujúce súčasti:
  • Optimalizácia, ktorá rieši long kontrolu čas aktualizácie zobrazená na niektorých počítačoch.
  • Oprava chyby služby Windows Update 0x8007000E na niektorých počítačoch, kým ich aktualizovať.
  • Niektoré vylepšenia spoľahlivosti.

Odkazy

Informácie o terminológii , ktorú spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru

Vlastnosti

ID článku: 3161647 – Posledná kontrola: 8. 1. 2017 – Revízia: 1

Pripomienky