Podrobné riešenie problémov v systéme Windows XP pomocou čistého spustenia počítača

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

V tomto článku

ÚVOD

Príčinou mnohých problémov, ktoré sa vyskytujú v počítači so systémom Windows XP, je nekompatibilný alebo poškodený program. Ak chcete určiť, či je problém spôsobený takýmto programom, môžete vykonať čisté spustenia počítača alebo reštartovať systém Windows bez spustenia daného programu.

Tento článok popisuje podrobné riešenie problémov pomocou čistého spustenia počítača za účelom určenia, či daný problém súvisí so základným operačným systémom alebo s programom, ktorý sa načítava v prostredí systému Windows.

Ďalšie informácie o čistom spustení počítača získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

310353 Ako vykonať čisté spustenie počítača so systémom Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Na začiatok

D A L S I E I N F O R M A C I E

Riešenie problémov pomocou čistého spustenia počítača je určené na izolovanie problému súvisiaceho s výkonom. Ak chcete riešiť problémy pomocou čistého spustenia počítača, musíte vykonať niekoľko akcií, pričom po každej z nich je potrebné reštartovať počítač (za účelom overenia, či daná akcia vyriešila príslušný problém).

Proces riešenia problémov pomocou čistého spustenia počítača zahŕňa nasledovné kroky:

 1. Reštartovanie počítača v núdzovom režime alebo v núdzovom režime s podporou pre sieť
 2. Odstránenie nepodpísaných ovládačov
 3. Odstránenie položiek databázy Registry
 4. Testovanie používateľských profilov
 5. Vypnutie iných služieb než od spoločnosti Microsoft
 6. Odstránenie programov
Na začiatok

Reštartovanie počítača v núdzovom režime alebo v núdzovom režime s podporou pre sieť

Pri riešení problémov s prostredím operačného systému najprv reštartujte počítač v núdzovom režime alebo v núdzovom režime s podporou pre sieť. Ak problém súvisí s programom, ktorý nie je závislý na sieťovom pripojení, použite len núdzový režim. Ak problém súvisí so sieťovým programom, pričom na pripojenie do siete používate sieťový adaptér, núdzový režim s podporou pre sieť vám umožní testovať daný sieťový program, vrátane problémov súvisiacich s prehľadávačom.

Poznámka: Núdzový režim s podporou pre sieť nie je možné použiť, ak na pripojenie do siete používate modem alebo pripojenie pomocou karty PC Card, pretože ovládače modemu a karty PC Card sa v núdzovom režime alebo v núdzovom režime s podporou pre sieť nenačítavajú.

Ak spustíte počítač v núdzovom režime alebo v núdzovom režime s podporou pre sieť a môžete vykonať operáciu, s ktorou ste mali predtým problémy, daný problém pravdepodobne súvisí s prostredím operačného systému.

Poznámka: V systéme Windows XP môžete čisté spustenia počítača vykonať pomocou Pomôcky konfigurácie systému (Msconfig.exe).

Ďalšie informácie o Pomôcke konfigurácie systému nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

310560 Riešenie problémov v systéme Windows XP pomocou programu Msconfig (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)


Informácie o tom, ako určiť, ktoré súčasti programu pravdepodobne spôsobujú problém, nájdete v časti Odstránenie položiek databázy Registry.

Poznámka: V núdzovom režime pravdepodobne nebude možné testovať niektoré operácie, pretože v núdzovom režime ani v núdzovom režime s podporou pre sieť sa nenačítavajú všetky služby a zariadenia. V núdzovom režime napríklad nebudete môcť testovať problémy s multimédiami, ktoré vyžadujú zvuk, ani problémy s režimom odstavenia alebo hibernácie.

Ak počítač spustíte v núdzovom režime alebo v núdzovom režime s podporou pre sieť a problém sa znova vyskytne, príčinou môže byť stále problém s prostredím operačného systému. V núdzovom režime sa môžu načítavať mnohé funkcie alebo ovládače filtrov nainštalované softvérom od iných výrobcov. Za účelom testovania a odstránenia ovládačov od iných výrobcov v núdzovom režime by ste preto mali vykonať ďalší krok.


Ak chcete počítač spustiť v núdzovom režime, postupujte nasledovne:
 1. Skôr, než prejdete na krok 2, vytlačte si tieto pokyny. Po vypnutí počítača v kroku 2 ich nebudete mať k dispozícii.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Použite kláves F8. V počítači, ktorý je nakonfigurovaný na spúšťanie viacerých operačných systémov, môžete kláves F8 stlačiť po zobrazení ponuky Startup (Po spustení).
 4. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Núdzový režim a stlačte kláves ENTER.

  Poznámka: Klávesy so šípkami na číselnej klávesnici budú funkčné až po vypnutí funkcie NUM LOCK.
 5. Ak používate počítač s možnosťou spustenia dvoch alebo viacerých systémov, pomocou klávesov so šípkami vyberte inštaláciu, ku ktorej chcete získať prístup, a potom stlačte kláves ENTER.
V núdzovom režime možno získať prístup len k základným súborom a ovládačom (myš, monitor, klávesnica, ukladací priestor, základné grafické ovládače, predvolené systémové služby a žiadne sieťové pripojenia). K dispozícii sú nasledovné voľby:
 • Voľba Safe Mode with Networking (Núdzový režim s podporou pre sieť) načíta všetky vyššie uvedené súbory a ovládače spolu so službami a ovládačmi, ktoré sú potrebné na spustenie sieťových služieb.
 • Voľba Safe Mode with Command Prompt (Núdzový režim s príkazovým riadkom) poskytuje rovnaké možnosti ako núdzový režim, no namiesto grafického používateľského rozhrania spustí príkazový riadok.
 • Voľba Last Known Good Configuration (Posledná funkčná konfigurácia) spustí počítač použitím informácií databázy Registry, ktoré boli uložené pri poslednom vypnutí počítača.
Núdzový režim pomáha pri diagnostike problémov. Ak sa po spustení počítača v núdzovom režime daný príznak znova nevyskytne, pravdepodobnou príčinou je načítanie predvolených nastavení a minimálnych ovládačov zariadení. Ak zariadenie, ktoré ste pridali do systému, alebo zmenený ovládač spôsobuje problémy, môžete pomocou núdzového režimu odstrániť dané zariadenie alebo vrátiť zmenu.

Existujú však podmienky, v ktorých vám núdzový režim nepomôže. Jedným z príkladov takejto situácie je napríklad stav, kedy sú poškodené systémové súbory operačného systému Windows, ktoré sú potrebné na spustenie počítača. V takom prípade vám môže pomôcť konzola na obnovenie.

Na začiatok

Odstránenie nepodpísaných ovládačov

Všetky ovládače, ktoré sú súčasťou systém Windows XP, používajú digitálny podpis na overenie, že boli testované v laboratóriách WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Mnohé programy od iných výrobcov, ktoré sú určené pre systém Windows XP, musia inštalovať ovládače, ktoré neboli testované v laboratóriách WHQL. Takéto ovládače preto neobsahujú digitálny podpis.

Poznámka: Niektorí dodávatelia používajú nástroje, ktoré im umožňujú generovať platný digitálny podpis aj v prípade, že ich produkty neboli testované v laboratóriách WHQL. Nasledovný postup nie je možné použiť na určenie, či sú takéto ovládače nainštalované.

Systém Windows XP obsahuje nástroj na overenie podpisu súborov (Sigverif.exe). Pomocou tohto nástroja môžete vyhľadať všetky súbory v počítači, ktoré nie sú digitálne podpísané. Pre potreby riešenia problémov pomocou čistého spustenia systému Windows XP je potrebné otestovať iba súbory v priečinku %Windir%\System32\Drivers.

Ak chcete použiť nástroj Sigverif.exe, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz sigverif a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť, kliknite na prepínač Hľadať ďalšie súbory, ktoré nie sú digitálne podpísané, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte priečinok Windows\System32\Drivers a potom postupne kliknite na dve tlačidlá OK.
 3. Kliknite na tlačidlo Spustiť.
Po skončení nástroja Sigverif.exe sa zobrazí zoznam všetkých nepodpísaných ovládačov, ktoré sú nainštalované v počítači.

Poznámka: Mnohé ovládače videa nie sú digitálne podpísané. Nasledovné kroky môžu spôsobiť problémy s rozlíšením videa. Môže sa tiež stať, že nebude možné spustiť počítač.

Zoznam všetkých podpísaných a nepodpísaných ovládačov, ktoré nástroj Sigverif.exe nájde, sa nachádza v súbore Sigverif.txt v priečinku %Windir% (týmto priečinkom je obyčajne priečinok Winnt alebo Windows). Všetky nepodpísané ovládače sú označené ako „Nepodpísané“.

Keď určíte, ktoré ovládače sú nepodpísané, vytvorte priečinok, do ktorého ich premiestnite. Ľahko zapamätateľným názvom priečinka je napríklad názov SysDriversBak.

Premiestnite nepodpísané ovládače, reštartujte počítač (bez nepodpísaných ovládačov v priečinku Windows\System32\Drivers) a potom otestujte daný program alebo ďalšie funkcie a zistite, či sa naďalej zobrazujú rovnaké chybové hlásenia alebo či dochádza k rovnakým problémom.

Poznámka: Keďže väčšina súborov ovládačov je priradených k položkám databázy Registry, ktoré neboli zmenené, môže sa zobraziť nasledovné chybové hlásenie:

At least one driver or service failed to start... (Najmenej jeden ovládač alebo službu sa nepodarilo spustiť.)
Ak k danému problému nedošlo, znamená to, že bol spôsobený nepodpísaným ovládačom filtra alebo funkcie od iného výrobcu. Ovládač funkcie je ovládač, ktorý sa používa na zavedenie konkrétneho zariadenia používajúceho jednu zo zberníc počítača. Ovládač filtra sa zavádza za účelom pridania alebo úpravy funkčnosti ovládača funkcie (o jednu úroveň nad alebo o jednu úroveň pod ovládač funkcie).

Ak chcete určiť, ktorý nepodpísaný ovládač spôsobuje problém, použite jednu z nasledovných metód:
 • Ovládače, ktoré súvisia s rovnakým programom alebo zariadením, umiestnite späť do priečinka Windows\System32\Drivers a znova vykonajte rovnaký test.
 • Prvú polovicu ovládačov umiestnite späť do priečinka Windows\System32\Drivers a vykonajte rovnaký test.
Prvá metóda je vo všeobecnosti vhodnejšia na určenie príčiny problému, no môže sa stať, že nebudete môcť určiť, ktoré ovládače sú navzájom prepojené. Keď určíte, ktorý ovládač spôsobuje problém, môžete odstrániť daný ovládač alebo program, zakázať daný ovládač alebo vypnúť službu.

Ak chcete vypnúť službu, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Zadajte príkaz %systemroot%\system32\services.msc /s a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Dvakrát kliknite na požadovanú službu, v zozname Typ spustenia kliknite na položku Vypnutá a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Reštartujte počítač.


Vyhľadajte aktualizácie pre ovládače alebo iné programy, alebo nahraďte softvér alebo ovládač programom alebo ovládačom, ktorý je vytvorený špeciálne pre systém Windows XP.Ak chcete zakázať ovládač, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Zadajte príkaz %systemroot%\system32\compmgmt.msc /s a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na položku Správca zariadení.
 4. Dvakrát kliknite na požadované zariadenie, v zozname Využitie zariadenia kliknite na položku Nepoužívať toto zariadenie (zakázať) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Od výrobcu zariadenia získajte aktualizovaný ovládač pre dané zariadenie.
Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcu programu získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na príslušné číslo článku:

65416 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)60781 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)60782 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Poznámka: V používateľskom rozhraní systému Windows XP sa nezobrazujú všetky zariadenia a služby.

Ak zariadenie alebo služba nie je v používateľskom rozhraní systému Windows XP dostupná, na vypnutie daného ovládača alebo služby použite konzolu na obnovenie.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

314058 Popis súčasti Konzola na obnovenie v systéme Microsoft Windows XP

Na začiatok

Odstránenie položiek databázy Registry

Upozornenie: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, budete môcť vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Ak je spúšťanie programov v núdzovom režime bezproblémové, daný problém bol pravdepodobne spôsobený programami, ktoré sa zavádzajú pri spúšťaní systému Windows XP.

Programy, ktoré sú súčasťou procesu spustenia systému Windows XP, sa vo všeobecnosti pridávajú na jedno z nasledovných umiestnení:

 • priečinok Pri spustení v ponuke Programy,
 • riadok Run pre všetkých používateľov v databáze Registry,
 • riadok Run pre konkrétnych používateľov v databáze Registry,
 • položka Load pre všetkých používateľov v databáze Registry.
Poznámka: Keďže databáza Registry predstavuje umiestnenie pre všetky nastavenia počítača a programov v systéme Windows XP, zálohujte databázu Registry a jej príslušné položky pre prípad, že by ste nemohli spustiť počítač po vykonaní úprav v databáze Registry. Na zálohovanie databázy Registry systému Windows XP použite nástroj Zálohovanie, pomocou ktorého vytvorte úplnú zálohu systému zahŕňajúcu jeho stav.

Poznámka: Nástroj Zálohovanie nie je súčasťou predvolenej inštalácie systému Windows XP Home Edition. V systéme Windows XP Home Edition sa ikona Zálohovanie nenachádza v ponuke Štart, ani položka Zálohovanie nie je uvedená v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov.

Ďalšie informácie o inštalácii nástroja Zálohovanie v systéme Windows XP Home Edition nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

302894 Ako nainštalovať nástroj Zálohovanie z disku CD v systéme Windows XP Home Edition (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Ak chcete zálohovať údaje o stave systému, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy (alebo Programy), ukážte na položku Príslušenstvo, ukážte na položku Systémové nástroje a potom kliknite na položku Zálohovanie.
 2. Kliknite na prepojenie rozšírený režim.
 3. Kliknite na kartu Zálohovanie a potom začiarknite políčko Stav systému.
 4. Kliknite na tlačidlo Spustiť zálohovanie.

Táto operácia zálohuje údaje o stave systému spolu so všetkými údajmi, ktoré ste označili pre danú operáciu zálohovania.


Ďalšie informácie o zálohovaní databázy Registry systému získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

240363 Použitie nástroja Zálohovanie na vytvorenie zálohy a obnovenie stavu systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Ikony v priečinku Pri spustení sa načítavajú z dvoch umiestnení. Ak chcete tieto položky odstrániť, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Preskúmať.
 2. Vyhľadajte a vyberte nasledovný priečinok, a potom kliknite na príkaz Vystrihnúť v ponuke Úpravy:
  Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  .
 3. Na pracovnej ploche vytvorte priečinok SysDriversBak, v ňom vytvorte priečinok UserStartup a otvorte ho. Potom v ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.
 4. Zopakujte kroky 1 a 2, a potom vyhľadajte priečinok All Users\Start Menu\Programs\Startup.
 5. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Vystrihnúť, vyhľadajte priečinok SysDriversBak na pracovnej ploche a kliknite naň, vytvorte priečinok AllUsersStartup a potom kliknite na príkaz Prilepiť.
Ak chcete odstrániť hodnoty z riadka Run v databáze Registry pre všetkých používateľov, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Exportovať.
 4. Vyhľadajte priečinok SysDriversBak, ktorý ste vytvorili, do poľa Názov súboru zadajte reťazec HKLMRun a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na každú hodnotu (okrem hodnoty Default), kliknite na príkaz Odstrániť a potom odstránenie potvrďte kliknutím na tlačidlo Áno.
 6. V súvisiacich kľúčoch RunOnce a RunOnceEx skontrolujte, či bol program úplne nainštalovaný, a potom zopakujte kroky 3 až 5 s použitím iného názvu pre uloženie, čím vytvoríte zálohu kľúčov RunOnce a RunOnceEx.
Ak chcete odstrániť hodnoty z riadka Run v databáze Registry pre konto používateľa, pomocou ktorého ste sa prihlásili, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Exportovať.
 4. Vyhľadajte priečinok SysDriversBak, ktorý ste vytvorili, do poľa Názov súboru zadajte reťazec HKCURun a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. V pravej časti okna kliknite pravým tlačidlom myši na každú hodnotu a potom kliknite na príkaz Odstrániť.
 6. V kľúči RunOnce skontrolujte, či bol program úplne nainštalovaný, a potom zopakujte kroky 3 až 5 s použitím iného názvu pre uloženie, čím vytvoríte zálohu kľúča RunOnce.


Ak chcete odstrániť údaje hodnoty v kľúči load, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. V pravej časti okna kliknite na príkaz Exportovať v ponuke Súbor. Ak hodnota load obsahuje údaj hodnoty, vyhľadajte priečinok SysDriversBak, do poľa Názov súboru zadajte reťazec HKCUload a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 4. Dvakrát kliknite na hodnotu load v pravej časti okna, odstráňte reťazec v poli Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Reštartujte počítač a potom ho otestujte.

Ak sa problém nezopakoval, zlúčte odstránené hodnoty v nasledovnom poradí:

 1. Ikony z priečinka Pri spustení pre skupinu All Users a konto používateľa, pomocou ktorého ste sa prihlásili.
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
Poznámka: Ak chcete zlúčiť tieto hodnoty, môžete dvakrát kliknúť na súbor .reg v programe Prieskumník alebo v okne Tento počítač, čím celý proces prebehne automaticky. Pri vykonávaní tohto kroku sa zobrazí výzva na potvrdenie, či sa majú údaje zlúčiť do databázy Registry. Kliknutím na tlačidlo Áno spustite zlúčenie. Po úspešnom zlúčení súboru do databázy Registry sa zobrazí hlásenie s informáciou o úspešnom zlúčení. Ak súbor obsahuje nesprávnu syntax a proces zlúčenia nebol úspešný, zobrazí sa chybové hlásenie s informáciou o tom, že daný súbor nie je skriptom databázy Registry a nemožno ho do databázy Registry importovať.


Ak chcete pridať ikony do ponuky Pri spustení, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy (alebo Programy), ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Prieskumník.
 2. Vyhľadajte priečinok SysDriversBak, ktorý ste vytvorili predtým, kliknite naň, otvorte priečinok AllUsersStartup, kliknite na príkaz Vybrať všetko a potom v ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.
 3. Vyhľadajte nasledovný priečinok, kliknite naň a potom kliknite na príkaz Prilepiť:
  Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 4. Vyhľadajte priečinok SysDriversBak\UserStartup, kliknite naň a potom kliknite na príkaz Kopírovať v ponuke Úpravy.
 5. Vyhľadajte nasledovný priečinok, kliknite naň a potom kliknite na príkaz Prilepiť:
  Documents and Settings\meno používateľa\Start Menu\Programs\Startup
  , kde reťazec meno používateľa predstavuje meno používateľa, pomocou konta ktorého ste sa prihlásili.
 6. Reštartujte počítač a potom ho otestujte.
Na začiatok

Testovanie používateľských profilov

Niekedy sa môže stať, že sú poškodené informácie týkajúce sa iba jedného používateľa, ale u iných používateľov na tom istom počítači sa problém neprejavuje. Tento prípad overíte tak, že vytvoríte nového používateľa, prihlásite sa ako nový používateľ a otestujete správanie počítača.

Poznámka: V niektorých prípadoch sa môže stať, že program bude pracovať správne iba vtedy, ak ste sa prihlásili pomocou predvoleného konta Administrator. Takéto správanie sa môže prejaviť napríklad v prípade starších programov.

Ak je predvolený profil Administrator poškodený, opravte ho preinštalovaním systému Windows XP.

Všetky informácie o konfigurácii pre jednotlivých používateľov (ktoré sa zobrazujú v kľúči HKEY_CURRENT_USER databázy Registry) sú uložené v súbore Ntuser.dat v priečinku Documents and Settings\meno používateľa.

Na začiatok

Vypnutie iných služieb než od spoločnosti Microsoft

Ak chcete zabrániť problému alebo ho obísť, môžete vypnúť nainštalované služby od iných spoločností. Ak spustíte počítač v núdzovom režime alebo v núdzovom režime s podporou pre sieť, služby od iných spoločností sa nezavedú. Preto ako núdzový režim pracuje správne, problémy môžu byť spôsobené zavedením služby od inej spoločnosti.

V nasledovnej tabuľke je uvedený neúplný zoznam základných služieb operačného systému, ktoré sa zavádzajú pri spustení systému. Tento zoznam sa môže líšiť v závislosti od nainštalovaných služieb a verzie systému Windows XP, ktorú používate.

SlužbaPopisRežim spustenia
AlerterSlužba Výstrahyautomaticky
AppMgmtSpráva aplikáciímanuálne
ClipSrvAlbummanuálne
EventSystemSystém COM+ Event Systemmanuálne
BrowserPrehľadávač počítačovautomaticky
DHCPKlient DHCPautomaticky
DfsSystém súborov DFSautomaticky
TrkWksKlient funkcie Distributed Link Trackingautomaticky
TrkSrvServer funkcie Distributed Link Trackingmanuálne
MSDTCKoordinátor Distributed Transaction Coordinatorautomaticky
DNSCacheKlient DNSautomaticky
EventLogDenník udalostíautomaticky
FaxFaxová službavypnutá
NtFrsReplikácia súborovmanuálne
IISADMINSlužba správy servera IISautomaticky
cisvcIndexovacia službamanuálne
SharedAccessZdieľanie internetového pripojenia (brána firewall)manuálne
PolicyAgentAgent politiky protokolu IPSEC (služba IPSEC)automaticky
LicenseServiceZapisovanie používania licenciíautomaticky
dmserverSpráva logických diskovautomaticky
dmadminSlužba Správca logických diskovmanuálne
MessengerMessengerautomaticky
mspadminSprávca programu Microsoft Proxy Serverautomaticky
wspsrvSlužba Microsoft Winsock Proxyautomaticky
NetlogonSlužba prihlásenia do sieteautomaticky
mnmsrvcZdieľanie vzdialenej pracovnej plochy programu NetMeetingmanuálne
NetmanSieťové pripojeniamanuálne
NetDDESieťové rozhranie DDEmanuálne
NetDDEdsdmSlužba DSDM sieťového rozhrania DDEmanuálne
NtLmSspSlužba NT LM Security Support Providerautomaticky
OnlBroadSlužba vysielania prezentácie onlinemanuálne
SysmonLogDenníky výkonu a výstrahymanuálne
PlugPLaySlužba Plug and Playautomaticky
SpoolerSpooler tlačeautomaticky
ProtectedStorageChránený ukladací priestorautomaticky
mailalrtSlužba Proxy Alert Notificationautomaticky
RSVPProtokol RSVP služby QoSmanuálne
RasAutoSlužba Remote Access Auto Connection Managermanuálne
RasManSlužba Remote Access Connection Managerautomaticky
RpcSsProtokol Vzdialeného volania procedúr (RPC)automaticky
RPCLOCATORLokátor protokolu Vzdialeného volania procedúr (RPC)manuálne
RemoteRegistrySlužba Vzdialená databázy Registryautomaticky
NtmsSvcVymeniteľný ukladací priestorautomaticky
seclogonSlužba RunAsautomaticky
SamSsSprávca zabezpečenia kontautomaticky
lanmanserverServerautomaticky
ScardSvrSlužba podpory kariet Smart Cardmanuálne
ScardDrvPomocník pre karty Smart Cardmanuálne
SNMPSlužba SNMPautomaticky
SNMPTRAPSlužba SNMP Trapmanuálne
SENSSlužba upozornenia na systémové udalostiautomaticky
SchedulePlánovač úlohautomaticky
LmHostsSlužba Pomocníka protokolu TCP/IP NetBIOSautomaticky
TapiSrvTelefonovaniemanuálne
W3svcPublikačná služba World Wide Webautomaticky
LanmanWorkstationSlužba pracovnej staniceautomaticky


V systéme môžu byť nainštalované aj ďalšie služby:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Produkty iných výrobcov, o ktorých pojednáva tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje ohľadom výkonu a spoľahlivosti týchto produktov žiadne záruky.


Na začiatok

Odstránenie programov

Ak sa vám problém nepodarilo odstrániť žiadnym z uvedených postupov, začnite odstraňovať programy pomocou nástroja Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli. Po odstránení každého programu reštartujte počítač a potom otestujte systém.

Ak sa vám problém nepodarilo odstrániť ani pomocou týchto krokov, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft alebo preinštalujte operačný systém a programy.


Na začiatok

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o riešení problémov so spustením systému Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

310353 Ako vykonať čisté spustenie počítača so systémom Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

308041 Zdroje pre riešenie problémov pri spúšťaní systému Microsoft Windows XP

310560 Riešenie problémov v systéme Windows XP pomocou programu Msconfig (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

229716 Popis súčasti Konzola na obnovenie systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

242518 Dlhá pauza počas spúšťania systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

244905 Ako vypnúť službu alebo zariadenie, ktoré zabraňuje spusteniu systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

249000 Pri spustení počítača sa nezobrazujú rozšírené možnosti spustenia systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

252448 Ako vytvoriť sieťovú spúšťaciu disketu systému MS-DOS v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

266169 Riešenie problémov s úsporným režimom, režimom hibernácie a vypínaním počítača v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

298427 Ako obnoviť vypnuté programy pri spustení po inovácii zo systému Windows 98 alebo Windows Millennium Edition (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

300886 Popis voľby „Načítať položky ponuky Pri spustení“ používanej pri inovácii na systém Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

303561 Pri prvom spustení počítača nefungujú odkazy systému Windows XP v skupine Pri spustení (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP

310126 Odstraňovanie konfliktov zariadení pomocou Správcu zariadení (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

244601 Riešenie problémov s neznámymi zariadeniami uvedenými v Správcovi zariadení (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 316434 – Posledná kontrola: 20. 1. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky