Pri prihlásení do systému Windows chýba panel úloh

P R I Z N A K Y

Pri prihlásení do systému Windows XP sa môže vyskytnúť nasledovné správanie:

 • Pri normálnom prihlásení sa nezobrazí panel s nástrojmi.
 • Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL+ESC, nezobrazí sa ponuka Štart.
 • Ak sa prihlásite do systému Windows v núdzovom režime, panel úloh sa zobrazí.

P R I C I N A

Toto správanie sa môže vyskytnúť, ak je poškodené nastavenie systému Windows pre konkrétne používateľské konto.

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, použite jeden z nasledujúcich postupov:

Postup 1: Riešenie problémov spustením systému Windows s minimálnym počtom ovládačov

Skúste určiť, či príčinou tohto správania nie je poškodený alebo nekompatibilný ovládač. Postupujte tak, že spustíte systém Windows XP v núdzovom režime a potom pomocou čistého spustenia ako metódy riešenia problémov určite, či problém nespôsobuje konkrétny ovládač alebo súbor.

Ak chcete získať ďalšie informácie o riešení problému pomocou čistého spustenia, kliknite na uvedené číslo článku%2 na zobrazenie článku%2 databázy Microsoft Knowledge Base:

310353 Konfigurácia systému Windows XP na čisté spustenie
Ak zistíte, že problém spôsobuje súbor ovládača načítaný konkrétnym programom, program odstráňte a potom reštartujte systém Windows v normálnom režime.

Postup 2: Vytvorenie nového používateľského konta

Prihláste sa do počítača ako správca a potom vytvorte nové používateľské konto. Postupujte nasledovne:

 1. Reštartujte počítač. Po ukončení testu POST (Power On Self Test) stlačte kláves F8.
 2. V ponuke Windows Advanced Options vyberte pomocou klávesov so šípkami položku Safe Mode a stlačte kláves ENTER.
 3. Po zobrazení výzvy na výber operačného systému, ktorý sa má spustiť, vyberte položku Microsoft Windows XP vydanie (kde vydanie označuje nainštalované vydanie systému Windows XP) a stlačte kláves ENTER.
 4. Na obrazovke Ak chcete začať, kliknite na svoje meno používateľa kliknite na položku Administrator.
 5. Zadajte heslo správcu a potom kliknite na tlačidlo so šípkou.

  POZNÁMKA: Heslo správcu môže byť v niektorých prípadoch nastavené ako prázdne heslo. Ak je to tak, nezadávajte pred kliknutím na tlačidlo so šípkou žiadne heslo.
 6. Kliknutím na tlačidlo Áno zatvorte hlásenie o tom, že systém Windows je spustený v núdzovom režime.
 7. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom na položku Tento počítač a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Spravovať.
 8. V zozname Správa počítača (lokálne) rozbaľte položku Lokálni používatelia a skupiny.
 9. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Používatelia a v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Nový používateľ.
 10. Do príslušných polí zadajte meno používateľa a heslo a potom znova zadajte heslo do poľa Potvrdiť heslo.

  POZNÁMKA: Ak používateľskému kontu nechcete priradiť heslo, nezadávajte heslo do polí Heslo a Potvrdiť heslo.
 11. Zrušte začiarknutie políčka Používateľ musí pri nasledujúcom prihlásení zmeniť heslo.
 12. Ak chcete, aby platnosť hesla nikdy neuplynula, začiarknite políčko Platnosť hesla je časovo neobmedzená.
 13. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť, kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom ukončite modul Správa počítača.
 14. Reštartujte systém Windows v normálnom režime a potom sa prihláste ako nový používateľ, ktorého ste práve vytvorili.
 15. Ak sa problém vyriešil, preinštalujte požadované programy a potom skopírujte potrebné dokumenty z priečinka My Documents pôvodného používateľského konta. Ak chcete skopírovať obsah priečinka My Documents, postupujte nasledovne:
  1. Odhláste sa zo systému Windows.
  2. Dvakrát stlačte kombináciu klávesov CTRL+ALT+DELETE.

   Zobrazí sa dialógové okno Prihlásenie do systému Windows.
  3. Do poľa Meno používateľa zadajte Administrator. Do poľa Heslo zadajte heslo správcu a potom kliknite na tlačidlo OK.
  4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Preskúmať.
  5. V stromovej štruktúre Priečinky v časti Documents and Settings rozbaľte pôvodné používateľské konto.
  6. Kliknite na položku meno používateľa - dokumenty (kde meno používateľa je meno pôvodného používateľského konta, ktoré spôsobuje problém).
  7. V ponuke Úpravy kliknite na položku Vybrať všetko a potom v ponuke Úpravy kliknite na položku Kopírovať.
  8. V časti Documents and Settings rozbaľte priečinok nového používateľského konta.
  9. Kliknite na položku nový používateľ - dokumenty (kde nový používateľ je názov vytvoreného nového používateľského konta).
  10. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.
  11. Ak sa zobrazí výzva na nahradenie súborov alebo priečinkov, kliknutím na tlačidlo Áno pre všetky potvrďte nahradenie.
  12. V ponuke Súbor kliknite na položku Zavrieť.
  13. Odhláste sa zo systému Windows.

Postup 3: Oprava systému Windows XP

Vykonajte priamu opravu systému Windows XP. Spustite inštaláciu systému Windows XP a vyberte možnosť opravy existujúcej inštalácie. Takto nahradíte všetky súbory systému Windows, pričom nainštalované programy zostanú nedotknuté.

Ďalšie informácie o vykonaní priamej opravy systému Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

315341 Vykonanie priamej inovácie (preinštalovania) systému Windows XP

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o obnovení adresára a poštových priečinkov nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

188854 OLEXP: Zálohovanie adresára a poštových priečinkov programu Outlook Express (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 318027 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky