Po otvorení dialógového okna Vlastnosti systému sa zobrazí chybové hlásenie Nepodarilo sa spustiť aplikáciu, pretože sa nenašiel súbor framedyn.dll

P R I Z N A K Y

Keď v Ovládacom paneli dvakrát kliknete na položku Systém alebo keď kliknete prvým tlačidlom myši na ikonu Tento počítač a potom kliknete na položku Vlastnosti, môže sa zobraziť nasledovné chybové hlásenie:

rundll32.exe - Nedá sa nájsť súčasť

Nepodarilo sa spustiť túto aplikáciu, pretože sa nenašiel súbor framedyn.dll. Opätovné nainštalovanie aplikácie môže tento problém odstrániť.

P R I C I N A

Existuje viacero príčin výskytu tejto chyby:
 • Súbor %SYSTEMROOT%\System32\Wbem\Framedyn.dll chýba alebo je poškodený.
 • Premenná prostredia Path v systéme Windows neodkazuje na priečinok %SYSTEMROOT%\System32\Wbem.

R I E S E N I E

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.

Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém odstrániť, použite obidve nasledujúce metódy.

Nahradenie súboru Framedyn.dll

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz %systemroot%\system32\dllcache a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor framedyn.dll a potom kliknite na položku Kopírovať.
 4. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 5. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz systemroot%\system32\wbem a kliknite na tlačidlo OK.
 6. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť. Ak sa zobrazí výzva na nahradenie existujúceho súboru, kliknite na tlačidlo Áno.

Kontrola systémových premenných

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti. Ak sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo OK:
  rundll32.exe - Nedá sa nájsť súčasť

  Nepodarilo sa spustiť túto aplikáciu, pretože sa nenašiel súbor framedyn.dll. Opätovné nainštalovanie aplikácie môže tento problém odstrániť.
 2. V dialógovom okne Vlastnosti systému kliknite na kartu Spresnenie.
 3. Kliknite na tlačidlo Premenné prostredia.
 4. V časti Systémové premenné kliknite na položku Path a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  POZNÁMKA: Ak sa premenná Path v zozname nenachádza, kliknite na tlačidlo Nová. Do poľa Názov premennej zadajte reťazec Path.
 5. Do poľa Hodnota premennej zadajte nasledovný reťazec:
  %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\wbem
 6. Trikrát kliknite na tlačidlo OK (vždy, keď máte možnosť).

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 319114 – Posledná kontrola: 26. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky