Pri návšteve webovej lokality Windows Update sa zobrazí chybové hlásenie o nedokončenej aktualizácii softvéru

P R I Z N A K Y

Pri návšteve webovej lokality Windows Update sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Nedokončená aktualizácia softvéru, aktualizácia tohto softvéru lokality Windows Update nebola úspešná.

R I E S E N I E

Windows Millennium Edition

Zobrazenie skrytých súborov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.
 2. Kliknite na kartu Zobrazenie. V časti Skryté súbory a priečinky kliknite na políčko Zobraziť skryté súbory a priečinky.
 3. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému (odporúča sa).
Poznámka. Skryté súbory a priečinky sa zobrazia ako sivé. Skryté súbory sú programové alebo systémové súbory, ktoré by sa nemali odstraňovať ani meniť.

Odstránenie dočasných internetových súborov

 1. Zavrite všetky programy a okná programu Internet Explorer.
 2. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné.
 4. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na tlačidlo Odstrániť súbory a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Zavrite okno Ovládací panel. Ak chcete, aby sa zmeny prejavili, reštartujte počítač.

Odstránenie súborov z priečinka Windows Update

 1. Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na ikonu Tento počítač, dvakrát kliknite na ikonu jednotky C, dvakrát kliknite na priečinok Program Files a potom dvakrát kliknite na priečinok WindowsUpdate.
 2. Kliknite na priečinok V4, kliknite na ponuku Úpravy, potom kliknite na príkaz Invertovať výber a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámka. Ak sa vám nedarí nájsť priečinok V4, kliknite na ponuku Úpravy, potom kliknite na položku Vybrať všetko a nakoniec stlačte kláves DELETE. Vynechajte kroky 3 a 4.
 3. Dvakrát kliknite na priečinok V4.
 4. Kliknite na súbor luhist.xml, kliknite na ponuku Úpravy, potom kliknite na príkaz Invertovať výber a nakoniec stlačte kláves DELETE.

Odstránenie ovládacích prvkov Windows Update ActiveX

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Hľadať a potom kliknite na položku Súbory alebo priečinky. Hľadajte súbory s názvami Iuctl.dll a Iuengine.dll.
 2. Ak sa tieto súbory nachádzajú v priečinku C:\Windows\System32\Dllcache, odstráňte ich.
 3. Ak sa tieto súbory nachádzajú v inom priečinku než je priečinok C:\Windows\System32, odstráňte ich.
 4. Po odstránení všetkých ostatných kópií týchto súborov odstráňte tieto súbory aj z priečinka C:\Windows\System32.
 5. Navštívte webovú lokalitu Windows Update a nainštalujte nové kópie ovládacích prvkov ActiveX.

Windows 98

Zobrazenie skrytých súborov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.
 2. Kliknite na kartu Zobrazenie.
 3. V časti Skryté súbory a priečinky kliknite na možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie dočasných internetových súborov

 1. Zavrite všetky programy a všetky okná programu Internet Explorer.
 2. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné.
 4. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na položku Odstrániť súbory.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Zavrite okno Ovládací panel. Ak chcete, aby sa zmeny prejavili, reštartujte počítač.

Odstránenie súborov z priečinka Windows Update

 1. Na pracovnej ploche systému Windows dvakrát kliknite na ikonu Tento počítač, dvakrát kliknite na ikonu jednotky C, dvakrát kliknite na priečinok Program Files a potom dvakrát kliknite na priečinok WindowsUpdate.
 2. Kliknite na priečinok V4, kliknite na ponuku Úpravy, potom kliknite na príkaz Invertovať výber a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámka. Ak sa vám nedarí nájsť priečinok V4, kliknite na ponuku Úpravy, potom kliknite na položku Vybrať všetko a nakoniec stlačte kláves DELETE. Vynechajte kroky 3 a 4.
 3. Dvakrát kliknite na priečinok V4.
 4. Kliknite na súbor luhist.xml, kliknite na ponuku Úpravy, potom kliknite na príkaz Invertovať výber a nakoniec stlačte kláves DELETE.

Odstránenie ovládacích prvkov Windows Update ActiveX

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Hľadať a potom kliknite na položku Súbory alebo priečinky. Hľadajte súbory s názvami iuctl.dll a Iuengine.dll.
 2. Odstráňte všetky kópie týchto súborov.
 3. Navštívte webovú lokalitu Windows Update a nainštalujte nové kópie ovládacích prvkov ActiveX.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o riešení problémov so službou Windows Update získate na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 319585 – Posledná kontrola: 17. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky