OL: Chyba pri použití vašich kontaktov na adresovanie novej správy

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o adresovanie novej správy osobe z priečinka Kontakty sa môže objaviť nasledujúce chybové hlásenie:
The address list could not be displayed. The Contacts folder associated with this address list could not be opened; it may have been moved or deleted, or you do not have permissions. For information on how to remove this folder from the Outlook Address Book, see Microsoft Outlook Help.

P R I C I N A

K tomuto správaniu môže dôjsť v takom prípade, ak je adresár programu Outlook poškodený.

R I E S E N I E

Pre vyriešenie tohto problému odstráňte a preinštalujte adresár programu Outlook. Postupujte nasledovne:
 1. Spustite aplikáciu Outlook.
 2. V ponuke Nástroje vyberte položkuE-mailové kontá.
 3. Kliknite na položku Zobrazit nebo změnit existuící adresáře a kliknite na tlačidlo Další.
 4. Kliknite na položku Adresář aplikace Outlook, potom kliknite na tlačidlo Odebrat.
 5. Po zobrazení výzvy pre potvrdenie vymazania kliknite na tlačidlo Áno
 6. Kliknite na tlačidlo Přidat.
 7. Kliknite na položku Další Adresáře, potom kliknite na tlačidlo Další.
 8. Kliknite na položku Adresář aplikace Outlook, potom kliknite na tlačidlo Další.
 9. Keď sa zobrazí správa o reštartovaní aplikácie Outlook, kliknite na tlačidlo OK.
 10. Kliknite na tlačidlo Dokončit.
 11. V ponuke Súbor kliknite na položku Skončiť, čím ukončíte aplikáciu Outlook.
 12. Znovu spustite aplikáciu Outlook.
 13. V zozname priečinkov kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete používať s adresárom (napríklad kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Kontakty), potom kliknite na položku Vlastnosti.
 14. Kliknite na kartu Adresár programu Outlook.
 15. Kliknutím začiarknite políčko pri položke Tento priečinok zobraziť ako adresár elektronickej pošty (ak ešte nie je začiarknuté) a kliknite na tlačidlo OK.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Viac informácií o riešení problémov s adresárom v aplikácii Outlook získate kliknutím na číslo článku z databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:

287563 Contact information does not appear in Address Book

Viac informácií o používateľských profiloch a informačných službách v aplikácii Outlook získate kliknutím na číslo článku z databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:

289467 User profiles and information services

Vlastnosti

ID článku: 319901 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky