Ak systém Windows nie je aktualizovaný a v koreňovom priečinku sa nachádza priveľa súborov, systém Windows sa nemusí spustiť a môže sa zobraziť chybové hlásenie „NTLDR chýba“

P R I Z N A K Y

Ak skopírujete mnoho súborov do koreňového priečinka spúšťacieho zväzku so systémom súborov NTFS, pri najbližšom spustení počítača sa môže vyskytnúť nasledovné chybové hlásenie:
NTLDR chýba.
Reštartujte počítač stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+DEL.
Ak odstránite súbory z koreňového priečinka, register vyhradenia tabuľky MFT sa nezmenší na pôvodnú veľkosť.

Poznámka. Ak používate systém Windows XP s balíkom Service Pack 2 (SP2) alebo systém Microsoft Windows 2000 s balíkom Service Pack 4 (SP4), tento problém sa vás netýka. V časti „Ďalšie informácie“ sa uvádzajú podobné problémy.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď je koreňový priečinok tabuľky MFT veľmi fragmentovaný. Ak koreňový priečinok tabuľky MFT obsahuje mnoho súborov, tabuľka MFT sa môže dostať do natoľko fragmentovaného stavu, že sa vytvorí ďalší register vyhradenia tabuľky MFT. Keďže súbory v registroch vyhradenia sú mapované abecedne, súbor NTLDR sa môže preradiť do druhého registra vyhradenia. V takom prípade sa zobrazí chybové hlásenie popísané v časti Príznaky.

Súbory sa zvyčajne nezapisujú do koreňového priečinka. Tento stav môže nastať, ak program pravidelne vytvára a odstraňuje dočasné súbory v koreňovom priečinku alebo ak sa do koreňového priečinka omylom skopíruje mnoho súborov.

R I E S E N I E

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Kontaktujte službu podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft za účelom získania pomôcky Bcupdate2.exe. Ďalšie informácie o kontaktovaní tejto služby získate na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 2. Vytvorte spúšťací disk na spustenie počítača. Ďalšie informácie o vytváraní spúšťacej diskety pre počítač so systémom Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  305595 SK0502:Ako vytvoriť spúšťaciu disketu pre oblasť NTFS alebo FAT v systéme Windows XP
 3. Z príkazového riadku spustite nasledujúci príkaz na extrakciu pomôcky Bcupdate2.exe zo softvérovej aktualizácie:

  Expand písmeno_jednotky:\bcupdate2.ex_ písmeno_jednotky:\bcupdate2.exe
 4. Z príkazového riadku spustite nasledujúci príkaz na aktualizáciu spúšťacieho kódu spúšťacej oblasti systému súborov NTFS:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Poznámka. Sú podporované aj ďalšie parametre príkazového riadka:
  /q - tichý režim (musí zahŕňať parameter /y)
  /y - nepotvrdzovať
  /f - vynútiť aktualizáciu zväzku, ktorý sa používa
  /t - iba test starého spúšťacieho kódu
 5. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu zväzku, stlačte kláves Y. Po úspešnom spustení pomôcky sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Spúšťací kód sa úspešne aktualizoval (The boot code was updated successfully.)

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených na začiatku tohto článku.
Tento problém bol prvýkrát vyriešený v balíku Windows XP Service Pack 2.
Tento problém bol prvýkrát vyriešený v systéme Windows 2000 Service Pack 4. Ďalšie informácie o spôsobe získania najnovších balíkov service pack nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledovné čísla článkov:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack
260910 Ako získať najnovší balík Windows 2000 Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Poznámka. Ak nainštalujete balík service pack pre systém Windows XP alebo Windows 2000, nevyriešite tým problémy s existujúcim zväzkom. Na aktualizáciu spúšťacieho kódu musíte osobitne spustiť pomôcku. Balík service pack zapíše správny spúšťací kód iba pre nové zväzky.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o súvisiacej téme získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
318728 Ako riešiť problém s chybovým hlásením „NTLDR Is Missing“ v systéme Windows 2000
886215 Pri inovácii počítača so systémom Windows 98 na systém Windows 2000 Professional sa môže zobraziť chybové hlásenie „NTLDR is missing press any key to restart“ (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
816793 Ako riešiť problém s chybovým hlásením „NTLDR is missing“ v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
842009 Chybové hlásenie „NTLDR is missing“ pri pokuse o spustenie aplikácie Automated System Recovery v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
883275 Počítač sa nedá spustiť po úprave povolení v systémoch Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
315261 Počítač sa nespustí po zmene aktívnej oblasti pomocou nástroja Správa diskov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
812492 Chybové hlásenie pri spustení počítača z nesystémového disku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
228004 Zmena aktívnej oblasti môže zabrániť zavedeniu systému (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 320397 – Posledná kontrola: 13. 6. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky