Riešenie problémov s nesprávne fungujúcou bezdrôtovou myšou

Upozornenie Kroky v časti Riešenie môžu spôsobiť vypnutie vnútorného ukazovacieho zariadenia v prenosných počítačoch.

P R I Z N A K Y

Ak používate bezdrôtové ukazovacie zariadenie USB od spoločnosti Microsoft v počítači so systémom Microsoft Windows, môžu sa vyskytnúť niektoré z nasledujúcich príznakov:
 • Ukazovateľ sa pohybuje chaoticky.
 • Ukazovateľ nereaguje na pohyb ukazovacieho zariadenia.
 • V prípade kliknutia na tlačidlo ukazovacieho zariadenia sa nič nestane.
 • Ukazovacie zariadenie prestane fungovať po niekoľkých minútach používania.
 • V ovládacom paneli po kliknutí na ikonu Myš nemusia byť k dispozícii niektoré možnosti alebo karty.
 • Ak pripojíte myš alebo ukazovacie zariadenie k počítaču, zariadenie nie je rozpoznané systémom Microsoft Windows. Spustením Sprievodcu pridaním nového hardvéru sa problém nevyriešil.

R I E S E N I E

Kroky na riešenie problémov v tejto časti platia pre bezdrôtové zariadenia s rozhraním USB, a nie pre zariadenia s rozhraním Bluetooth. Ďalšie informácie o problémoch so zariadeniami s rozhraním Bluetooth získate kliknutím na číslo článku a zobrazením článku databázy Microsoft Knowledge Base:

811798 Riešenie zlyhania myši alebo klávesnice s rozhraním Bluetooth

Všetky bezdrôtové myši s rozhraním USB od spoločnosti Microsoft obsahujú aj konektor USB nazývaný prijímač. Ak k myši nebol priložený aj prijímač, ide pravdepodobne o zariadenie s rozhraním Bluetooth. Preto sa niektoré kroky uvedené v článku nemusia použiť.

Postup 1: Vyskúšanie iného portu alebo prostredia

Skúste pripojiť prijímač k inému portu. Potom skontrolujte správanie zariadenia. Pripojením prijímača k inému portu môžete odstrániť problémy, ktoré mohli byť spôsobené chybou v porte.

Skúste aj pripojiť prijímač k portu USB na zadnej strane počítača. Porty umiestnené na zadnej strane počítača majú obyčajne k dispozícii väčšiu šírku pásma (viac výkonu).
Poznámka Vynechajte všetky replikátory portov, rozbočovače USB, prepínače KVM a podobne. Pripojte prijímač priamo k portu. Replikátor portov je zariadenie, ktoré obsahuje bežné porty, ako napríklad sériové alebo paralelné porty. Replikátor sa pripojí k prenosnému počítaču. Prepínač KVM je hardvérové zariadenie, ktoré umožňuje klávesnici, monitoru a ukazovaciemu zariadeniu ovládať viac počítačov zároveň. Ak je toto zdroj problému a aj napriek tomu chcete používať niektoré z týchto zariadení, kontaktujte výrobcu zariadenia a zistite, či pozná riešenie problému alebo či neexistuje novší produkt, ktorý by s bezdrôtovou myšou fungoval.
Pamätajte, že predmety, ako napríklad ventilátory, kovový nábytok alebo fluorescenčné lampy, môžu brániť v prijímaní signálu z ukazovacieho zariadenia. Vyskúšajte zariadenie na inom mieste. Ak problém pretrváva, použite postup 2.

Postup 2: Výmena batérií

Tento problém môže spôsobiť nízke napätie v batériách. Odporúčame, aby ste používali batérie, ktoré boli vytvorené na použitie s elektronickým vybavením. Vymeňte batérie a zistite, či sa problém nevyriešil. Skontrolujte, či ste do bezdrôtového zariadenia vložili obe batérie a či sú umiestnené správne.

Poznámka Odporúča sa, aby ste s bezdrôtovým ukazovacím zariadením použili nové batérie.
Po výmene batérií opätovne synchronizujte zariadenie. Postup na opätovné synchronizovanie zariadenia sa nachádza v nasledujúcom videu: Poznámka Ak máte novší model myši (ako napríklad zariadenie s technológiou Bluetrack), na ktorej nie je tlačidlo synchronizácie, použite postup 3.

Postup 3: Vyskúšanie zariadenia na inom počítači

Ak problém pretrváva, vyskúšajte myš na inom počítači a v inom prostredí. Ak problém pretrváva aj v inom prostredí, môže byť chyba v zariadení. V takom prípade prejdite do časti Ďalšie informácie, kde sa nachádzajú informácie o kontaktovaní oddelenia náhradných dielov spoločnosti Microsoft a získaní náhradného zariadenia.

Ak zariadenie po pripojení k inému počítaču funguje, použite postup 4.

Postup 4: Testovanie myši pomocou diagnostického nástroja MousInfo

Diagnostický nástroj MousInfo sa inštaluje spolu so softvérom IntelliPoint. Ak nemáte tento softvér, nemôžete nástroj použiť.

Ak chcete nainštalovať softvér IntelliPoint, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Poznámka Tento nástroj nemusí fungovať v prípade zariadení s rozhraním Bluetooth.
Ak chcete otvoriť nástroj MousInfo, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
 • Systém Windows Vista alebo Windows 7
  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart .
  2. Kliknite na položku Všetky programy.
  3. Kliknite na položku Príslušenstvo.
  4. Kliknite na položku Spustiť.
  5. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz MousInfo a kliknite na tlačidlo OK.
 • Windows XP
  1. Kliknite na tlačidlo Štart.
  2. Kliknite na položku Spustiť.
  3. Do poľa Otvoriť zadajte hodnotu MousInfo.
  4. Kliknite na tlačidlo OK.
Stlačením tlačidiel na myši skontrolujte, či sa kliknutia v nástroji rozpoznávajú ako príkazy NAHOR a NADOL. Ak sa kliknutia nerozpoznajú, pravdepodobne máte chybné zariadenie. V takom prípade prejdite do časti Ďalšie informácie, kde sa nachádzajú informácie o kontaktovaní oddelenia náhradných dielov spoločnosti Microsoft a získaní náhradného zariadenia. Najlepším spôsobom, akým sa presvedčiť, či je zariadenie chybné, je pripojiť ho k inému počítaču.


Ďalšie informácie o nástroji MousInfo nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:

178350 Ako používať nástroj MousInfo, ktorý je súčasťou softvéru IntelliPoint

Postup 5: Odinštalovanie konfliktného softvéru na ovládanie myši

Ak máte nainštalovaný iný softvér na ovládanie myši, ako napríklad softvér od spoločnosti Logitech alebo softvér na ovládanie touchpadu, môže dochádzať ku konfliktom so softvérom IntelliMouse. Ak chcete odinštalovať iný softvér, postupujte podľa krokov platných vo vašej verzii systému Windows.
  • Systém Windows Vista alebo Windows 7

   Otvorte položku Programy a súčasti v dialógovom okne Ovládací panel. Postupujte takto:
   1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart .
   2. Napíšte do poľa Hľadať príkaz appwiz.cpl.
   3. Stlačte kláves ENTER.
   Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
  • Systém Windows XP alebo staršie verzie systému Windows

   Otvorte položku Pridať alebo odstrániť programy v dialógovom okne Ovládací panel. Postupujte takto:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart.
   2. Kliknite na položku Spustiť.
   3. Napíšte príkaz appwiz.cpl.
   4. Kliknite na tlačidlo OK.
 1. Nájdite v zozname všetok softvér na ovládanie myši a postupujte podľa inštrukcií na odstránenie softvéru.
 2. Reštartujte počítač.
Ak problém pretrváva, použite postup 6.Postup 6: Odstránenie a preinštalovanie softvéru IntelliPoint

 1. Zobrazte zoznam programov, ktoré sú nainštalované v počítači. Ak chcete softvér odstrániť, postupujte podľa krokov platných vo vašej verzii systému Windows.
  • Systém Windows Vista alebo Windows 7

   Otvorte položku Programy a súčasti v dialógovom okne Ovládací panel. Postupujte takto:
   1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart .
   2. Napíšte do poľa Hľadať príkaz appwiz.cpl.
   3. Stlačte kláves ENTER.

   Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
  • Systém Windows XP alebo staršie verzie systému Windows

   Kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy v dialógovom okne Ovládací panel. Postupujte takto:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart.
   2. Kliknite na položku Spustiť.
   3. Napíšte príkaz appwiz.cpl.
   4. Kliknite na tlačidlo OK.
 2. Odstráňte softvér IntelliPoint od spoločnosti Microsoft. Ak chcete softvér odstrániť, postupujte podľa krokov platných vo vašej verzii systému Windows.
  • Systém Windows Vista alebo Windows 7
   1. Kliknite na položku Microsoft IntelliPoint.
   2. Kliknite na možnosť Odinštalovať alebo zmeniť.

    Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
   3. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte, že chcete program odstrániť.
  • Windows XP
   1. Kliknite na položku Microsoft IntelliPoint.
   2. Kliknite na tlačidlo Pridať alebo odstrániť.
   3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
   4. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Prevezmite a nainštalujte najnovšiu verziu softvéru IntelliPoint. Ak chcete vykonať tento krok, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Kontaktovanie oddelenia náhradných dielov spoločnosti Microsoft

V USA a Kanade môžete kontaktovať tím oddelenia náhradných dielov spoločnosti Microsoft na nasledujúcom telefónnom čísle:
 • USA: (800) 360-7561, pondelok až piatok, 5:00 – 19:00 tichomorského času
 • Kanada: (800) 933-4750, pondelok až piatok, 5:00 – 19:00 tichomorského času
 • Zákazníci so zariadením TTY: (800) 718-1599, pondelok až piatok, 5:00 – 19:00 tichomorského času
Ďalšie informácie o nahradení alebo inovovaní softvéru, hardvéru, či výmene príručiek spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

326246 Postup pri výmene softvéru alebo hardvéru od spoločnosti Microsoft, pri objednávaní balíkov Service Pack a inovácií produktov a pri výmene príručiek k produktom

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti týchto produktov.

Vlastnosti

ID článku: 321122 – Posledná kontrola: 25. 1. 2017 – Revízia: 2

Pripomienky