Sprievodca hľadaním sa spúšťa dvojitým kliknutím na priečinok


DÔLEŽITÉ: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v prípade výskytu problému. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

P R I Z N A K Y

Ak dvakrát kliknete na jednotku alebo priečinok, môže sa spustiť Sprievodca hľadaním a jednotka alebo priečinok sa nemusia otvoriť. Ak nakonfigurujete nastavenie pre iné akcie, ktoré súvisia s jednotkami alebo priečinkami so súbormi (napríklad akcia Open Command Window Here alebo Print Directory Listing), systém Windows môže vykonať tieto akcie namiesto spustenia Sprievodcu hľadaním.

POZNÁMKA: Ak nakonfigurujete nastavenie Otvárať položky jedným kliknutím (vyberať ukázaním) v systéme Windows, môže tento problém nastať pri jednom kliknutí na jednotku alebo priečinok.

P R I C I N A

Tento problém sa prejavuje, keď otvoríte dialógové okno Úprava typu súboru pre registrované typy súborov Jednotka alebo Priečinok súborov. Tento problém sa napríklad vyskytuje s priečinkami po vykonaní nasledujúceho postupu:

 1. Otvorte priečinok a kliknite na položku Možnosti priečinka v ponuke Nástroje.
 2. Kliknite na položku Priečinok súborov v zozname Registrované typy súborov a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
 3. Po vykonaní tohto postupu sa odstráni nastavenie None z údajov hodnôt pre reťazcovú hodnotu Default v nasledujúcom kľúči databázy Registry:

  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  POZNÁMKA: Tento problém sa prejaví, aj keď nevytvárate novú akciu, neupravujete existujúce akcie ani nemeníte predvolenú akciu v dialógovom okne Úprava typu súboru.

R I E S E N I E

UPOZORNENIE: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, budete môcť vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Ak chcete vyriešiť tento problém, upravením databázy Registry nastavte hodnotu pre reťazcovú hodnotu Default v kľúčoch databázy Registry, ktoré sú opísané v časti tohto článku Príčina, na none:

 1. Spustite Editor databázy Registry (Regedt32.exe).
 2. Nájdite a kliknite na hodnotu Default v nasledujúcich kľúčoch v databáze Registry v prípade, že sa tento problém s priečinkami vyskytol:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  Ak sa tento problém vyskytol s jednotkami:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
 3. Kliknite na položku Upraviť v ponuke Úpravy.
 4. Zadajte none do poľa Údaje hodnôt a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Zatvorte Editor databázy Registry.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených na začiatku tohto článku.
Vlastnosti

ID článku: 321186 – Posledná kontrola: 27. 11. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky