Chybové hlásenie: V súbore Msvcrt.dll sa nenašiel vstupný bod procedúry

P R I Z N A K Y

Po spustení systému Windows XP sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné jednému z nasledujúcich hlásení:
Lsass.exe: Vstupný bod sa nenašiel

V dynamicky pripojovanej knižnici Msvcrt.dll sa nenašiel vstupný bod procedúry _resetstkoflw.
– alebo –
Services.exe: Vstupný bod sa nenašiel

V dynamicky pripojovanej knižnici Msvcrt.dll sa nenašiel vstupný bod procedúry _resetstkoflw.
Po stlačení tlačidla OK sa na obrazovke počítača zobrazí prázdna pracovná plocha. Ukazovateľ myši sa môže zobrazovať a môže fungovať. Na obrazovke sa však nezobrazí nič, na čo by sa dalo kliknúť, a klávesnica nefunguje.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť po nahradení súboru Msvcrt.dll verziou od iného výrobcu, ktorá neobsahuje funkciu _resetstkoflw (obnovenie po pretečení zásobníka).

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, pomocou konzoly na obnovenie systému Windows XP nahraďte súbor Msvcrt.dll pôvodnou verziou. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte disk CD-ROM so systémom Windows XP do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM počítača a potom reštartujte počítač z disku CD-ROM.

  POZNÁMKA: V niektorých počítačoch sa môže požadovať úprava nastavenia systému BIOS (Basic Input/Output System), ktorá umožní spustenie počítača z disku CD-ROM. Informácie o úprave systému BIOS nájdete v dokumentácii k počítaču.
 2. Na obrazovke Víta vás inštalačný program spustite konzolu na obnovenie stlačením klávesu R.
 3. Stlačte kláves s číslom zodpovedajúcim inštalácii, ktorú chcete opraviť, a potom stlačte kláves ENTER.
 4. Zadajte heslo správcu a potom stlačte kláves ENTER.
 5. Keď je disk CD-ROM so systémom Windows stále vložený v jednotke CD-ROM alebo DVD-ROM, zadajte nasledujúce príkazy a každý z nich potvrďte stlačením klávesu ENTER:
  • cd system32
  • ren msvcrt.dll msvcrt.old
  • Písmeno_jednotky_CD-ROM_alebo_DVD-ROM:
  • cd \i386
  • expand msvcrt.dl_ Písmeno_zavádzacej_jednotky:\windows\system32
  • exit
  POZNÁMKA: Reťazec Písmeno_zavádzacej_jednotky označuje písmeno zavádzacej jednotky. Odkazuje na jednotku, na ktorej sa nachádza priečinok systému Windows (zvyčajne jednotka C). Reťazec Písmeno_jednotky_CD-ROM_alebo_DVD-ROM označuje písmeno jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM. Jednotka CD-ROM alebo DVD-ROM je najčastejšie označená písmenom D.
POZNÁMKA: Maloobchodná verzia súboru Msvcrt.dll má dátum 23. augusta 2001. Bola súčasťou systému Windows XP a má nasledujúce vlastnosti:

Upravené: 23. 8. 2001
Veľkosť: 315 kB (322 560 bajtov)
Verzia: 7.0.2600.0

D A L S I E I N F O R M A C I E

Táto verzia obsahuje funkciu _resetstkoflw.

Na zobrazenie funkcií v súbore .dll použite pomôcku Dependency Walker (Depends.exe), ktorá je súčasťou nástrojov podpory systému Windows XP. Ak chcete nainštalovať nástroje podpory systému Windows XP, vložte disk CD-ROM so systémom Windows XP do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec Písmeno_jednotky_CD-ROM_alebo_DVD-ROM:\Support\Tools\Setup.exe a stlačte kláves ENTER.
Vlastnosti

ID článku: 324762 – Posledná kontrola: 21. 5. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky