Pri pokuse systému Windows XP načítať službu Agp440.sys sa vyskytujú problémy

P R I Z N A K Y

Pri inštalácii systému Windows XP môžete pozorovať niektoré z nasledujúcich správaní:

 • Po reštartovaní počítača sa môže zobraziť výzva na použitie poslednej známej funkčnej konfigurácie. Keď tak urobíte, počítač môže počas reštartu prestať reagovať, pričom toto správanie sa prejaví pri každom ďalšom reštarte.
 • Môže sa zobraziť výzva na spustenie programu ScanDisk. Keď ho spustíte, počítač môže prestať reagovať. Ak program ScanDisk nespustíte, môže sa počítač spustiť správne. Výzva na spustenie programu ScanDisk sa však zobrazuje pri každom spustení, a keď budete podľa nej postupovať, počítač môže prestať reagovať.
 • Keď reštartujete počítač, počítač môže prestať reagovať.
 • Keď sa pokúsite spustiť počítač v núdzovom režime, počítač môže prestať reagovať pri pokuse systému Windows XP o načítanie služby Agp440.sys.

P R I C I N A

Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak sa systém Windows XP pokúša použiť nekompatibilný ovládač grafickej karty čipovej súpravy základnej dosky.

R I E S E N I E

Ak chcete túto chybu odstrániť, vykonaním týchto krokov zakážte službu Agp440.sys.

Dôležité Na dokončenie nasledujúceho postupu je potrebné heslo správcu. Ak heslo správcu nepoznáte, obráťte sa na správcu. Po dokončení tohto postupu sa zakáže ľubovoľný nainštalovaný ovládač grafickej karty a systém Windows XP použije predvolené ovládače VGA.

 1. Vložte disk CD-ROM so systémom Windows XP do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM počítača a potom reštartujte a spustite počítač z disku CD-ROM.

  Poznámka. Na niektorých počítačoch sa môže požadovať úprava nastavenia systému BIOS (Basic Input/Output System), ktorá umožní spustenie počítača z disku CD-ROM. Návod ako postupovať pri zmene nastavenia systému BIOS nájdete v dokumentácii k počítaču.
 2. Na uvítacej obrazovke inštalácie stlačením klávesu R spustite konzolu na obnovenie.
 3. Stlačte kláves s číslom, ktoré zodpovedá inštalácii, ktorú chcete opraviť, a stlačte kláves ENTER.
 4. Zadajte heslo konta správcu danej inštalácie a stlačte kláves ENTER. Zobrazí sa výzva jednotka:WINDOWS>, kde reťazec jednotka predstavuje jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows XP.
 5. Zadajte reťazec listsvc a stlačte kláves ENTER.
 6. Uistite sa, že sa služba Agp440 zobrazila a že typ spustenia je nastavený na hodnotu "Boot".
 7. Stlačte kláves ESC.
 8. Zadajte príkaz disable agp440 a stlačte kláves ENTER.
 9. Zobrazí sa hlásenie s informáciou, že sa našlo nastavenie databázy Registry vzťahujúce sa túto službu a že aktuálny stav spustenia je nastavený na hodnotu "service_disabled".
 10. Zadajte exit a stlačte kláves ENTER.
 11. Ak sa zobrazí výzva na spustenie v núdzovom alebo normálnom režime, spustite systém v normálnom režime.
 12. Prihláste sa do počítača.
Systém Windows XP obsahuje predvolené ovládače grafických kariet, ktoré umožňujú monitoru pracovať. Niektoré funkcie však nemusia s týmito predvolenými ovládačmi pracovať tak, ako sa očakáva. Ovládače grafickej karty čipovej súpravy základnej dosky pravidelne aktualizujte. Najnovšie ovládače grafickej karty nájdete na webovej lokalite výrobcu počítača, odkiaľ si ich môžete prevziať.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o súvisiacej téme zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 324764 – Posledná kontrola: 24. 4. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky