Riešenie problémov so spustením systému Windows Server 2003

Ak ste zákazníkom z radu malých podnikov, ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a vzdelávania získate na lokalite podpory pre malé podniky.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 315396 .

Verzia tohto článku pre systém Windows XP je dostupná pod číslom 308041 .

S U H R N

V tomto článku sú popísané postupy, ktoré môžete použiť pri riešení problémov so spustením systému Windows Server 2003.

Úspešné spustenie systému Windows zahŕňa nasledujúce fázy:
  • počiatočná fáza,
  • fáza zavádzacieho programu spustenia,
  • fáza jadra,
  • fáza prihlásenia.
Ak sa počas niektorej z týchto fáz vyskytne problém, systém Windows sa nemusí správne spustiť a môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy:
  • počítač prestane reagovať (zablokuje sa),
  • zobrazí sa chybové hlásenie.
Ak sa problém so spustením vyskytne po kliknutí na položku Microsoft Windows Server 2003 v ponuke zavádzacieho programu spustenia alebo po zobrazení hlásenia Please select the operating system to start (Vyberte operačný systém, ktorý sa má spustiť), je možné, že chýbajú alebo sú poškodené súbory, ktoré vyžaduje operačný systém. Systém Windows poskytuje viacero možností, pomocou ktorých môžete riešiť tento problém, vrátane núdzového režimu, konzoly Recovery Console (Konzola na obnovenie) a nástroja Automated System Recovery (Automatické obnovenie systému).

Spustenie počítača pomocou poslednej známej funkčnej konfigurácie
Spustenie počítača v núdzovom režime
Identifikovanie príčiny problému so spustením pomocou nástroja Event Viewer (Zobrazovač udalostí)
Identifikovanie príčiny problému so spustením pomocou nástroja System Information (Systémové informácie)
Zobrazenie súboru denníka zavedenia núdzového režimu
Identifikovanie príčiny problému so spustením pomocou nástroja Device Manager (Správca zariadení)
Použitie nástroja System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému)
Vytvorenie čistého prostredia na riešenie problémov
Izolovanie problémov pomocou možností System Startup (Spustenie systému)
Izolovanie problémov pomocou možností Selective Startup (Selektívne spustenie)
Izolovanie problémov pomocou karty Startup (Spustenie)
Riešenie problémov so systémovými službami
Riešenie problémov so súborom System.ini
Riešenie problémov so súborom Win.ini

Riešenie problémov so súborom Boot.ini

Súbor Boot.ini by sa mali pokúšať meniť len správcovia systému a pokročilí používatelia. Postupy pri riešení problémov sú súborom Boot.ini sú nad rámec tohto článku.

Ďalšie informácie vyhľadajte v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak to chcete urobiť, prejdite na webovú lokalitu technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Obnovenie normálneho spustenia v nástroji System Configuration Utility (Pomôcka konfigurácie systému)
Použitie nástroja Recovery Console (Konzola na obnovenie) systému Windows
Kontrola, či nie poškodený pevný disk alebo systém súborov
Použitie nástroja Automated System Recovery (Automatické obnovenie systému)
Vytvorenie disku nástroja ASR pomocou funkcie Backup (Zálohovanie)
Oprava inštalácie systému Windows

Vyhľadanie riešenia na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť problém pomocou postupov uvedených v tomto článku, môžete vyhľadať riešenie problému na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft. V nasledujúcom zozname sú popísané niektoré zo služieb, ktoré poskytuje webová lokalita technickej podpory spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 325375 – Posledná kontrola: 27. 6. 2013 – Revízia: 1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

Pripomienky