Popisuje použitie obslužného programu Diskpart.exe na rozšírenie údajového zväzku v systémoch Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000.

S U H R N

V tomto článku sa popisuje postup pri použití programu príkazového riadka Diskpart.exe na rozšírenie údajového zväzku v nepriradenom mieste.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Program Diskpart.exe môžete použiť na správu diskov, oblastí a zväzkov z príkazového riadka. Program Diskpart.exe možno použiť na základných diskoch Basic aj dynamických diskoch Dynamic. Ak sa zväzok NTFS nachádza v hardvérovom kontajneri RAID 5, ktorý disponuje možnosťou pridania ďalšieho priestoru, môžete zväzok NTFS rozšíriť pomocou programu Diskpart.exe, pričom disk zostane naďalej základným diskom Basic.

Na začlenenie nepriradeného miesta do existujúceho zväzku pri súčasnom zachovaní údajov použite príkaz extend.

Na použitie príkazu extend musia byť splnené nasledujúce podmienky:
 • Zväzok musí byť formátovaný súborovým systémom NTFS.
 • Pri základných zväzkoch Basic musí byť rozširujúce nepriradené miesto susediacim priľahlým miestom na rovnakom disku.
 • Pri dynamických diskoch Dynamic môže byť nepriradeným miestom ľubovoľné prázdne miesto na ľubovoľnom dynamickom disku v systéme.
 • Rozširovať možno len údajové zväzky. Systémové alebo zavádzacie zväzky sa nemusia dať rozšíriť, pretože sú blokované, a môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
  Diskpart failed to extend the volume. Please make sure the volume is valid for extending. (Programu Diskpart sa nepodarilo rozšíriť zväzok. Uistite sa, že je zväzok rozšíriteľný.)
 • Oblasť sa nedá rozšíriť, ak je sa na nej nachádza stránkovací súbor systému. Premiestnite stránkovací súbor na oblasť, ktorú nechcete rozširovať.
Ak chcete rozšíriť oblasť alebo zväzok, musíte najprv vybrať zväzok a umiestniť naň zvýraznenie a potom zadať, aké veľké má byť požadované rozšírenie. Ak rozšíriť zväzok, postupujte nasledovne:
 1. Do príkazového riadka zadajte reťazec diskpart.exe.
 2. Zadajte príkaz list volume, čím zobrazíte existujúce zväzky v počítači.
 3. Zadajte príkaz Select volume číslo zväzku, kde číslo zväzku predstavuje zväzok, ktorý chcete rozšíriť.
 4. Zadajte príkaz extend [size=n] [disk=n] [noerr] . Popis parametrov:
  size=n
  Miesto v megabajtoch (MB), ktoré sa má pridať k aktuálnej oblasti. Ak nezadáte veľkosť, disk sa rozšíri tak, že zaberie všetko priľahlé nepriradené miesto.

  disk=n
  Dynamický disk, na ktorom sa má rozšíriť zväzok. Na disku sa vyhradí miesto rovné hodnote size=n. Ak nie je zadaný žiadny disk, zväzok sa rozšíri na aktuálnom disku.

  noerr
  Len na skriptovacie účely. Keď sa vráti chyba, tento parameter určuje, že program Diskpart bude pokračovať v spracovávaní príkazov, akoby sa žiadna chyba nestala. Bez parametra noerr sa program Diskpart pri výskyte chyby ukončí s kódom chyby.
 5. Ak chcete zavrieť program Diskpart.exe, zadajte exit.
Po dokončení príkazu extend by sa malo zobraziť hlásenie oznamujúce úspešné rozšírenie zväzku, ktoré dokončil program Diskpart. Nové miesto by sa malo pridať na existujúcu jednotku, pričom sa na zväzku zachovajú údaje.

Poznámka. V systéme Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000 nie je možné použiť program Diskpart.exe na rozšírenie jedného zväzku na dynamickom disku Dynamic, ktorý bol pôvodne vytvorený na základnom disku Basic. Rozšíriť možno len zväzky, ktoré boli vytvorené potom, čo bol disk inovovaný na dynamický disk. Ak sa pokúsite rozšíriť zväzok na dynamickom disku, ktorý bol pôvodne vytvorený na základnom disku, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie. Toto obmedzenie bolo v systéme Microsoft Windows Server 2003 odstránené.
Diskpart failed to extend the volume.
Please make sure the volume is valid for extending. (Programu Diskpart sa nepodarilo rozšíriť zväzok. Uistite sa, že je zväzok rozšíriteľný.)
Poznámka. V systémoch Windows Server 2003 a Windows XP tvorí program Diskpart.exe súčasť operačného systému.

Ak si chcete prevziať program príkazového riadka Diskpart.exe pre systém Windows 2000, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Poznámka. Pred skonvertovaním diskov na dynamické disky Dynamic odporúčame získať od dodávateľa systému aktualizovaný systém BIOS, firmvér, ovládače a agentov.
Vlastnosti

ID článku: 325590 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky