Zobrazuje sa chybové hlásenie upozorňujúce, že kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows je neplatný

P R I Z N A K Y

Pri inštalácii balíka Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:

Kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows je neplatný. So žiadosťou o platný kód Product Key sa obráťte na správcu systému alebo predajcu. Ak máte podozrenie, že ste si zakúpili nelegálny softvér spoločnosti Microsoft, môžete tiež odoslať e-mail oddeleniu spoločnosti Microsoft Corporations pre boj s počítačovou kriminalitou na adresu nekradni@microsoft.com. Všetky osobné údaje, ktoré odošlete tomuto oddeleniu, sa považujú za prísne dôverné.

P R I C I N A

Tento problém môže nastať, ak sa kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows XP zhoduje s kódom Product Key, ktorý spoločnosť Microsoft označila ako neplatný. Nasledovné dva kódy Product Key tvoria identifikáciu produktu, ktorá sa zhoduje s jednou z nasledovných identifikácií produktu, kde X predstavuje ľubovoľnú numerickú hodnotu:
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX

R I E S E N I E

Ak chcete odstrániť tento problém, musíte najprv určiť identifikáciu produktu Windows v počítači. Pri zisťovaní identifikácie postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  2. Na karte Všeobecné v časti Oprávnený používateľ je uvedené číslo, ktoré si poznačte.

Ak sa identifikácia vášho produktu Windows zhoduje s ľubovoľnou identifikáciou uvedenou v časti Príčina, stali ste sa pravdepodobne obeťou softvérovej kriminality. Ak chcete oznámiť podozrenie na softvérovú kriminalitu, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Ak ste zákazníkom s hromadnou licenciou spoločnosti Microsoft a disponujete licenciami na systém Windows XP Professional, vykonajte na počítači, na ktorom sa zobrazuje uvedené chybové hlásenie, čistú inštaláciu systému Windows XP z média so systémom Windows XP Professional a s kódom Product Key, ktorý ste získali spolu so zmluvou o hromadnej licencii. Ak sa nedá čistá inštalácia vykonať, musíte zmeniť identifikáciu produktu.

Ak máte platný kód poskytnutý s hromadnou licenciou, no inštaláciu ste v počítači spustili s použitím neplatného kódu, kliknite na nasledovné číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:

328874 Zmena multilicenčného kľúča v počítači s balíkom Microsoft Windows XP SP1
Ak si chcete zakúpiť platnú maloobchodnú verziu produktu Windows XP, navštívte miestneho predajcu alebo navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Ak sa nachádzate mimo USA, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Microsoft. Kontaktné informácie danej pobočky nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 326904 – Posledná kontrola: 28. 2. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky