Chybové hlásenie pri odstránení rozbočovača USB: "This Device Cannot Start (Code 10)"

Verzia tohto článku pre systém Windows Vista je dostupná pod číslom 933442 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

Verzia tohto článku pre systém Windows XP je dostupná pod číslom 943104 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

P R I Z N A K Y

Keď z počítača odstránite rozbočovač USB, môže sa zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Zariadenie sa nedá spustiť (Kód 10)
Tento príznak sa vyskytne, ak je pri odstránení rozbočovača z počítača do rozbočovača USB pripojených viacero zariadení USB.

R I E S E N I E

Informácie o balíku Service Pack

Ak chcete odstrániť tento problém, získajte najnovší balík Service Pack pre systém Microsoft Windows 2000. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
260910 Ako získať najnovší balík Windows 2000 Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, odošlite požiadavku na získanie rýchlej opravy do služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
  Dátum     Čas  Verzia    Veľkosť  Názov súboru ---------------------------------------------------- 11. október 2002 09:33 5.0.2195.6087 32,848 Uhcd.sys 

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v systéme Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o možnostiach získania rýchlej opravy pre systém Windows 2000 Datacenter Server nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:

265173 Program Datacenter a produkt Windows 2000 Datacenter Server (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 329184 – Posledná kontrola: 26. 11. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky