Chybové hlásenie STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151) ...

Verzia tohto článku pre operačné systémy Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows NT 4.0 je dostupná pod číslom 162363 (toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).

P R I Z N A K Y

Môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:

Chybové hlásenie STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Štyri parametre uvedené v zátvorkách môžu byť odlišné.

P R I C I N A

Toto správanie sa vyskytuje preto, že procesor v počítači rozpoznal neopraviteľnú chybu hardvéru a ohlásil ju operačnému systému Windows XP. Procesor Pentium ohlási chybu prostredníctvom funkcie MCE (Machine Check Exception), zatiaľ čo niektoré procesory Pentium Pro môžu používať funkciu MCA (Machine Check Architecture). Toto chybové hlásenie môže byť spôsobené nasledujúcimi faktormi:

  • Chyby systémovej zbernice
  • Chyby pamäte, ako napríklad problémy s paritou alebo s kódom ECC (Error Correction Code)
  • Chyby s vyrovnávacou pamäťou v procesore alebo hardvéri.
  • Problémy s vyrovnávacou pamäťou TLB (Translation Lookaside Buffers) v procesore
  • Ďalšie problémy s hardvérom od iných výrobcov procesorov
  • Problémy s hardvérom od iných výrobcov

S T A V

Toto správanie je prednastavené.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Výnimka z kontroly počítača nastane v prípade, ak operačný systém Windows XP a hardvér nie je možné vzhľadom na chyby hardvéru obnoviť do pôvodného stavu, takže systém nemôže naďalej fungovať správne a spoľahlivo. Podrobnejšie diagnostikovanie výnimiek z kontroly počítača je náročné a neexistuje žiadne univerzálne riešenie. V prípade výskytu tohto problému sa obráťte na výrobcu hardvéru, alebo na technika hardvéru počítača.

Výnimky z kontroly počítača sú často spôsobené jednou z nasledujúcich príčin:

  • Ak sa procesor alebo základná doska nepoužívajú v súlade so špecifikáciami. Ak sa napríklad procesor alebo zbernica pretaktujú. Odporúča sa spúšťanie hardvéru s hodnotami určenými výrobcom.
  • Stabilitu počítača môžu ohroziť hlučné zdroje napájania, preťažené káble napájania a nespoľahlivé napájanie. Skontrolujte, či má počítač k dispozícii stále a spoľahlivé napájanie.
  • Zlyhanie chladiacich zariadení, ako napríklad ventilátorov, vytvorí extrémne teplotné podmienky, čím sa môže počítač poškodiť. Skontrolujte, či sú všetky chladiace zariadenia funkčné.
  • Počítač má poškodenú pamäť alebo pamäť nesprávneho typu. Ak sa nedávno menilo nastavenie pamäte, na určenie chyby obnovte predchádzajúce nastavenie. Skontrolujte, či sa v počítači používa správny typ pamäte.
Poznámka Hardvér môže obsahovať podporu pre rozšírené funkcie záznamu chybových hlásení, ktoré môžu zaznamenať výnimky z kontroly počítača a poskytnúť tak podrobnejšie riešenie.

Procesory Pentium a Pentium Pro poskytujú nástroj na zisťovanie a zaznamenávanie problémov s hardvérom, akými sú chyby parity pamäte a chyby vyrovnávacej pamäte. Chybu hardvéru oznamuje procesor zistením chyby počítača, a to vytvorením výnimky z kontroly počítača (prerušenie 18) V operačnom systéme Windows XP sa zobrazí chybové hlásenie spolu s parametrami určenými na dekódovanie výnimky. Ďalšie informácie o funkcii MCA (Machine Check Architecture) získate od predajcu alebo výrobcu hardvéru alebo v príručke Intel Pentium Pro Family Developer's Manual - Volume 3: Operating System Writer's Manual (Príručka vývojára pre procesory typu Intel Pentium Pro – 3. časť: Príručka programátora operačného systému).

Vlastnosti

ID článku: 329284 – Posledná kontrola: 13. 9. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky