Problémy s poškodeným alebo nekompatibilným hardvérom v systéme Windows XP

P R I Z N A K Y

Po inovácii počítača na systém Windows XP sa môžu vyskytnúť niektoré z nasledujúcich príznakov:
 • Počítač sa neočakávane reštartuje v náhodných intervaloch.
 • Pri spustení počítača sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
  Systém Windows sa nemohol spustiť, pretože nasledovný súbor chýba alebo je poškodený:
  System32\DRIVERS\pci.sys
 • Keď počítač spustíte pomocou konzoly na obnovenie v systéme Windows XP alebo z disku CD systému Windows XP, zobrazí sa jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
  Súbor Setupdd.sys sa nedá načítať. Kód chyby 4.
  Súbor Setupdd.sys sa nedá načítať. Kód chyby 7.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak počítač obsahuje hardvérovú súčasť, ktorá je poškodená alebo nekompatibilná so systémom Windows XP.

R I E S E N I E

Pri riešení tohto problému postupujte nasledovne.

Upozornenie. Nasledovný postup nevykonávajte, ak sa dostatočne nevyznáte v odstraňovaní a inštalácii interného počítačového hardvéru. Hardvérové súčasti v počítači sú veľmi citlivé na statickú elektrinu. Ďalšie informácie o správnom zaobchádzaní so súčasťami počítača vám poskytne výrobca počítača.
 1. Vypnite počítač a potom odstráňte všetky zariadenia PCI (Peripheral Component Interconnect).
 2. Reštartujte počítač.
  • Ak sa systém Windows úspešne spustí, počítač vypnite a potom po jednom znova nainštalujte všetky zariadenia PCI. Po každom nainštalovaní zariadenia spustite systém Windows. Keď nainštalujete zariadenie, ktoré spôsobuje problém opísaný v časti „Príznaky“, zariadenie odstráňte a potom pokračujte v inštalácii ostatných zariadení PCI.
  • Ak sa systém Windows úspešne nespustil, odstráňte pamäťové moduly, ktoré sú nainštalované v počítači. Ponechajte dostatočnú kapacitu pamäte RAM, ktorá umožní počítaču spustiť systém Windows XP.

   Poznámka. Systém Windows XP vyžaduje 128 MB pamäte RAM. Minimálna kapacita je 64 MB a maximálna 4 GB.

   Ak sú napríklad v počítači nainštalované dva pamäťové moduly s kapacitou 256 MB odstráňte jeden z nich. Ak sa systém Windows úspešne spustí, vypnite počítač a potom po jednom znova nainštalujte všetky moduly pamäte RAM. Po každom nainštalovaní modulu pamäte RAM spustite systém Windows. Keď nainštalujete modul, ktorý spôsobuje problém opísaný v časti „Príznaky“, tento modul odstráňte a potom pokračujte v inštalácii ostatných modulov pamäte RAM.
 3. Určite, či sú zariadenia PCI v počítači kompatibilné so systémom Windows XP. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite zoznamu kompatibilného hardvéru spoločnosti Microsoft:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcov hardvéru počítača získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

65416 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)60781 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)60782 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Ďalšie informácie o súvisiacich témach nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledovné čísla článkov:

311542 Zariadenia sa nemusia spustiť správne po prepnutí z úsporného režimu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
315335 Chybové hlásenie „STOP 0x0000008e“ počas inštalácie systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 330181 – Posledná kontrola: 20. 6. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky