How To sscanf() Example Using a Comma (,) as Delimiter

Zastarané vyhlásenie týkajúce sa obsahu databázy KB

Tento článok sa týka produktov, ku ktorým už spoločnosť Microsoft neposkytuje technickú podporu. Preto sa tento článok ponúka tak, „ako je“, a už nebude aktualizovaný.

Summary


The example below shows how to use the sscanf() C run-time function to read from an internal buffer delimiting fields with a comma (,). The key is to use the brackets in the format of sscanf() function. The format will be %[^','], which tells the function to read from the buffer until a comma (,) is reached.

Sample Code

/* The following sample illustrates the use of brackets and the
caret (^) with sscanf().
Compile options needed: none
*/

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char *tokenstring = "first,25.5,second,15";
int result, i;
double fp;
char o[10], f[10], s[10], t[10];

void main()
{
result = sscanf(tokenstring, "%[^','],%[^','],%[^','],%s", o, s, t, f);
fp = atof(s);
i = atoi(f);
printf("%s\n %lf\n %s\n %d\n", o, fp, t, i);
}
Vlastnosti

ID článku: 38335 – Posledná kontrola: 17. 6. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky