Aktualizácia Surface Book - Intel presné dotykové zariadenie

Vzťahuje sa na: Surface Book

Súhrn


Zlepšenie viacdotykové ovládanie a pero zariadenia prebudení z režimu spánku.

Ako získať túto aktualizáciu


Windows Update

Táto aktualizácia sa stiahne a nainštaluje automaticky. Bude uvedená v histórii aktualizácií Windows nasledovne:

Intel Corporation – HIDClass – 1.2.0.99

Požiadavky


Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať 10 tvorcov aktualizácia pre systém Windows nainštalovaný v zariadení.

Informácie o reštartovaní


Nemusíte reštartovať zariadenie po inštalácii tejto aktualizácie.

Informácie o nahradení aktualizácie


Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o súboroch


Intel presné dotykové zariadenie-zariadenia s rozhraním HID (1.2.0.99)

Odkazy


Informácie o terminológii , ktorú spoločnosť Microsoft používa na popis aktualizácií softvéru.