Nová inštalácia aktualizácie Windows 10 Creators Update v počítači Mac so softvérom Boot Camp

Vzťahuje sa na: Windows 10

Súhrn


Ak chcete vykonať novú inštaláciu aktualizácie Windows 10 Creators Update v počítači Apple Mac, ktorý používa softvér Boot Camp, najprv musíte nainštalovať Výročnú aktualizáciu Windowsu 10 pomocou súboru ISO a potom ju aktualizovať pomocou aktualizácie Windows 10 Creators Update. 

Ak sa pokúsite o čistú inštaláciu aktualizácie Creators Update, v súbore winload.efi sa objaví chyba Stop s kódom 0xc000000f.

Riešenie


Ak chcete vykonať čistú inštaláciu systému Windows 10 v softvéri Boot Camp, najprv stiahnite súbor ISO Výročnej aktualizácie Windowsu 10:

  1. Prejdite na lokalitu https://www.microsoft.com/software-download/windows10
  2. Prečítajte si informácie v časti Skôr ako začnete a postup, ako vytvoriť inštalačné médiá.
  3. V časti Výber vydania vyberte Výročnú aktualizáciu Windowsu 10, ktorá zodpovedá vášmu vydaniu.
  4. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.


Nainštalujte systém Windows 10 pomocou médií ISO pre Výročnú aktualizáciu Windowsu 10.  Ďalšie informácie nájdete tu.

Po nainštalovaní systému Windows 10 vám bude ponúknutá aktualizácia Creators Update ako bežná súčasť procesu v službe Windows Update. Aktualizáciu môžete spustiť aj manuálne, a to zavedením systému Windows 10, návštevou lokality na stiahnutie systému Windows 10 a výberom položky Aktualizovať.

Ak ste sa už pokúsili nainštalovať aktualizáciu Creators Update a zobrazila sa chyba Stop s kódom 0xc000000f, budete musieť odstrániť oblasť systému Windows pomocou programu Boot Camp Assistant podľa týchto krokov.