Prehľadávanie v režime InPrivate v Microsoft Edgei

Vzťahuje sa na: Microsoft EdgeWindows 10

  • Pri používaní kariet alebo okien v režime InPrivate sa údaje o vašom prehľadávaní (ako sú história, dočasné internetové súbory a súbory cookie) neukladajú do vášho PC, keď prehliadač zatvoríte.

  • V Microsoft Edgei vyberte ikonu Nastavenia a ďalšie možnosti a potom položku Nové okno v režime InPrivate.
    Prehľadávanie v režime InPrivate v Microsoft Edgei