Získanie aktualizácií pre aplikácie a hry v obchode Microsoft Store

Vzťahuje sa na: Microsoft Store

Profilový obrázok konta v obchode Microsoft Store

Skontrolujte, či máte inštalované najnovšie aktualizácie aplikácií a hier. Tu je postup: