Vyhľadanie aktualizácií aplikácií a hier v Microsoft Store


Profilový obrázok konta v obchode Microsoft Store
  • Na paneli úloh vyberte ikonu obchodu Microsoft Store .
  • Ak sa ikona Microsoft Store nezobrazuje na paneli úloh, je možné, že jej pripnutie bolo zrušené. Ak ju chcete pripnúť, vyberte tlačidlo Štart, zadajte Microsoft Store, vyberte položku Microsoft Store , vyberte položku Ďalšie > Pripnúť na panel úloh.
  • Vyberte položky Ďalšie  > Stiahnuté súbory a aktualizácie a stlačte tlačidlo Získať aktualizácie.