Blokovanie automaticky otváraných okien v Microsoft Edgei

Vzťahuje sa na: Microsoft Edge

  • Otvorte Microsoft Edge a vyberte položky Nastavenia a viac  > Nastavenia  > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie.
    Nastavenia Microsoft Edgeu zobrazujúce, ako zablokovať automaticky otvárané okná
  • Posuňte sa nadol do časti Zabezpečenie
  • Nastavenie Blokovať automaticky otvárané okná prepnite na možnosť Zapnuté